Dokumenty po odprawie celnej towaru

Oprócz poznania dokumentów potrzebnych do odprawy celnej, warto również zapoznać się z dokumentami, które otrzymujemy po jej dokonaniu. Odprawy dokonuje agent celny, po dostarczeniu wymaganych dokumentów od importera. Poniżej opisujemy jakie przedsiębiorca dostaje komunikaty i dokumenty po odprawie celnej towaru.

dokumenty po odprawie celnej towaru
Czytaj dalej

Karta Charakterystyki

SDS (ang. SDS Safety Data Sheet, dawniej MSDS Material Safety Data Sheet) w Polsce znana też jako Karta Charakterystyki. Jest dokumentem wymaganym dla każdego rodzaju substancji określanych jako niebezpieczne. W działalności zawodowej zabrania się korzystania z tego typu materiałów bez posiadania MSDS. Obowiązek wynika z art. 31 rozp. REACH [Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006]. Wielostronicowy dokument zawiera opis zagrożeń związanych z daną substancją lub mieszaniną chemiczną oraz opis danych fizykochemicznych produktu. Ostrzega użytkowników o zagrożeniach związanych z konkretnymi produktami i zawiera wskazówki dotyczące sposobu w jaki należy się z nimi obchodzić. Przed importem towarów niebezpiecznych należy najpierw sprawdzić czy producent posiada certyfikat MSDS.

Karta Charakterystyki
Czytaj dalej

Odprawa celna towaru z Chin – dokumenty potrzebne przy imporcie z Chin

Decydując się na import towaru z Chin należy przede wszystkim zapoznać się ze wszelkimi formalnościami, które należy dopełnić. Podstawową kwestią jest odprawa celna towaru z Chin. Zgłoszenie celne jest konieczne przy imporcie towarów spoza Unii Europejskiej. Do odprawy importowej potrzebny jest szereg dokumentów, o których trzeba pamiętać, ponieważ ich brak może przyprawić nam kłopotów. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które są konieczne przy imporcie każdego towaru oraz dokumenty dodatkowe, które będą niezbędne przy imporcie konkretnych produktów.

odprawa celna towaru z Chin

Czytaj dalej

Chińska Licencja biznesowa

Weryfikacja chińskiej firmy – Chińska Licencja biznesowa najważniejszy dokument jaki należy sprawdzić jeżeli planujesz import z Chin.

Jeżeli handlujesz z Chinami warto poprosić naszych partnerów biznesowych o przesłanie podstawowych dokumentów w celu zmniejszenia ryzyka oszustwa. Warto na początku ustalić czy firma ma ważną rejestrację prawną w Chinach. Podstawowym dokumentem o jaki warto poprosić jest Chińska Licencja biznesowa (business license). Licencje tą musi posiadać każda legalnie działająca firma. Dokument ten mieści się na jednej podwójnej stronie, więc żadna firma nie będzie miała problemu ze zeskanowaniem go i przesłaniem do nas.

chińska licencja biznesowa

Czytaj dalej

Czy prowadząc import z Chin warto podpisać kontrakt handlowy?

Chińskie prawo jest skomplikowane i często nie jasne dla przedsiębiorców chcących robić biznes z Chinami. Jak sobie poradzić w pajęczynie przepisów i wyzwań? Wiele osób zastanawia się jak zabezpieczyć swoją transakcje handlową przeprowadzając import z Chin. Jednym z najbardziej zalecanych środków zabezpieczających jest kontrakt handlowy, oczywiście jeżeli przeprowadziliśmy wcześniej rzetelne sprawdzenie firmy (dokumenty urzędowe, a nie przeczytanie strony internetowej!). Często polskie firmy nie decydują się na kontrakty handlowe prowadząc import z Chin, dlaczego? Poniżej lista najczęstszych argumentów jakie Polacy podają wraz z naszą kontrargumentacją, mamy nadzieję, że uda się przekonać część sceptyków.

kontrakt handlowy

Czytaj dalej

Import z Chin – dokumenty potrzebne przy imporcie z Chin

Wiele początkujących osób, które myśli o imporcie z Chin pyta nas o dokumenty potrzebne przy imporcie z Chin. Co jest wymagane? Jednym z podstawowych dokumentów,związanych z handlem z Chinami jest list przewozowy. Chcemy dziś przybliżyć czym jest list przewozowy oraz co powinien prawidłowy list przewozowy zawierać.

Czytaj dalej