Znak EAC

Znak EAC (Euroazjatycki znak zgodności) stanowi gwarancję, że dany produkt odbył wszystkie procedury oceny zgodności i spełnia wymagania wymogów technicznych Euroazjatyckiej Unii Celnej. Znak umożliwia dopuszczenie produktu do obrotu na terenie krajów należących do Euroazjatyckiej Unii Celnej.

znak EAC

Czym jest certyfikat EAC?

Certyfikat Unii Celnej jest wydawany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą (SB) w Unii Celnej. Ze względu na wprowadzoną normalizację Certyfikat EAC umożliwia dystrybucję produktu na terenie Euroazjatyckiej Unii Celnej. Dzięki certyfikatowi można nanieść na produkt lub opakowanie znak EAC.

Euroazjatycka Unia Celna

Obecnie do Unii Celnej należą:

 • Federacja Rosyjska
 • Republika Białorusi
 • Republika Kirgiska
 • Republika Kazachstanu
 • Republika Armenii.
Szkolenie: Import z Chin

Jak uzyskać certyfikat EAC?

W celu uzyskania znaku EAC konieczne jest zebranie podstawowych informacji dotyczących produktu (takich jak kod taryfy celnej, krótki opis techniczny oraz zakres stosowania). Umożliwia to późniejsze określenie, które przepisy techniczne mają zastosowanie do danego produktu.

Uzyskanie certyfikatu EAC krok po kroku:

 1. Złożenie wniosku przez przedstawiciela – osobę prawną zarejestrowaną na terenie Euroazjatyckiej Unii Celnej.
 2. Przeprowadzenie audytu fabryki.
 3. Przesłane próbek do laboratorium na ocenę.
 4. Jeśli wynik jest pozytywny – zarejestrowanie certyfikatu.

Cały proces może trwać od 5 dni do ok. sześciu tygodniu. Certyfikat jest ważny od roku do pięciu lat po jego wydaniu.

Jak wygląda znak EAC?

Po poddaniu produktu kontroli przez jednostkę certyfikującą, podane zostają wytyczne odnośnie właściwego umieszczenia znaku EAC. Jednak zgodnie z prawem występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: białe tło i czarne litery lub czarne tło i białe litery. Dodatkowo znak EAC powinien być umieszczony w widoczny i czytelny sposób w co najmniej trzech miejscach:

 • tabliczce znamionowej produktu lub na samym produkcie
 • w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub innej dokumentacji technicznej
 • na opakowaniu jednostkowym (poszczególnym produkcie)

Jeśli dany wyrób nie uzyskał świadectwa rejestracji, deklaracji bądź certyfikatu zgodności, umieszczenie na nim znaku jest niedozwolone.

Znak EAC – wyroby objęte certyfikatem EAC

Wyroby, które podlegają oznakowaniu EAC to:

 • sprzęt gospodarstwa domowego
 • wyroby przemysłu lekkiego
 • produkty dla dzieci
 • kosmetyki
 • maszyny
 • urządzenia pod ciśnieniem
 • urządzenia elektroniczne
 • pojazdy i części pojazdów.

Przy czym warto zaznaczyć, że pod certyfikat EAC nie podlegają: produkty medyczne, urządzenia wysokiego napięcia, urządzenia dla przemysłu morskiego oraz wyroby budowlane.

Rodzaje dokumentów zgodności EAC

Reglament Techniczny (Regulamin Techniczny) jest dokumentem obowiązującym na terenie Unii Celnej, który zawiera wytyczne konieczne do spełnienia obowiązujących tam norm. W zależności od jego treści i rodzaju wyrobu istnieje możliwość uzyskania dokumentów:

 • Świadectwa rejestracji
 • Deklaracji zgodności Unii Celnej
 • Certyfikat zgodności Unii Celnej.

Deklaracja wydawana jest jedynie dostawcy oraz producentowi o statusie osoby prawnej /przedsiębiorcy indywidualnego w Unii.

Certyfikat EAC
Certyfikat EAC, gost-expert.com
Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 2