Formularz SAD

Importując towary z państw trzecich, należy pamiętać o przedstawieniu odpowiednich dokumentów podczas odprawy celnej. Są to przede wszystkim Bill of Lading, Commercial Invoice i Packing List, które są wymagane dla wszystkich rodzajów towarów. Następnie otrzymujemy Jednolity Dokument Administracyjny (SAD). Pełni on funkcję wniosku o wszczęcie postępowania celnego. Formularz SAD a import z Chin – sprawdź najważniejsze informacje.

formularz SAD

Przed odprawą celną towaru z Chin, przeczytaj jakie dokumenty są niezbędne do odprawy.

SAD to jeden z dokumentów otrzymywanych po dokonaniu odprawy.

Czym jest Dokument SAD?

SAD (ang. Single Administrative Document) jest uniwersalnym dokumentem celnym, który służy celom statystycznym. Wykorzystuje się go podczas dokonywania formalności odnoszących się do procedur celnych. Oznacza to, że ma bezwzględne zastosowanie do wszystkich towarów (bez względu na ich rodzaj i pochodzenie) w międzynarodowym obrocie towarowym w zakresie procedury tranzytowej oraz procedur przywozowych i wywozowych.

Formularze SAD – rozróżnienie

Formularz SAD składa się z 8 kart, które są stosowane zamiennie w zależności od procedury.

  • Karty SAD 1, 2, 3, dotyczą wywozu towarów.
  • Karty SAD 4, 5, odnoszą się tranzytu oraz potwierdzają unijny status towarów.
  • Karty SAD 6, 7, 8, dotyczą przywozu towarów.

W kontekście importu najważniejsze są karty 6-8 formularza SAD.

Formularz SAD karta 6
Formularz SAD, karta 6 „egzemplarz dla kraju przeznaczenia”
SAD karta 7
Formularz SAD, karta 7 „egzemplarz dla statystyki – kraj przeznaczenia”
Formularz SAD karta 8
Formularz SAD, karta 8 „egzemplarz dla odbiorcy”
Import z Chin w 2021

Procedury stosowania SAD

Formularze SAD można stosować na dwa sposoby:

  • Pełen zestaw formularzy – kiedy stosujemy wszystkie formularze, potrzebne do procedury wywozowej, tranzytowej oraz przywozowej. Ma to miejsce wówczas, gdy w czasie procedury wywozowej uczestnik obrotu stosuje dokument zawierający wszystkie 9 kart. Są one niezbędne do właściwego wypełnienia procedury tranzytowej oraz załatwienia wszelkich formalności.
  • Częściowe stosowanie formularzy – gdy dokonujemy procedury związanej tylko z konkretnymi czynnościami (wywozem, przywozem, procedurą tranzytową). Dotyczy to użycia jedynie kart, które są niezbędne do wypełnienia formalności na jednym z etapów obrotu towarowego, czyli np. jedynie przywozu lub wywozu towarów. W niektórych przypadkach można także do kart wymaganych na danym etapie dołączyć pozostałe karty, które są z kolei wymagane na kolejnych etapach.

Jednak należy zaznaczyć, że korzysta się głównie z pełnego zestawu formularzy.

Gdzie mogę znaleźć formularz SAD?

Wszystkie formularze znajdują się na stronie PIT.pl. Oprócz tego wzór formularza dokumentu SAD można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Obecnie bez względu na rodzaj procedury, zgłoszenia celne dokonywane są tylko w formie elektronicznej i przesyłane do systemów celnych jako komunikaty podpisane kluczem do bezpiecznej transmisji danych.

Oznacza to, że nie można samodzielnie wypełnić dokumentu SAD i należy zrobić to za pośrednictwem agencji celnej, która odprawia nasz towar. Samodzielne dokonanie odprawy jest możliwe jedynie, jeśli posiada się odpowiednie uprawnienia. Należy zdać odpowiedni egzamin państwowy i zostać wpisanym na listę agentów celnych Ministerstwa Finansów.

Dlaczego wprowadzono SAD?

Jednolity Dokument Administracyjny został wprowadzony w celu usprawnienia statystyki celnej. Otóż dokument SAD zastąpił sześć innych dokumentów składanych przy procedurze celnej. Celem jego uchwalenia było przede wszystkim uproszenie stosowanych dotychczas w obrocie towarowym procedur, a także usprawnienie statystyki celnej.

Czym jest PZC?

PZC (ZC299) to skrót od Poświadczonego Zgłoszenia Celnego. PZC zastępuje ósmą kartę dokumentu SAD. Jest on generowany elektronicznie w systemie ECS i służy potwierdzeniu importu towarów. Ponadto, upoważnia on do odliczenia podatku naliczonego. Jeśli nie posiadasz PZC, nie możesz legalnie sprzedawać importowanych towarów.

Przeczytaj więcej o Poświadczonym Zgłoszeniu Celnym.

Formularz SAD – o czym warto pamiętać?

Zgłoszenie celne na dokumencie SAD składa się do odpowiedniego urzędu celnego wywozu. Dodatkowo o tym, który urząd należy wybrać, decyduje siedziba Twojej firmy lub miejsce, gdzie eksportowane towary zostały zapakowane bądź załadowane do transportu wywozowego. Istnieją jednak pewne wyjątki (np. gdy dokonasz zakupu towaru od przedsiębiorcy, któremu jednocześnie zlecisz wywóz tego towaru poza terytorium Wspólnoty).

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 4