Rejestracja znaku towarowego oraz nazwy Twojej firmy w Chinach.

Wiele firm traci prawo do używania własnego znaku towarowego w Chinach. Uniknij takich problemów. Zarejestruj swoje logo w Chińskiej Republice Ludowej zanim zrobi to ktoś inny.

Jakie mogą być konsekwencje nie zarejestrowania znaku towarowego

Chińskie przepisy prawa jasno normują komu należy się ochrona z tytułu zastrzeżonego znaku towarowego, niestety zasada ta jest inna a jeżeli w Polsce czy w Europie. W Chinach prawo do rejestracji znaku towarowego odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Dlatego osoba która jako pierwsza złoży wniosek o rejestrację loga, otrzyma prawo do posługiwania się znakiem.

W ostatnim czasie niestety w Chinach dochodzi co raz częściej do sytuacji w których osoby trzecie rejestrują znaki firm z europejskich i amerykańskich a następnie starają się je odsprzedać za wysokie sumy. Proceder ten jest niestety całkowicie legalny w Chinach, nawet najwięksi musieli odkupić swój znak aby legalnie prowadzić działalność na terenie Chin. Nawet gigant Apple padał ofiarą nadużycia, firma nie miała zarejestrowanego znaku "iPad". W przypadku kiedy ktoś inny ma prawo to logo, które na przykład znajduje się na kartonach z produktem może dojść na przykład do konfiskaty towaru przez chiński urząd celny.

Kto powinien zarejestrować swój znak towarowy w Chinach?

 • Wszyscy importerzy - jeżeli kupujemy towar w Chinach i jest na nim umieszczane nasze logo (albo na opakowaniu).
 • Eksporterzy - jezęli przedajemy lub planujemy sprzedaż naszych produktów w Chinach.
 • Eksporterzy - jeżeli planujemy udział na targach w Chinach
 • Chcemy mieć pewność, że tylko my mamy prawo do posługiwania się naszym logiem na terenie Chin.

Oferujemy kompleksową usługę rejestracji znaku towarowego i nazwy

W skład usługi wchodzi:

 • Złożenie wniosku rejestracji znaku towarowego w imieniu firmy lub osoby fizycznej.
 • Dopełnienie wszelkich procedur i formalności na miejscu w Państwa imieniu.
 • Rejestracja znaku na terenie całych Chin.
 • Rejestracja na okres 10 lat.
 • Rejestracja w jednej klasie i 10 podklasach według klasyfikacji nicejskiej.
 • Doradztwo w sprawie wyboru kategorii produktowej.
 • Wszystkie opłaty urzędowe poniesione w Chinach.
 • Koszty związane z tłumaczeniem dokumentów na język chiński.
 • Monitorowanie rejestracji na miejscu.
 • Przesłanie do Państwa legalnego potwierdzenia (certyfikatu) poświadczającego, że są Państwo właścicielem znaku handlowego kiedy zostanie wydany przez urząd.

Procedura

 • Ochrona jest skuteczna już od momentu potwierdzenie przyjęcia wniosku przez chiński urząd.
 • Rejestracja obowiązuje na terenie całych Chin.
 • Ochrona skuteczna jest już w 30 dni po złożeniu wniosku.
 • Cała procedura trwa od 3 do 18 miesięcy.

Czas oczekiwania:

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – przyznanie numeru wniosku – ok. 2-3 tygodnie.
 • Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez urząd – 1-4 miesięcy (po otrzymaniu potwierdzenia są Państwo w pełni chronieni).
 • Przyznanie prawa ochrony – ostateczny dokument, 8-12 miesięcy.

Rejestracja loga w Chinach

CENA: 999 Euro / Jedna nazwa oraz znak graficzny (logo)

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

szkolenie@chinskiraport.pl tel. 532 619 322

Wyślij zapytanie