Import z Aliexpress – odprawa celna

Przedsiębiorcy zajmujący się drobnym importem z Chin coraz częściej zamawiają produkty za pomocą Aliexpress. Zakupione produkty są następnie odsprzedawane w Polsce. Na taki krok decyduje się zauważalnie większa liczba importerów. Import z Aliexpress jest dobrym startem do sprowadzania towarów z Chin, kusi między innymi brakiem konieczności zamartwiania się takimi kwestiami jak transport produktów z Chin. Mimo to do odprawy importowej nadal wymagany jest szereg dokumentów, o których nie można zapomnieć. Poniżej wyjaśniamy o jakie dokumenty należy prosić sprzedawcę z Aliexpress, aby odprawa celna nie przysporzyła żadnych problemów.

Aliexpress odprawa celna

Obowiązki importera a import z Aliexpress

Każdy, kto sprowadza produkty z Chin w celu ich późniejszego odsprzedania w Polsce, staje się importerem. Oznacza to konieczność dopilnowania formalności. Między innymi należy założyć działalność gospodarczą oraz uzyskać numer EORI. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym poprzednim artykule.

Rynek europejski znacznie różni się od azjatyckiego, nie tylko pod względem produktów, ale również prawa. Należy zwrócić uwagę na to, że większość towarów na Aliexpress jest dostosowanych do potrzeb chińskiego rynku. Dlatego też nie ma gwarancji, że spełniają europejskie wymogi wprowadzania produktów na rynek. Zgodnie z obowiązującym prawem to na importerze spoczywa odpowiedzialność dopilnowania, że sprowadzany towar będzie posiadał odpowiednie oznaczenia, a także wszelkie inne obowiązujące standardy.

Import z Aliexpress – odprawa celna

Import z Aliexpress w celu późniejszej odsprzedaży stanowi świetne wprowadzenie do tematu sprowadzania produktów z Państwa Środka. Nie można jednak zapominać, że sprzedaż produktów niezgodnych z normami unijnymi jest nielegalny. Dlatego też należy dopilnować otrzymania od dostawcy wszystkich niezbędnych dokumentów. Przede wszystkim powinno się poprosić o fakturę handlową (commercial invoice).

Importer jest prawnie zobowiązany do pozyskania tego typu dokumentów od chińskich sprzedawców, nie na odwrót. Poza tym zdarza się, że Urząd Celny będzie domagał się potwierdzenia zapłaty za towar. Ma to służyć ustaleniu rzeczywistej ceny produktu.

Szkolenie: Import z Chin

Import z Aliexpress – dokumenty niezbędne przy każdym imporcie

W celu uniknięcia nieporozumień i przykrych niespodzianek, przy negocjacjach z chińskim dostawcą warto poinformować go o wszystkich potrzebnych dokumentach.

Poza wyjątkowymi sytuacjami nie ma potrzeby tłumaczenia dokumentów na język polski. Otóż wszystkie te dokumenty mogą być dopuszczone do odprawy celnej w języku angielskim. Jednak najważniejsze dokumenty to przede wszystkim:

1. Commercial Invoice (faktura handlowa)

Jest to najważniejszy dokument, o który należy poprosić chińskiego sprzedawcę podczas transakcji przez Aliexpress. Faktura ta zawiera poniższe informacje:

 • datę i numer faktury,
 • dane sprzedającego,
 • dane kupującego,
 • nazwę towaru oraz jego ilość,
 • cenę jednostkową (podaną w konkretnej walucie),
 • wartość ogółem,
 • wagę netto i brutto towaru (nie jest to konieczne),
 • pochodzenie towaru,
 • warunki dostawy wg aktualnie obowiązujących reguł Incoterms.

2. Bill of Lading (konosament morski)

Inaczej morski list przewozowy, który należy dostarczyć do biura spedytora w porcie docelowym. Dopiero wtedy można odebrać towar. Jest rodzajem dokumentu otrzymywanego od załadowcy (w kilku egzemplarzach z których każdy jest równocześnie oryginałem), poświadczający załadowanie produktów na statek. Dodatkowo na odwrocie zamieszcza się informacje o odpowiedzialności przewoźnika i załadowcy znane jako warunki konosamentowe. Przy czym warto zaznaczyć, że możliwość zarządzania ładunkiem dają jedynie oryginały.

Konosament powinien zawierać:

 • dane odbiorcy i załadowcy,
 • numer kontenera,
 • wagę i ilość towaru.

3. Packing list (specyfikacja/lista pakowa)

Otrzymywana, gdy waga netto i brutto towaru nie została zawarta na fakturze. Packing list zawiera poniższe dane:

 • data i numer wystawienia,
 • dane nadawcy i odbiorcy,
 • odwołanie do numeru faktury,
 • przedmiot transakcji,
 • waga netto i brutto towaru (jednostkowa i łączna),
 • ilość towaru,
 • warunki dostawy.

Import z Aliexpress – odprawa celna. Dodatkowe dokumenty

1. Deklaracja zgodności CE

Certyfikat CE poświadcza, że produkt został wyprodukowany zgodnie z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. Należy jednak zachować ostrożność. Wielu importerów myli prawidłowe oznaczenie z innym o tym samym skrócie, czyli China Export.

2. Certificate of Origin (świadectwo pochodzenia)

Przy ustalaniu cła albo przy przyznawaniu ulg celnych wymaga się przedstawienia świadectw pochodzenia towarów. Warto o tym pamiętać importując między innymi produkty włókiennicze.

3. Inne certyfikaty i licencje

Każdy ze specyficznych towarów może wymagać wystawienia odpowiedniej licencji czy pozwolenia. Dlatego sprowadzając konkretny towar, należy sprawdzić wszystkie dodatkowe wymogi, które mogą go dotyczyć.

Przykładowo, przy imporcie produktów spożywczych często wymaga się certyfikatów analizy laboratoryjnej lub weterynaryjnego świadectwa zdrowia. Dodatkowo powinny przejść kontrolę miejscowego sanepidu lub stacji weterynaryjnej.

Produkty uznawane za niebezpieczne będą wymagały odpowiednich pozwoleń na przewóz, a także karty charakterystyki, która jest niezbędnym dokumentem w trakcie odprawy celnej. Dotyczy to przede wszystkim substancji i mieszanin chemicznych sprowadzanych na europejski rynek.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3