Znak EAC

Znak EAC (Euroazjatycki znak zgodności) stanowi gwarancję, że dany produkt odbył wszystkie procedury oceny zgodności i spełnia wymagania regulaminów technicznych Euroazjatyckiej Unii Celnej. Oprócz tego dopuszcza produkt do obrotu na terenie krajów należących do Euroazjatyckiej Unii Celnej.

znak EAC

Certyfikat EAC

Certyfikat Unii Celnej jest wydawany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą (SB) w Unii Celnej. Ze względu na wprowadzoną normalizację Certyfikat EAC umożliwia dystrybucję produktu na terenie Euroazjatyckiej Unii Celnej.  W celu uzyskania znaku EAC konieczne jest zebranie  podstawowych informacji dotyczących produktu (takich jak kod taryfy celnej, krótki opis techniczny oraz zakres stosowania). Umożliwia to późniejsze określenie, które przepisy techniczne mają zastosowanie do danego produktu.

Szkolenie: Import z Chin

Jak wygląda znak EAC

Po poddaniu produktu kontroli przez jednostkę certyfikującą, podane zostają wytyczne odnośnie właściwego umieszczenia znaku EAC. Jednak zgodnie z prawem występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: białe tło i czarne litery lub czarne tło i białe litery. Dodatkowo znak EAC powinien być umieszczony w widoczny i czytelny sposób w co najmniej trzech miejscach:

 • tabliczce znamionowej produktu lub na samym produkcie
 • w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub innej dokumentacji technicznej
 • na opakowaniu jednostkowym (poszczególnym produkcie)
znak EAC

Euroazjatycka Unia Celna

Obecnie do Unii Celnej należą:

 • Republika Białorusi
 • Federacja Rosyjska
 • Republika Kazachstanu
 • Republika Kirgiska
 • Republika Armenii

Planują do niej przystąpić również: Republika Tadżykistanu, Syryjska Republika Arabska oraz dwa nieuznawane państwa znajdujące się na terenie Gruzji: Abchazja i Osetia Południowa.

Znak EAC – wyroby objęte Certyfikatem EAC

Wyroby, które podpadają pod kontrolę Unii Celnej, to głównie:

 • sprzęt gospodarstwa domowego,
 • wyroby przemysłu lekkiego,
 • produkty dla dzieci,
 • kosmetyki,
 • maszyny,
 • urządzenia pod ciśnieniem,
 • urządzenia elektroniczne,
 • pojazdy i części pojazdów.

Przy czym warto zaznaczyć, że pod certyfikat EAC nie podlegają: produkty medyczne, urządzenia wysokiego napięcia, urządzenia dla przemysłu morskiego, wyroby budowlane.

Rodzaje dokumentów zgodności EAC

Reglament Techniczny (Regulamin Techniczny) – jest dokumentem, obowiązującym na terenie Unii Celnej, który zawiera wytyczne konieczne do spełnienia obowiązujących tam norm. W zależności od jego treści i rodzaju wyrobu istnieje możliwość uzyskania dwóch dokumentów: Deklaracji zgodności Unii Celnej oraz Certyfikat zgodności Unii Celnej. Dodatkowo można je wystawić zarówno na produkcję seryjną lub na partię (jednorazowa wysyłka) produktów.

ShipHub

Oceń post

0 / 5. Ilość głosów: 0