Odprawa celna towaru z Chin – dokumenty potrzebne przy imporcie z Chin

Decydując się na import towaru z Chin należy przede wszystkim zapoznać się ze wszelkimi formalnościami, które należy dopełnić. Podstawową kwestią jest odprawa celna towaru z Chin. Zgłoszenie celne jest konieczne przy imporcie towarów spoza Unii Europejskiej. Do odprawy importowej potrzebny jest szereg dokumentów, o których trzeba pamiętać, ponieważ ich brak może przyprawić nam kłopotów. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które są konieczne przy imporcie każdego towaru oraz dokumenty dodatkowe, które będą niezbędne przy imporcie konkretnych produktów.

odprawa celna towaru z Chin

Odprawa celna towaru z Chin – dokumenty niezbędne przy każdym imporcie

Bill of Lading (konosament morski)

Czyli morski list przewozowy. Jest to dokument, który nie tylko świadczy o odbiorze ładunku na statek, ale też daje możliwość zarządzania tym ładunkiem. Dokument ten powinniśmy otrzymać od załadowcy, w kilku egzemplarzach. Należy pamiętać, że każdy z egzemplarzy jest oryginałem, kopie mogą również być wystawiane, jednak nie dają one prawa rozporządzania ładunkiem. Ów dokument musi trafić do biura spedytora w porcie docelowym, ponieważ bez niego nie można odebrać towaru.

Konosament powinien zawierać:

 • dane odbiorcy i załadowcy,
 • numer kontenera,
 • wagę i ilość towaru.

Na odwrocie umieszczane są warunki konosamentowe, które zawierają między innymi informacje o odpowiedzialności przewoźnika i załadowcy.

Szkolenie: Import z Chin

Commercial Invoice (faktura handlowa)

Taka faktura, oprócz danych sprzedającego i kupującego, powinna zawierać:

 • datę i numer faktury,
 • nazwę towaru oraz jego ilość,
 • cenę jednostkową (podaną w konkretnej walucie),
 • wartość ogółem,
 • wagę netto i brutto towaru (nie jest to konieczne),
 • pochodzenie towaru,
 • warunki dostawy wg aktualnie obowiązujących reguł Incoterms.
dokumenty do odprawy

Packing list (specyfikacja)

W przypadku, gdy waga netto i brutto towaru nie została zawarta na fakturze, powinniśmy otrzymać Packing List, na którym muszą być umieszczone:

 • data i numer wystawienia,
 • dane nadawcy i odbiorcy,
 • odwołanie do numeru faktury,
 • przedmiot transakcji,
 • waga netto i brutto towaru (jednostkowa i łączna),
 • ilość towaru,
 • warunki dostawy.

W niektórych sytuacjach Urząd Celny może wymagać także potwierdzenia zapłaty za towar, aby ustalić rzeczywistą cenę.

Wszystkie te dokumenty mogą być dopuszczone do odprawy celnej w języku angielskim, a więc nie ma potrzeby ich tłumaczenia na język polski, poza wyjątkowymi sytuacjami.

Odprawa celna towaru z Chin – dokumenty niezbędne w przypadku importu danego rodzaju towaru

Deklaracja zgodności CE

Niektóre towary, np. każda zabawka lub produkt elektroniczny importowany do Unii Europejskiej muszą zawierać certyfikat zgodności CE i deklarację zgodności, które świadczą o tym, że produkt został wyprodukowany zgodnie z wymogami dyrektyw UE. Sprawdź jakie rodzaje produktów muszą posiadać to oznaczenie i dokumenty. Należy jednak uważać na podobne oznakowanie CE, które oznacza China Export!

Certificate of Origin (świadectwo pochodzenia)

Import niektórych towarów jak np. produktów włókienniczych może wymagać świadectwa pochodzenia, które jest ważne do nałożenia cła, ale też do stwierdzenia ulg celnych.

Inne certyfikaty i licencje

Każdy ze specyficznych towarów może wymagać wystawienia odpowiedniej licencji czy pozwolenia. Np. produkty spożywcze w zależności od rodzaju powinny mieć certyfikat analizy laboratoryjnej lub weterynaryjne świadectwo zdrowia, a na miejscu powinny przejść kontrolę sanepidu lub weterynaryjną. Z kolei substancje i mieszaniny chemiczne sprowadzane na rynek europejski wymagają odpowiednich pozwoleń na przewóz, a także karty charakterystyki, która jest niezbędnym dokumentem w trakcie odprawy celnej.

Zanim zdecydujemy się na import konkretnego towaru z Chin, polecamy zapoznać się ze stawką celną za pomocą systemu ISZTAR. Po podjęciu decyzji, aby uniknąć nieporozumień i przykrych niespodzianek, warto jak najwcześniej poinformować stronę chińską o potrzebnych dokumentach, nawet już przy pierwszych negocjacjach kontraktu. Jeśli procedury wydają się zbyt skomplikowane, skorzystanie z pomocy Agencji Celnej może nam bardzo ułatwić bezproblemowe przejście tego etapu. Wówczas należy pamiętać o upoważnieniu dla agencji.

Import z Chin w 2021

Oceń post

4.9 / 5. Ilość głosów: 8