Towar z Chin

Sprowadzanie towaru z Chin jest wieloetapowym procesem, który wymaga od importera wyjątkowej rzetelności i odpowiedzialności. Brak wymaganej wiedzy może skutkować poniesieniem ogromnych strat finansowych. Zanim przystąpimy do importu, musimy więc zapoznać się ze wszystkimi jego etapami i odpowiednio się do niego przygotować. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, importując towar z Chin?

Towar z Chin

Odszukanie i weryfikacja dostawcy w Chinach

Kiedy wiemy już, jakie towary chcemy importować, musimy znaleźć odpowiedniego dostawcę. Umożliwiają nam to między innymi internetowe serwisy zakupowe, takie jak np. Alibaba lub Made-in-China. Wystarczy, że wprowadzimy w wyszukiwarkę interesujący nas produkt, a znajdziemy różne oferty chińskich producentów i pośredników. Importując z Chin, musimy zachować ostrożność, ponieważ nie każdy sprzedawca może okazać się wiarygodny.

Aby upewnić się, że wybrany dostawca jest producentem, a nie pośrednikiem, warto zweryfikować firmę oraz zorganizować kontrolę fabryki. Takie działania pozwolą nam na sprawdzenie, czy nie mamy do czynienia z potencjalnym oszustem. Kupując różne wyroby przez internet, nie zawsze możemy być również pewni co do ich jakości. Konieczne jest więc także zlecenie kontroli jakości towaru. W ten sposób możemy zweryfikować różne etapy jego produkcji i mieć pewność, że nasze produkty nie okażą się wadliwe lub słabej jakości.

Zabezpieczenie naszej transakcji handlowej umożliwia również podpisanie umowy z naszym dostawcą. Nie jest to proces konieczny, jednak pozwoli nam na klarowne określenie warunków sprzedaży i uniknięcie wszelkich nieporozumień. Zawarcie umowy zaleca się w szczególności w przypadku zamówień na duże kwoty, ponieważ może uchronić importera przed utratą pieniędzy. Umowa handlowa stanowi podstawę do ewentualnego odzyskania strat i dochodzenia swoich spraw w przypadku zaistnienia sporu między stronami.

O czym należy pamiętać importując towar z Chin?

Obowiązkowe dokumenty i oznaczenia

Importowane wyroby muszą spełniać wszelkie obowiązki zawarte w odpowiednich dyrektywach, rozporządzeniach lub normach. W celu weryfikacji zgodności towaru z wymogami może być konieczne przeprowadzenie na nim określonych badań. Wykazana na drodze tego procesu zgodność z wymaganiami rynku europejskiego umożliwia uzyskanie dokumentów upoważniających do naniesienia na produkty obowiązkowych oznaczeń.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że różne produkty mogą wymagać innych oznaczeń, certyfikatów i dokumentów. Na przykład towary pozostające w kontakcie z żywnością, takie jak pojemniki do przechowywania i sprzęt kuchenny, będą wymagały naniesienia oznaczenia kieliszka i widelca. Urządzenia AGD, zabawki oraz wiele innych wyrobów musi posiadać znak CE. Niektóre produkty będą również objęte obowiązkiem naniesienia odpowiedniej etykiety, metki lub sporządzenia dokumentacji technicznej.

Wszelkie niezbędne informacje na temat oznaczeń, certyfikatów i dokumentów można znaleźć w dyrektywach, normach zharmonizowanych i rozporządzeniach. Odpowiednio oznakowany towar pozwoli nam na bezproblemowe przejście odprawy celnej oraz jego dystrybucję na terenie Unii Europejskiej.

Bezpłatna konsultacja

Dyrektywy Nowego Podejścia i normy zharmonizowane

Bardzo istotną kwestią, której musi dopilnować importer, jest zgodność towarów z wymogami obowiązującymi na rynku Unii Europejskiej. Wyroby niespełniające odpowiednich regulacji nie będą mogły przejść odprawy celnej, a tym samym nie zostaną dopuszczone do obrotu. Bazą cennej wiedzy dla importera z zakresu wymogów są Dyrektywy Nowego Podejścia. Jest to zbiór norm i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa dla konsumentów i środowiska. Dyrektywy dotyczą grup wyrobów lub ryzyka wynikającego z ich użycia. Należy mieć na uwadze, że jeden towar może podlegać pod kilka dyrektyw.

Ponadto, każda z dyrektyw posiada swój własny wykaz norm zharmonizowanych. Normy te również określają wymogi wobec określonego wyrobu. Zawierają one specyfikację techniczną danych towarów, a także wskazują metody i kryteria oceny ich właściwości użytkowych. Stosowanie norm zharmonizowanych służy uproszczeniu procesu oceny zgodności wyrobu z odpowiednimi regulacjami i jest dobrowolne. Trzeba jednak pamiętać, że stają się one obowiązkowe, jeśli dana norma zostanie przywołana w ustawie lub rozporządzeniu.

