Kalkulator importera

Odpowiadając na Państwa potrzeby stworzyliśmy kalkulator importera. Importując towar, bardzo wiele czynników ma wpływ na jego cenę końcową.

Kalkulator importera służy do obliczenia końcowej ceny jednostkowej naszego towaru oraz sprawdzenia wpływu poszczególnych kosztów na cenę ostateczną.

W celu obliczenia wyłącznie należności celno-skarbowych (cło i podatek VAT) zapraszamy do skorzystania z kalkulatora opłat celnych (https://www.chinskiraport.pl/kalkulator-oplat-celnych).

Poprzez nasze narzędzie mogą Państwo dokładnie sprawdzić, jakie opłaty, w jakim stopniu przyczyniają się do finalnej ceny produktu. Dane, które muszą Państwo wprowadzić to: ilość sztuk produktu, cena jednostkowa produktu, koszt transportu poza UE, wysokość cła, koszt transportu wewnątrz UE, stawkę VAT oraz koszt usług dodatkowych.

By zwiększyć prostotę i intuicyjność kalkulatora, wszelkie opłaty są uporządkowane w porządku chronologicznym, zgodnie z procesem importu.

Poniższy kalkulator może być używany nie tylko w przypadku importu do Polski, ale też wszystkich krajów UE. Nie ma też znaczenia czy importujesz z Chin, czy z innych krajów trzecich – nasz kalkulator jest uniwersalny.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszego narzędzia!

Aktualne kursy celne
Kurs 1 USD = 4,0741
Kurs 1 EUR = 4,3353
Koszty produktu
Ilość sztuk produktu
Koszt jednostkowy
Wartośc zamówienia PLN
Koszt transportu Kraj produkcji - UE
Cło
Stawka cła %
Wysokość cła PLN
Koszt jednostkowy po odprawie celnej PLN
Suma netto PLN
VAT
Koszt transportu Port UE - Siedziba firmy
Stawka VAT %
Należność z tytułu VAT PLN
Koszt jednostkowy brutto PLN
Suma brutto PLN
Usługi dodatkowe (np. wzór,wysyłka sampli, testy laboratoryjne, weryfikacja kontrahenta, kontrakt handlowy)
Koszt jednostkowy + koszty dodatkowe: PLN

Jak z tego korzystać?

Mamy nadzieję, że przygotowane poniżej przykłady ułatwią Państwu obsługę kalkulatora importera.

Przykład 1. Import zabawek z Chin do Polski

 • Ilość sztuk produktu - wpisujemy tu ilość sztuk kupionego towaru. W naszym przypadku jest to 5000 sztuk zabawek z tworzywa sztucznego.
 • Koszt jednostkowy - kwota, którą musimy zapłacić za 1 sztukę produktu. Możemy wybrać walutę, w której dokonaliśmy zakupu (EUR,USD,PLN). W przypadku wyboru euro lub dolarów, kalkulator do dalszych obliczeń automatycznie przekonwertuje kwotę na złotówki. Przyjęliśmy przykładowy koszt jednostkowy w wysokości 1 dolara.
 • Kosz transportu Kraj produkcji – UE - kwota, jaką musimy zapłacić spedytorowi za przewóz naszego towaru z kraju produkcji do jednego z portów na terenie UE (w tym przypadku z Chin do Polski). W przypadku waluty innej niż PLN, zostanie ona również przekonwertowana, tak jak przy polu ‘Koszt jednostkowy’. W naszym przykładzie transport Chiny – Europa to koszt 1600 dolarów.
 • Stawka cła - wpisujemy tu wysokość cła, jakim objęte są sprowadzane przez nas towary. Zakładając, że importujemy zabawki z tworzyw sztucznych, obowiązuje nas cło w wysokości 4.7%.
 • Koszt transportu port UE – siedziba firmy - jest to koszt przewozu towarów z portu do wybranego przez nas miejsca przeznaczenia. Tutaj także mamy możliwość wybrania waluty, która zostanie automatycznie przeliczona na PLN. W naszym przykładzie koszt tego transportu to 2000 złotych.
 • Stawka VAT - należy wpisać tu aktualną stawkę VAT (np. 5%, 8% lub 23%). W naszym przypadku stawka ta wynosi 23%.
 • Usługi dodatkowe - W tym polu wpisujemy wszystkie koszty związane z usługami dodatkowymi w procesie importu towaru. Do takich usług zaliczają się m.in. stworzenie wzoru/matrycy, wysyłka sampli, testy laboratoryjne, weryfikacja kontrahenta, kontrakt handlowy. W przykładzie zapłaciliśmy za usługi dodatkowe 250 euro.

Po wypełnieniu wszystkich danych zobaczymy na dole ostateczny koszt za jedną sztukę produktu, zawierający w sobie wszystkie koszta jakie ponieśliśmy w całym procesie importu (w tym także usługi dodatkowe). W tym przypadku wyniósł on 6,07 zł.

Przykład 2. Import części motocyklowych z Wietnamu do Wielkiej Brytanii

 • Ilość sztuk produktu - W naszym przypadku jest to 3200 sztuk tłumików do motocykli.
 • Koszt jednostkowy - Założyliśmy koszt jednostkowy w wysokości 10 dolarów za sztukę.
 • Kosz transportu Kraj produkcji – UE - Przyjęliśmy, że przykładowy koszt transportu Wietnam – Wielka Brytania to 2100 euro.
 • Stawka cła - Importując z Wietnamu do Wielkiej Brytanii tłumiki motocyklowe, objęte są one cłem w wysokości 3.7%.
 • Koszt transportu port UE – siedziba firmy - Przykładowy koszt transportu do siedziby firmy to 530 euro.
 • Stawka VAT - Stawka ta wynosi 20%.
 • Usługi dodatkowe - W naszym przykładzie usługi dodatkowe to weryfikacja kontrahenta i wysyłka sampli o łącznej wartości 345 euro.

Ostateczny koszt jednej sztuki towaru wyniósł 50,87 zł.

* Powyższy kalkulator służy wyłącznie do orientacyjnego wyliczenia należności celno-skarbowych i nie jest informacją wiążącą.