Dokumenty po odprawie celnej towaru

Oprócz poznania dokumentów potrzebnych do odprawy celnej, warto również zapoznać się z dokumentami, które otrzymujemy po jej dokonaniu. Odprawy dokonuje agent celny, po dostarczeniu wymaganych dokumentów od importera. Poniżej opisujemy jakie przedsiębiorca dostaje komunikaty i dokumenty po odprawie celnej towaru.

dokumenty po odprawie celnej towaru

Dokumenty po odprawie celnej towaru

Po odprawie otrzymujesz od agenta celnego następujące komunikaty/dokumenty:

SAD – Jednolity Dokument Administracyjny

Jednym z dokumentów jakie otrzymujemy przy odprawie celnej jest SAD, czyli Jednolity Dokument Administracyjny (Single Administrative Document). Pełni on funkcję wniosku o rozpoczęcie postępowania celnego. Stosuje się go w odniesieniu do wszystkich towarów, bez względów na ich rodzaj. Obowiązuje on jednak tylko w przypadku importu/eksportu z lub do krajów nienależących do Unii Europejskiej. Dokument SAD zawiera 8 kart, które poruszają różne zagadnienia, mianowicie:

  • Karty 1-3 to formalności związane z wywozem
  • Karty 4-5 potwierdzają unijny status towarów i zajmują się tranzytem
  • Karty 6-8 to formalności związane z przywozem

Poniżej możemy zapoznać się z wzorem formularza SAD:

dokument SAD

PZC – Poświadczone Zgłoszenie Celne

Kolejnym dokumentem jest PZC, czyli Poświadczone Zgłoszenie Celne. Jest to komunikat wygenerowany w systemie ECS, który potwierdza import towarów dokonany przez podatnika. Występuje on jednak tylko w formie elektronicznej. Na poświadczenie to składają się adnotacje urzędu:

  • o dacie i czasie przyjęcia zgłoszenia
  • o dacie powiadomienia o długu celnym
  • o dacie i czasie zwolnienia towaru do procedury

Warto pamiętać, iż PZC jest dokumentem celnym w rozumieniu przepisów VAT, dlatego też upoważnia do odliczenia podatku naliczonego.

POD – Powiadomienie o długu celnym

Jednym z kolejnych dokumentów otrzymywanych po odprawie celnej jest POD, czyli Powiadomienie o Długu Celnym. Organ celny wydaje decyzję, w której określa należną kwotę i tym samym powiadamia dłużnika o kwocie długu celnego powstałego w przywozie bądź wywozie. Po otrzymaniu dokumentu importer ma 10 dni na uregulowanie należności. Importer otrzymuje również notę księgową na należności celno-podatkowe. Należy pamiętać, że wszystkie otrzymane dokumenty powinno zachować się na wypadek kontroli.

Powyżej przedstawione zostały dokumenty po odprawie celnej towaru. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie dokumenty są potrzebne do dokonania odprawy towaru przy imporcie z Chin, zapoznaj się z naszym wcześniejszym artykułem.

Szkolenie Online: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 1