Aby sprawdzić, czy wyroby spełniają obowiązki zawarte w odpowiednich dyrektywach, rozporządzeniach lub normach, należy w tym celu przeprowadzić ocenę zgodności. W ramach tej procedury importer lub jednostka notyfikowana przeprowadza odpowiednie testy na produkcie, umożliwiające zweryfikowanie jego zgodności z określonymi dyrektywami lub rozporządzeniami. Wyniki badań zawarte są w test reports.

Oznaczenie CE

Często spotykanym na towarach oznaczeniem jest CE. Wyniki z badań na produkcie zawarte w test reports umożliwiają jednostce oceniającej wydanie certyfikatu CE. Posiadanie obu tych dokumentów upoważnia producenta lub przedstawiciela do wystawienia deklaracji zgodności oraz trwałego naniesienia oznaczenia CE na produkt.

Znak CE jest poświadczeniem, że towar spełnia wymagania zawarte w dyrektywach, pod które podlega. Pamiętajmy, że nie wszystkie produkty wymagają takiego oznakowania. Informacja, czy dana grupa wyrobów musi posiadać znak CE, również zawarta jest w Dyrektywach Nowego Podejścia. 

Oznaczenie CE

Towar z Chin a transport

Kiedy znajdziemy i zweryfikujemy już naszego dostawcę, a także wybierzemy interesujący nas towar, czeka nas ustalenie metody transportu. Sprowadzając towary z Chin możemy zdecydować się na transport:

  • morski – najtańszy, jednak najwolniejszy
  • kolejowy – droższy od morskiego, ale o krótszym transit time
  • drogowy – droższy od kolejowego i morskiego, ale zdecydowanie niższe od lotniczego; możliwa dostawa door-to-door
  • lotniczy – najdroższy i najszybszy.

Wybierając środek transportu, warto wziąć pod uwagę wykorzystanie reguł Incoterms 2020. Określają one warunki wymiany handlowej, a tym samym dzielą koszty i obowiązki między obie jej strony. Chociaż ich stosowanie nie jest obowiązkowe, są one znacznym ułatwieniem transakcji zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego. Znajomość Incoterms 2020 pozwoli nam na negocjacje z dostawcą i uzgodnienie najdogodniejszej dla nas opcji.

Poniższa grafika pokazuje, jak poszczególne reguły Incoterms dzielą koszty, obowiązki oraz ryzyko, a także jakiego środka transportu dotyczą. Szczegółowe informacje na temat Incoterms 2020 można również znaleźć w naszym darmowym poradniku.

Incoterms 2020

Odprawa celna

Importerzy powinni również posiadać wiedzę na temat wszelkich formalności związanych z odprawą celną. Jest ona bowiem konieczna przy imporcie towarów zarówno z Chin, jak i innych krajów spoza Unii Europejskiej. Aby odpowiednio przygotować się do tego procesu, należy zapoznać się z dokumentacją niezbędną do jego przeprowadzenia. Bezproblemowe przejście odprawy celnej umożliwią nam:

Wyżej wymienione dokumenty obowiązują wszystkie towary sprowadzane spoza UE. Należy jednak mieć na uwadze, że niektóre wyroby mogą wymagać również innych dokumentów, certyfikatów lub licencji np. deklaracji zgodności CE lub świadectwa pochodzenia.

Sprowadzając towary z Chin, musimy także pamiętać o opłatach celnych. Zanim przystąpimy do importu powinniśmy zapoznać się ze stawkami celnymi na interesujące nas produkty. Umożliwi nam to darmowy system ISZTAR, gdzie znajdziemy zarówno wysokości ceł, jak i VAT-u na dowolne wyroby.

Towar z Chin – podsumowanie

Importując towar z Chin, kupujący musi wziąć pod uwagę wiele czynników, aby proces ten odbył się bez zbędnych komplikacji. Importerzy powinni przede wszystkim zweryfikować wybranego dostawcę, aby potwierdzić jego wiarygodność, a także zlecić kontrolę jakości towaru. Bardzo istotną kwestią jest sprawdzenie zgodności wyrobów z Dyrektywami Nowego Podejścia, uzyskanie niezbędnej dokumentacji i naniesienie wymaganych oznaczeń na produkty. Warto zaznajomić się także z regułami Incoterms 2020, aby móc wynegocjować z dostawcą najdogodniejszą metodę transportu. Kupując wyroby z Chin, należy również sprawdzić ich stawki i kody celne w systemie ISZTAR. Pamiętajmy również o komplecie niezbędnych dokumentów, aby nasze towary mogły bezproblemowo przejść odprawę celną.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 12