Odprawa celna dokumenty

Podczas importowania towaru spoza Unii Europejskiej niezbędne jest dokonanie odprawy celnej (zgłoszenia celnego). Dlatego warto też zapoznać się dokumentami potrzebnymi do tejże procedury. Dotyczyć ona będzie każdego importera z Chin. Przygotowaliśmy praktyczny poradnik pt. „Odprawa celna dokumenty”, czyli dokumenty, których potrzebujesz przy imporcie z Chin.

odprawa celna dokumenty

Obowiązkowe dokumenty do odprawy celnej

1. Faktura handlowa (ang. Commercial Invoice)

Jednym z najważniejszych dokumentów przy imporcie jest faktura handlowa (commercial invoice – nie „pro forma invoice”), która powinna zawierać:

 • datę i numer faktury;
 • dane i adres sprzedającego oraz kupującego;
 • ilość i nazwę towaru;
 • cenę jednostkową w określonej walucie;
 • ilość;
 • wartość ogółem;
 • informacje o pochodzeniu towaru;
 • warunki dostawy wg najnowszej wersji Incoterms (obecnie Incoterms 2020);

Warto pamiętać, iż faktura powinna zostać przetłumaczona na język polski. Można samodzielnie dokonać takiego tłumaczenia. Pozostałe dokumenty potrzebne do odprawy celnej mogą być anglojęzyczne.

Szkolenie: Import z Chin

2. List przewozowy

Przy imporcie obowiązkowe jest również uzyskanie listu przewozowego od przewoźnika. Wyróżniamy kilka rodzajów takich listów w zależności od wybranego środka transportu:

 • Konosament morski (B/L, BOL, Bill of Lading) – transport morski;
 • AWB, Airwaybill – transport lotniczy;
 • CIM/SMGS – transport kolejowy;
 • CMR – transport drogowy.

Dowiedz się więcej o liście przewozowym!

3. Packing List (lista pakowa)

Kolejnym obowiązkowym dokumentem jest tzw. Packing List (lista pakowa). Jest to dokument potwierdzający jakie produkty zostały załadowane na środek transportu. Informacje jakie powinny się w nim znaleźć to m. in:

 • waga jednostkowa ładunku (netto i brutto)
 • waga łącznie (netto i brutto)
 • numer i data wystawienia
 • dane nadawcy i odbiorcy
 • odwołanie do numeru faktury
 • określenie przedmiotu transakcji
 • warunki dostawy
 • ilość towaru i opakowań (jednostkowo i łącznie)

Dodatkowe dokumenty do odprawy celnej

Przy importowaniu towaru mogą być też wymagane inne pozwolenia w zależności od specyfiki wyrobów. Przykładowo z importem produktów chemicznych wiążą się pozwolenia na przewóz oraz odpowiednie licencje. Import produktów spożywczych wymaga kontroli weterynaryjnych lub SANEPIDU, a przy imporcie baterii czy akumulatorów należy zarejestrować je w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Okazy fauny i flory potrzebują świadectwa CITES, a nieprzetworzone drewno (np. drewniane palety) – świadectwa fumigacji i oznaczenia IPPC.

Przy niektórych produktach, takich jak chociażby tekstylia, wymagane jest świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin), które określa gdzie dany towar został wyprodukowany. Tego typu dokument jest zwykle wystawiany przez izbę handlową lub izbę przemysłowo-handlową danego kraju. Warto wiedzieć, że posiadanie świadectwa pochodzenia umożliwia skorzystanie z ulgowych taryf celnych.

Jeśli chodzi np. o produkty elektroniczne, to każdy tego typu wyrób importowany na terytorium UE powinien posiadać certyfikat zgodności CE. Jest to pewnego rodzaju symbol deklaracji producenta lub upoważnionego do tego przedstawiciela, że towar został wyprodukowany wraz z wymaganiami zawartymi w dyrektywach unijnych. Producent na własną odpowiedzialność umieszcza na produkcie deklarację CE, po przeprowadzeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku procedury oceny zgodności oraz po uzyskaniu deklaracji zgodności WE. Importer powinien upewnić się, czy importowany towar na pewno posiada deklarację zgodności CE, a także uważać na podobieństwo oznakowania z chińskim znakiem CE, oznaczającym China Export. W przypadku importu elektroniki warto zapoznać się z listą produktów, które oprócz CE wymagają również RoHS.

Sprawdź, jakie jeszcze towary oprócz elektroniki potrzebują CE.

Odprawa celna dokumenty

Poza tym zdarza się również, że Urząd Celny może wymagać kopii przelewu, aby ustalić faktyczną kwotę zapłaty za fakturę. Warto też pamiętać, że jeśli korzystamy z usług Agencji Celnej, to musimy udzielić jej odpowiedniego upoważnienia, aby w naszym imieniu dokonywała czynności przed Urzędem Celnym.

Odprawa celna dokumenty – Podsumowanie

W ramach podsumowania zalecamy zapoznać się z tabelką przedstawiającą dokumenty niezbędne do odprawy celnej:

Dokumenty potrzebne przy każdym towarzeDokumenty zależne od rodzajów towaru
Faktura handlowa (Commercial invoice)Deklaracja zgodności CE
List przewozowyŚwiadectwo pochodzenia (Certificate of Origin)
Packing List Świadectwo CITES
Potwierdzenie zapłaty za towar Ewentualne inne pozwolenia i licencje

Powyższy poradnik „Odprawa celna dokumenty” powstał, by przybliżyć początkującym importerom informacje nt. podstawowych dokumentów potrzebnych do odprawy celnej.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 7