Odprawa celna dokumenty

Przygotowaliśmy praktyczny poradnik pt. „Odprawa celna dokumenty – jakie dokumenty potrzebuje przy imporcie z Chin”. Podczas importowania towaru spoza Unii Europejskiej niezbędne jest dokonanie odprawy celnej (zgłoszenia celnego). Dlatego warto też zapoznać się dokumentami potrzebnymi do tejże procedury. Dotyczyć ona będzie każdego importera z Chin.

Odprawa celna dokumenty

Odprawa celna dokumenty :

1. Faktura handlowa (Commercial Invoice

Jednym z najważniejszych dokumentów jest faktura handlowa (commercial invoice – nie „pro forma invoice”), która powinna zawierać:

 • datę i numer faktury
 • dane i adres sprzedającego oraz kupującego
 • ilość i nazwę towaru
 • cenę jednostkową w określonej walucie
 • ilość
 • wartość ogółem
 • informacje o pochodzeniu towaru
 • warunki dostawy wg najnowszej wersji Incoterms (obecnie Incoterms 2010)

Warto pamiętać, iż obecnie faktura nie musi koniecznie zostać przetłumaczona na język polski, a dokumenty potrzebne do odprawy celnej mogą być anglojęzyczne.

Szkolenie: Import z Chin

2. Certyfikat CE

Jeśli chodzi o produkty elektroniczne, to każdy tego typu produkt importowany na terytorium UE powinien posiadać certyfikat zgodności CE. Jest to pewnego rodzaju symbol deklaracji producenta lub upoważnionego do tego przedstawiciela, iż towar został wyprodukowany wraz z wymaganiami zawartymi w dyrektywach unijnych. Producent na własną odpowiedzialność umieszcza na produkcie deklarację CE, po przeprowadzeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku procedury oceny zgodności oraz po uzyskaniu deklaracji zgodności WE. Importer powinien upewnić się czy importowany towar na pewno posiada deklarację zgodności CE, a także uważać na podobieństwo oznakowania z chińskim znakiem CE, oznaczającym China Export. W przypadku importu elektroniki warto zapoznać się z listą produktów, które oprócz CE wymagają również RoHS.

Odprawa celna dokumenty

3. Świadectwo pochodzenia

Poza tym, przy niektórych produktach takich jak chociażby tekstylia, wymagane jest świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin), które określa gdzie dany towar został wyprodukowany. Tego typu dokument jest zwykle wystawiany przez izbę handlową lub izbę przemysłowo-handlową danego kraju. Warto wiedzieć, że posiadanie świadectwa pochodzenia umożliwia skorzystanie z ulgowych taryf celnych.

4. Packing List (lista pakowa)

Kolejnym wymaganym dokumentem jest tzw. Packing List (lista pakowa). Jest to dokument potwierdzający jakie produkty zostały załadowane na środek transportu. Informacje jakie powinny się w nim znaleźć to m. in:

 • waga jednostkowa ładunku (netto i brutto)
 • waga łącznie (netto i brutto)
 • numer i data wystawienia
 • dane nadawcy i odbiorcy
 • odwołanie do numeru faktury
 • określenie przedmiotu transakcji
 • warunki dostawy
 • ilość towaru i opakowań (jednostkowo i łącznie)

Przy importowaniu towaru mogą być też wymagane inne pozwolenia w zależności od specyfiki importowanego towaru. Przykładowo z importem produktów chemicznych wiążą się pozwolenia na przewóz oraz odpowiednie licencje, import produktów spożywczych wymaga kontroli weterynaryjnych lub SANEPIDU, a przy imporcie baterii czy akumulatorów należy zarejestrować je w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Poza tym zdarza się również, iż Urząd Celny może wymagać kopii przelewu, aby ustalić faktyczną kwotę zapłaty za fakturę. Warto również pamiętać, że jeśli korzystamy z usług Agencji Celnej, to musimy udzielić jej odpowiedniego upoważnienia, aby w naszym imieniu dokonywała odpowiednich czynności przed Urzędem Celnym.

W ramach podsumowania warto zapoznać się z tabelką przedstawiającą dokumenty niezbędne do odprawy celnej:

Dokumenty potrzebne przy każdym towarze Dokumenty zależne od rodzajów towaru
Faktura handlowa (Commercial invoice) Deklaracja zgodności CE
Packing List Świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin)
Potwierdzenie zapłaty za towar Ewentualne inne pozwolenia i licencje

Powyższy poradnik „Odprawa celna dokumenty” powstał by przybliżyć początkującym importerom informacje nt. podstawowych dokumentów potrzebnych do odprawy celnej.

Szkolenie: Import z Chin