Chińska faktura

Faktura handlowa bez wątpienia odgrywa kluczową rolę w trakcie importu, jak i eksportu towarów. Stanowi podstawę zaksięgowania transakcji, obliczenia taryf czy rachunkowości. Ponadto chińska faktura jest jednym z dokumentów niezbędnych przy odprawie celnej podczas importu. W procesie handlu z Chinami w większości przypadków faktura pro forma nie jest akceptowana.

chińska faktura

Chińska faktura

Prawidłowe rozliczenie nabycia towarów z Państwa Środka bywa jednak trudne. Zwłaszcza, że należy brać pod uwagę ustawodawstwo chińskie, europejskie i polskie. Zgodnie z przepisami nawet ten rodzaj importu podlega różnym restrykcjom. Każde zamówienie oznacza konieczność opłacenia cła, podatku VAT, a co za tym idzie otrzymania chińskiej faktury (商业发票).

Rozliczenie – niezbędne dokumenty

 • chińska faktura (Commercial Invoice) – pozyskiwana w wersji angielskiej od kontrahenta z Chin
 • dokument potwierdzający import towarów SAD (PZC – w przypadku formy elektronicznej)
 • konosament (w przypadku transportu drogą morską) lub list przewozowy (transport towaru drogą lotniczą)
 • specyfikacja towaru (packing list) – w sytuacji, gdy faktura nie zawiera informacji o wadze netto oraz brutto importowanego towaru
 • w zależności od rodzaju importowanego towaru potrzebne są również inne dokumenty (np. deklaracja zgodności CE, świadectwo pochodzenia itp.).

Sprawdź listę dokumentów potrzebnych do odprawy celnej.

Szkolenie: Import z Chin

Chińska faktura handlowa

Commercial Invoice otrzymuje się od firmy z Chin (dostawcy, eksportera, sprzedawcy) i wymagana jest w wersji anglojęzycznej. Dokument należy przetłumaczyć na język polski, kiedy w treści zawarto symbole artykułów. Przepisy celne obowiązujące w każdym kraju różnią się; faktury handlowe mogą również wymagać podania numeru VAT, podpisu, kodów HS i innych.

Chińska faktura powinna zawierać takie dane jak:

 • nazwę i adres kupującego, telefon, fax
 • nazwę i adres sprzedawcy w Chinach, telefon, fax
 • datę wystawienia faktury
 • numer faktury
 • nazwę towaru, ewentualnie symbole artykułów
 • cenę jednostkową w określonej walucie
 • ilość towaru (szt., kg)
 • wartość ogółem w określonej walucie
 • warunki dostawy wg Incoterms np. FOB Shanghai
 • informację o pochodzeniu towaru (Country of Origin – China, People’s Republic of China, PRC)
 • podpis na fakturze wraz z pieczątką chińskiej firmy.

Urząd Celny akceptuje jedynie faktury, które zawierają wszystkie z wymienionych powyżej pozycji. Każdy brak lub błąd powoduje opóźnienia, ponieważ urząd poprosi o przesłanie poprawionego dokumentu. Nie należy więc tego lekceważyć. Ważne jest też to, by przetłumaczyć pozycje na fakturze na język polski.

Commercial Invoice – o czym należy pamiętać

Warto wspomnieć o problemie związanym z różnicami kursowymi (wartość faktury wystawionej w walucie obcej może być inna niż faktycznie zapłacona kwota). Zazwyczaj chińscy kontrahenci przekazują fakturę handlową w USD. Różnice kursowe należy wykazać w rozliczeniach podatkowych.

VAT jest rozliczany dopiero podczas odprawy w Polsce. Istnieje oczywiście możliwość odroczenia płatności VAT-u. Na przesyłce najlepiej podać wartość towarów w walucie zgodnej z danymi na fakturze.

Przydatne okazują się również kody taryfowe (kody HS). Wykorzystywane przez organy celne do identyfikowania i klasyfikacji towarów w celu określenia stawek podatków, ceł i niezbędnych środków kontroli czy bezpieczeństwa. Zamieszczenie tej informacji na fakturze nie jest prawnie wymagane. Zdecydowanie przyśpiesza jednak proces odprawy celnej.

Faktura a faktura pro forma

Na wstępie wspomnieliśmy, że faktura pro forma nie ma takiej mocy jak właściwa faktura przy odprawie celnej. Pro forma, znana także jako Predict Invoice (PI). Na podstawie faktury pro forma nie można określić wartości transakcyjnej towaru. Nie jest ona dokumentem księgowym – pełni funkcję informacyjną i nie powoduje skutków w zakresie np. podatku VAT. Innymi słowy, faktura pro forma nie stanowi o wartości towaru, co jest kluczowe dla urzędu celnego, by wyliczyć należne podatki. Są wyjątki od tej reguły, ale tylko w konkretnych okolicznościach – w wypadku złożenia głoszenia celnego o objecie procedurą dopuszczenia do obrotu:

 • towarów o wartości nieprzekraczającej równowartości 1 000 euro albo towarów o zerowej lub zawieszonej do zera stawce celnej i zerowej stawce podatkowej
 • towarów otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych na giełdach towarowych lub po cenach giełdowych albo w ramach kredytu handlowego, a także w wypadku napraw gwarancyjnych.

Po co jest w takim razie wystawiana faktura pro forma? Stanowi ona zazwyczaj potwierdzenie złożenia oferty i wysyłana jest przed otrzymaniem zaliczki lub przedpłaty, nigdy po.

Chińska faktura – wzór

Obecnie wiele serwisów internetowych zajmuje się rozliczaniem faktur. Oprócz tego za pomocą wyszukiwarki można znaleźć dużo przykładów chińskiej faktury. Wystarczy wpisać „Commercial Invoice sample”. Szablony te najczęściej dostępne są w bezpłatnych wersjach do pobrania na komputer.

Chińska faktura
Przykładowy wzór faktury handlowej

Zanim zdecydujesz się na współpracę z nowym chińskim parterem biznesowym, warto jest zweryfikować chińską firmę. Raport, który otrzymasz, będzie zawierał opinię eksportów na temat chińskiego przedsiębiorstwa i poziom ryzyka współpracy.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

4.5 / 5. Ilość głosów: 4