Kalkulator opłat celnych

Przygotowaliśmy darmowy kalkulator opłat celnych. Jest to proste narzędzie do obliczania należności celno-skarbowych. Sprowadzając towary do Polski, musisz pamiętać o pokryciu cła i VAT. Nasz kalkulator celny powstał, by ułatwić importerom obliczanie należnych opłat celnych.

Wystarczy wprowadzić do kalkulatora wartość towaru (w dolarach, euro lub polskich złotych), koszty transportu (poza i na terenie Unii Europejskiej) oraz stawki cła i VAT, a kalkulator cła wyliczy wartość opłat celno-skarbowych w złotówkach.

Poniższy kalkulator służy do obliczenia należności celno-skarbowych w przypadku importu do Polski lub Unii Europejskiej (nie tylko z Chin, ale z całego świata).

Wypróbuj darmowy kalkulator celny!

Aktualne kursy celne
Kurs 1 USD = 3,9243
Kurs 1 EUR = 4,2575
Opis Pola PLN
Wartość celna
Transport poza UE
Transport po UE PLN
Stawka cła %
Podstawa obliczenia cła PLN
Należność z tytułu cła PLN
Podstawa obliczenia VAT PLN
Stawka VAT %
Należność z tytulu VAT PLN
Suma należności celno - skarbowych = Cło + VAT PLN

Przygotowaliśmy trzy przykłady jak korzystać z powyższego kalkulatora. W naszych objaśnieniach opieramy się na przykładzie importu z Chin.

Przykład 1. Import drobnicy (LCL) – Akcesoria dla niemowląt.

 • Wartość zamówienia - jest to wartość, którą otrzymasz na fakturze od sprzedawcy. Należy ją wpisać w pole „Wartość zamówienia” i wybrać odpowiednią walutę (USD, EUR lub PLN). Kalkulator automatycznie wyliczy wartość w PLN według aktualnego kursu, ponieważ należności celno-skarbowe należy uiścić w złotówkach, bez względu na walutę, w której płacisz za towar.
  Aktualne kursy walutowe podane są nad kalkulatorem.
  Przyjęliśmy przykładową wartość zamówienia 5480 USD na akcesoria dla niemowląt.
 • Transport poza UE - jest to koszt transportu z Chin do Polski. Koszt zwykle podany jest w dolarach (np. 450 USD). Kalkulator automatycznie przeliczy wartość w walucie obcej na złotówki.
 • Transport po UE - to transport towaru z terminala do siedziby firmy lub określonej destynacji. Zależy od wybranego środka transportu. My przyjęliśmy przykładową kwotę 500 zł.
 • Stawka cła - w przypadku smoczków i butelek do karmienia dla niemowląt z Chin stawka celna wynosi 6.5%. Na podstawie tych informacji kalkulator wylicza należną opłatę celną. Aktualną stawkę cła sprawdzisz w systemie ISZTAR lub TARIC.
 • Stawka VAT - należy wpisać aktualną stawkę VAT (np. 23%, 8% lub 5%), po czym otrzymujemy należność z tytułu VAT.

Na podstawie wypełnionych informacji, kalkulator wylicza sumę należności celno-skarbowych.
W tym przypadku wynosi ona 6980,31 zł.

Przykład 2. Import pełnokontenerowy (FCL) – Maszyny CNC.

 • Wartość zamówienia - przyjęliśmy przykładową wartość zamówienia 68 568 USD.
 • Transport poza UE - przykładowy koszt transportu kontenera z Chin do Polski to 1550 USD.
 • Transport po UE - transport kontenera do wybranej destynacji 1750 zł.
 • Stawka cła - w przypadku importu maszyn typu wiertarki, dłutarki, strugarki i frezarki z Chin, stawka celna wynosi 2.7%. Na tej podstawie kalkulator wylicza należną opłatę celną.
 • Stawka VAT - należy wpisać aktualną stawkę VAT, np. 23%. Otrzymujemy należność z tytułu VAT.

Po wypełnieniu wszystkich pól, otrzymujemy sumę należności celno-skarbowych.
W tym przypadku wynosi ona 69 338,45 zł.

Przykład 3. Transport drobnicy (LCL) - Elektronika, hulajnogi elektryczne.

 • Wartość zamówienia - na przykład 39 480 EUR.
 • Transport poza UE - koszt transportu z Chin do Polski, na przykład 850 USD.
 • Transport po UE - koszt transportu z terminala do siedziby firmy, na przykład 850 zł.
 • Stawka cła - stawka celna na hulajnogi elektryczne z Chin wynosi 6%. Na tej podstawie otrzymujemy należność z tytułu cła.
 • Stawka VAT - aktualna stawka VAT, np. 23%. Kalkulator wylicza wysokość należności z tytułu VAT.

Na tej podstawie kalkulator podaje sumę należności celno-skarbowych.
W tym przypadku wynosi ona 52 939,44 zł.

* Powyższy kalkulator służy wyłącznie do orientacyjnego wyliczenia należności celno-skarbowych i nie jest informacją wiążącą.