Chińska faktura

Faktura handlowa bez wątpienia odgrywa kluczową rolę w trakcie importu, jak i eksportu towarów. Stanowi podstawę zaksięgowania transakcji, obliczenia taryf czy rachunkowości. Ponadto chińska faktura jest jednym z dokumentów niezbędnych przy odprawie celnej podczas importu. W procesie handlu z Chinami w większości przypadków faktura proforma nie jest akceptowana.

chińska faktura

Prawidłowe rozliczenie nabycia towarów z Państwa Środka bywa jednak trudne. Zwłaszcza, że należy brać pod uwagę ustawodawstwo chińskie, europejskie i polskie. Zgodnie z przepisami nawet ten rodzaj importu podlega różnym restrykcjom. Każde zamówienie oznacza konieczność opłacenia cła, podatku VAT, a co za tym idzie otrzymania chińskiej faktury.

Rozliczenie – niezbędne dokumenty

 • chińska faktura (Commercial Invoice) – pozyskiwana w wersji angielskiej od kontrahenta z Chin
 • dokument potwierdzający import towarów SAD (PZC – w przypadku formy elektronicznej)
 • konosament (w przypadku transportu drogą morską) lub list przewozowy (transport towaru drogą lotniczą)
 • specyfikacja towaru (packing list) – w sytuacji, gdy faktura nie zawiera informacji o wadze netto oraz brutto importowanego towaru
 • w zależności od rodzaju importowanego towaru potrzebne są również inne dokumenty (np. certyfikat CE, świadectwo pochodzenia itp.)
Szkolenie: Import z Chin

Chińska faktura handlowa

Commercial Invoice otrzymuje się od firmy z Chin. Wymagana w wersji anglojęzycznej. Dokument należy przetłumaczyć na język polski kiedy w treści zawarto symbole artykułów. Przepisy celne obowiązujące w każdym kraju różnią się, faktury handlowe mogą również wymagać podania numeru VAT, podpisu, kodów HS i innych. Chińska faktura powinna zawierać takie dane jak:

 • nazwę i adres kupującego, telefon, fax
 • nazwę i adres sprzedawcy w Chinach, telefon, fax
 • datę wystawienia faktury
 • numer faktury
 • nazwę towaru, ewentualnie symbole artykułów
 • cenę jednostkową w określonej walucie
 • ilość (szt., kg)
 • wartość ogółem w określonej walucie
 • warunki dostawy wg INCOTERMS np. FOB Shanghai
 • informację o pochodzeniu towaru (Country of Origin – China, People’s Republic of China, PRC)
 • podpis na fakturze wraz z pieczątką chińskiej firmy

Urząd Celny akceptuje jedynie faktury, które zawierają wszystkie z wymienionych powyżej pozycji. Każdy brak lub błąd powoduje opóźnienia, ponieważ urząd poprosi o przesłanie poprawionego dokumentu. Nie należy więc tego lekceważyć.

Commercial Invoice – o czym pamiętać

Warto wspomnieć o problemie związanym z różnicami kursowymi (wartość faktury wystawionej w walucie obcej może być inna niż faktycznie zapłacona kwota). Zazwyczaj chińscy kontrahenci przekazują fakturę handlową w USD. Różnice handlowe należy wykazać w rozliczeniach podatkowych. VAT jest rozliczany dopiero podczas odprawy w Polsce. Istnieje oczywiście możliwość odroczenia płatności VAT’u. Na przesyłce najlepiej podać wartość towarów w walucie zgodnej z danymi na fakturze.

Przydatne okazują się również kody taryfowe (kody HS). Wykorzystywane przez organy celne do identyfikowania i klasyfikacji towarów w celu określenia stawek podatków, ceł i niezbędnych środków kontroli czy bezpieczeństwa. Zamieszczenie tej informacji na fakturze nie jest prawnie wymagane. Zdecydowanie przyśpiesza jednak proces odprawy celnej.

Chińska faktura – wzór

Obecnie wiele serwisów internetowych zajmuje się rozliczaniem faktur. Oprócz tego za pomocą wyszukiwarki można znaleźć dużo przykładów chińskiej faktury. Wystarczy wpisać „Commercial Invoice sample”. Szablony te najczęściej dostępne są w bezpłatnych wersjach do pobrania na komputer.

Szkolenie Online: Import z Chin

Oceń post

0 / 5. Ilość głosów: 0