Packing List

Podczas sprowadzania towarów spoza Unii Europejskiej niezbędne jest dokonanie odprawy celnej (zgłoszenia celnego). Dlatego warto też zapoznać się dokumentami potrzebnymi do tejże procedury. Packing list (lista pakowa) jest jednym z dokumentów wymaganych podczas importowania produktów. Sporządzany przez sprzedającego, zawiera specyfikację przesyłanych produktów. Tym samym potwierdza jakie towary zostały załadowane na dany środek transportu. Oznacza to, że bez tego dokumentu nie uda się pomyślnie wysłać żadnej przesyłki.

Packing List

Packing list – co to jest?

Packing list to specyfikacja towarów. Jest przede wszystkim wykorzystywana do odprawy celnej i transportu towarów do obcego kraju. Przy czym należy pamiętać, aby wartości i dane wymienione w dokumencie zgadzały się z pozostałą dokumentacją, m. in. z fakturami lub konosamentem. Dzięki temu packing list będzie dokumentem pełnoprawnym i nikt nie podważy jego wiarygodności. Umożliwia również klientowi i innym osobom zaangażowanym w transakcję sprawdzenie, czy to co zostało zamówione zgadza się z dostarczonym zamówieniem. Dlatego też stanowi niezbędne zabezpieczenie przed wysyłką nieprawidłowego ładunku na całym świecie. Oprócz tego w niektórych przypadkach packing list może być wykorzystywany jako dodatkowy dowód na poparcie metody płatności. Poza tym służy również do wystawiania listu przewozowego.

Szkolenie: Import z Chin

Packing list (wzór do pobrania)

Packing list wzór
Źródło: dripcapital.com

Packing list po polsku – lista pakowa (wzór z objaśnieniami)

Lista pakowa (packing list) po polsku

Co zawiera packing list?

Najważniejsze informacje jakie zawiera lista pakowa:

 • numer i data wystawienia
 • waga jednostkowa ładunku (netto i brutto)
 • waga łącznie (netto i brutto)
 • numer i data wystawienia
 • dane nadawcy i odbiorcy (takie jak na fakturach)
 • odwołanie do numeru faktury
 • określenie przedmiotu transakcji (takie jak na fakturach)
 • warunki dostawy (takie jak na fakturach)
 • ilość towaru i opakowań (jednostkowo i łącznie)
 • ilość opakowań  (jednostkowo i łącznie)
 • rodzaje opakowań
 • kubatura (objętość) ładunku.
Import z Chin w 2021

Packing List – na co uważać

Dane zamieszczone na packing list powinny zgadzać się z tymi zamieszczonymi na fakturze. Okazuje się, że przy sporządzaniu tego dokumentu problematyczne staje się prawidłowe podanie wagi przesyłki. Kłopotliwe są przede wszystkim wielopozycyjne odprawy celne. Wynika to z faktu, że polskie prawo celne wymaga dla każdego użytego kodu HS podania wagi netto towaru. Do tego celu służy precyzyjnie sporządzona lista pakunkowa. Przy czym warto pamiętać, że waga brutto poszczególnych pozycji powinna odpowiadać informacji przedstawionej na innych dokumentach (np. konosamencie, świadectwie pochodzenia).

List przewozowy a Packing List

Dokument przewozowy stanowi dowód przyjęcia przesyłki do przewozu oraz przebiegu i wykonania usługi przewozu. W praktyce to list przewozowy stanowi niejednokrotnie podstawę dla służb celnych do kontroli i pobierania opłat od wartości przewożonego towaru. Jednak dokumentem przewozowym może być również packing list. Oprócz niego taką rolę spełnia każdy dokument otrzymany od przewoźnika (spedytora), który potwierdza dokonanie dostawy towaru do odbiorcy. Wśród przedsiębiorców panuje fałszywe przekonanie, że do tego celu służy jedynie list przewozowy.

Dla porównana list przewozowy zawiera wykaz przesyłanych towarów zarówno przy pomocy transportu lądowego, wodnego, powietrznego jak i transportu multimodalnego (przewóz produktów przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów tansportu). Na takim dokumencie zapisuje się informacje odnośnie: adresu sprzedawcy, adresu docelowego, numerów referencyjnych odbiorcy i dostawcy (np. numer zamówienia czy kod kontraktu), rodzaju przewożonych produktów oraz ich ilość i cenę jednostkową.

Oceń post

4.7 / 5. Ilość głosów: 3