Certyfikaty CE i test reports – na co zwrócić uwagę?

Jedną z kluczowych kwestii w procesie importu jest rozpoznanie, czy interesujący nas towar jest objęty dyrektywami oraz jakie normy powinien spełniać. Brak odpowiednich dokumentów poświadczających o spełnianiu wyszczególnionych norm prowadzi do zatrzymania towaru przez urząd celny i w konsekwencji braku możliwości wprowadzenia go na rynek. Zdarza się też jednak, że strona chińska wysyła nam podrobione certyfikaty, które mają sugerować zgodność produktu z wymogami UE. Sprawdź, na co zwracać uwagę w dokumentach związanych z CE oraz test reports (raportach z badań).

Certyfikat CE i test report - na co zwrócić uwagę?

Certyfikaty CE i test reports – pierwszy krok

Jak już wcześniej wspomniano, w pierwszej kolejności importer powinien zaznajomić się z konkretnymi wymogami dotyczącymi produktu, który zamierza importować. Produkty, które wymagają naniesienia oznakowania CE, z pewnością są objęte konkretnymi Dyrektywami Nowego Podejścia wraz z normami zharmonizowanymi. Sprawdź jakie wyroby muszą posiadać CE.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Certyfikaty CE i test reports – na co zwrócić uwagę

Gdy jesteśmy już pewni, że na produkt, który zamierzamy sprowadzić obowiązują certyfikaty, powinniśmy zwrócić się do chińskiego kontrahenta z prośbą o ich przesłanie w celu weryfikacji. Należy zawsze pamiętać, że brak wymaganych dokumentów, nie pozwoli na wprowadzenie towaru do obrotu w Polsce. Jeśli chińska strona nie wyraża chęci wysłania certyfikatów, lub przeciąga ten proces w nieskończoność, powinno dać nam to do myślenia, że nie jest wiarygodnym partnerem, a my powinniśmy każdorazowo takie firmy weryfikować.

Jeśli jednak otrzymamy je bezproblemowo, w przypadku certyfikatów (Certificate of Compliance/Conformity) zwracamy szczególną uwagę na:

  • nazwę wnioskodawcy (Applicant) oraz jego adres – jeśli kontaktujemy się bezpośrednio z producentem, powinna być to nazwa producenta
  • nazwę producenta (Manufacturer) oraz jego adres
  • nazwę oraz model produktu objęte badaniami (Name, model) – w tym miejscu należy zaznaczyć, że jeden certyfikat może być wystawiony nie tylko dla jednego modelu, ale też modeli z nim powiązanych. Musimy być pewni, że model naszego produktu jest jednym z nich
  • normy brane pod uwagę podczas badania (Test standards) – powinny odpowiadać normom wymaganym w przypadku naszego produktu (zawartych w odpowiedniej dyrektywie np. EMC)
  • numer certyfikatu (Certificate No., Verification No.).
Certyfikat EMC

Certyfikaty CE i test reports – co, gdy wzbudzają wątpliwości?

Jeśli otrzymane przez nas certyfikaty nie wzbudzają zaufania lub wyglądają na podrobione (zła jakość), zalecany jest kontakt z jednostką notyfikowaną, która je wystawiła (jej nazwa oraz dane kontaktowe muszą znajdować się na certyfikacie). Przy zgłoszeniu należy podać ww. numer certyfikatu.

Wraz z prośbą o wysłanie certyfikatów ZAWSZE powinniśmy poprosić o dołączenie raportów z badań (test reports), które stanowią podstawę wystawienia certyfikatu. Z naszej wiedzy wynika, że duża część oszustów w tym momencie odpuszcza.

We wspomnianych raportach z badań powinny na wstępie zostać zawarte takie same informacje jak w certyfikacie wraz z datą ich wykonania oraz informacją, czy produkt przeszedł testy pomyślnie. Są to z reguły kilkudziesięciostronicowe dokumenty wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych badań, którym został poddany testowany produkt. Je również możemy zweryfikować poprzez znajdujący się na początkowych stronach numer raportu z badań (Report No.).

Certyfikaty CE i test reports – Dlaczego są tak ważne?

Jeśli nasz produkt objęty jest jakimikolwiek dyrektywami, z całą pewnością musi spełnić zawarte w nich wymogi. Dokumenty te są dla nas gwarancją, że towar, który importujemy, spełnia europejskie normy i jest bezpieczny dla konsumentów. Mamy też pewność, że zostanie on dopuszczony do obrotu.

Dlatego tę kwestię powinniśmy wyjaśnić z chińskim kontrahentem już na samym początku. W innym wypadku, taki towar nie przejdzie odprawy celnej i w najlepszym wypadku będziemy zmuszeni przeprowadzić badania na miejscu (co wiąże się z bardzo dużymi kosztami) lub nawet zutylizować nasz towar. W celu uniknięcia niepotrzebnych komplikacji powinniśmy więc zadbać, by wymagane certyfikaty CE i test reports, a także inne dokumenty były kompletne oraz zweryfikować ich prawdziwość.

By uzupełnić swoją wiedzę, sprawdź także:

Czym różni się Certificate of Compliance/Conformity od deklaracji zgodności

Jak rozpoznać sfałszowane oznakowanie CE – China Export

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 5