Czym jest PZC?

PZC, czyli Poświadczone Zgłoszenie Celne to dokument elektroniczny, który zastępuje fizyczną formę ósmej karty dokumentu SAD (Jednolitego Dokumentu Administracyjnego) i zaświadcza o przebytej procedurze celnej w przypadku importu. Zgłoszenie celne składane jest na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) poprzez Automatyczny System Importu (AIS). Obecnie w kontekstach formalnych używa się nazwy ZC299, jednak skrót PZC wciąż funkcjonuje w popularnym obiegu.

PZC

Kiedy stosuje się PZC?

Do formalności związanych z przywozem towarów spoza Unii Europejskiej do Polski, używane są trzy karty SAD: 6 – „egzemplarz dla kraju przeznaczenia”, 7 – „egzemplarz dla statystyki – kraj przeznaczenia”, oraz 8 – „egzemplarz dla odbiorcy”. Na stronie wystarczy uzupełnić druk nr 6, a kolejne dwa zostaną wypełnione automatycznie. Poświadczone Zgłoszenie Celne, czyli karta nr 8, pozostaje w naszych rękach na dowód przebytej odprawy celnej.

W skrócie, PZC to dokument, który otrzymuje importer po odbytej odprawie celnej importowanych przez niego towarów.

Co zawiera Poświadczone Zgłoszenie Celne?

PZC zawiera pola takie jak:

 • dane nadawcy/eksportera
 • wykazy załadunkowe (liczba list towarowych)
 • pozycje (całkowita liczba pozycji towarowych)
 • dane odbiorcy
 • dane zgłaszającego/przedstawiciela eksportera
 • kraj wysyłki/wywozu
 • kraj przeznaczenia
 • warunki dostawy
 • waluta i ogólna wartość faktury
 • rodzaj transportu na granicy
 • rodzaj transportu wewnętrznego
 • masa brutto/ netto towaru
 • przeładunki
 • itd.

Karty 6,7,8 formularzu SAD w formie PDF bądź XLS można znaleźć na stronie PUESC.

Szkolenie: Import z Chin

PZC a import z Chin

W przypadku importu z Chin w celu dalszej sprzedaży, np. z portalu Aliexpress (B2C) czy Alibaba (B2B), musimy zadbać o komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia naszego zamówienia. Poza chińską fakturą, którą pozyskujemy od kontrahenta z Chin, możemy potrzebować dodatkowo konosament morski (w przypadku transportu drogą morską), lotniczy list przewozowy (w przypadku transportu drogą lotniczą) lub kolejowy list przewozowy (w przypadku transportu koleją). W sytuacji, gdy faktura nie zawiera informacji o wadze netto oraz brutto importowanego towaru możemy potrzebować dodatkowo specyfikację towaru (packing list).

W zależności od zamówienia możemy potrzebować też innych dokumentów takich jak certyfikaty; np. zgodności z normami unijnymi czy świadectwo pochodzenia towarów. Wszystkie te dokumenty otrzymujemy od dostawcy z Chin i przekazujemy agencji celnej. Zanim to jednak zrobimy, warto zweryfikować komplet pozyskanych wcześniej dokumentów.

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych, Poświadczone Zgłoszenie Celne, czyli PZC uzyskujemy już po odprawie celnej jako potwierdzenie importu towarów.

Import z Chin a brak PZC

Kiedy kupujemy towar do dalszej sprzedaży na portalach jak Alibaba (B2B) czy Aliexpress (B2C), dostawcy mogą zaoferować nam dostawę na różnych regułach Incoterms, np. DDP (Delivered Duty Paid). Zakłada ona, że sprzedający płaci za transport towaru, włącznie z odprawą celną w miejscu przeznaczenia. Jednakże w rzeczywistości chińscy dostawcy nie mogą odprawić naszego towaru i może się zdarzyć, że dotrze do nas bez PZC. Bez PZC, produkt nie jest dopuszczony do legalnej sprzedaży. W taki wypadku należy samemu przekazać komplet dokumentów agencji celnej, która wyręczy nas przy odprawie.

ZC299 – podsumowanie

PZC (ZC299) to dokument potwierdzający przebytą odprawę celną. Jest on niezbędny, aby móc legalnie wprowadzić do dalszego obrotu zaimportowany przez nas towar.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 6