Incoterms 2020 – jakie nastąpią zmiany?

Międzynarodowe reguły handlowe Incoterms ustalają warunki sprzedaży i zakupu. Są one modyfikowane co dekadę, dzięki czemu niejasności są wyjaśniane, a reguły dostosowywane do zmian następujących w handlu międzynarodowym. W tej chwili obowiązują warunki Incoterms 2010, jednak przedstawiono już propozycje zmian Incoterms 2020. Oficjalne ogłoszenie zbioru nowych reguł nastąpi pod koniec 2019 roku, a 1 stycznia 2020 wejdą w życie. Ich znajomość jest kluczowa przy składaniu zamówienia i podpisywaniu umowy z chińskim eksporterem. Z tego powodu opisujemy zmiany, na jakie trzeba się przygotować wraz z wprowadzeniem Incoterms 2020.

Incoterms 2020

Aktualizacja. Opisane poniżej są rozważania na temat potencjalnych zmian. Znamy już oficjalne zmiany, które nastąpią wraz z wprowadzeniem Incoterms 2020. Opracowaliśmy darmowy poradnik na temat Incoterms 2020, który możesz pobrać TUTAJ.

Incoterms to zbiór międzynarodowych reguł handlowych. Ustala je Międzynarodowa Izba Handlu (ang. International Chamber of Commerce – ICC). Organizacja ma siedzibę w Paryżu, a jej celem jest usprawnianie i wzmacnianie współpracy handlowej między państwami. Co ciekawe, w skład komitetu ekspertów pracujących nad przygotowaniem reguł Incoterms 2020 po raz pierwszy bierze udział przedstawicielstwo z Chin.

Reguły Incoterms dzielą pomiędzy sprzedawcą a kupującym koszty transportu i ubezpieczenia oraz ponoszone ryzyko za towar na poszczególnych etapach procesu transportowego. Określają także odpowiedzialność za formalności i koszty związane z odprawą celną. Na ich podstawie określa się również moment zrealizowania dostawy. Dlatego też, znajomość Incoterms jest niezbędna dla każdego przedsiębiorcy zajmującego się handlem międzynarodowym.

Szkolenie: Import z Chin

Kontrowersyjne propozycje zmian Incoterms 2020

W tej chwili obowiązują Incoterms 2010. Głośne zmiany, które pojawią się w zbiorze Incoterms 2020, to zlikwidowanie formuł EXW i DDP. Uzasadnieniem decyzji o usunięciu tych dwóch formuł jest to, że w większości dotyczą transakcji wewnątrzkrajowych. Regułę EXW, która przewiduje najmniejsze zaangażowanie ze strony sprzedającego, stosują często niedoświadczeni eksporterzy. Importerzy korzystają z niej, jeśli chcą mieć całkowitą kontrolę nad procesem transportu towaru. Natomiast reguła DDP odwrotnie oznacza najmniejszą odpowiedzialność ze strony kupującego. Stosuje się ją na przykład w przypadku wysyłki próbek lub zapasowych części.

Zlikwidowanie EXW oznacza, że sprzedający zawsze będzie zobowiązany co najmniej do dokonania odprawy celnej eksportowej i przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi wskazanemu przez kupującego (a nie jedynie do udostępnienia towaru do dyspozycji kupującego jak w przypadku EXW).

Czy zniknie DDP?

Reguła Incoterms 2010 DDP wywołuje pewne niejasności, ponieważ przewiduje pokrycie przez eksportera wszystkich kosztów związanych z procedurą celną importową, niezależnie od miejsca dostarczenia towaru. W zbiorze Incoterms 2020 mają pojawić się dwie formuły oparte na znikającej DDP. W obu przypadkach sprzedający będzie ponosić odpowiedzialność za formalności i koszty związane z odprawą celną importową. Na podstawie nowej reguły DTP (Delivered at Terminal Paid) towary będą dostarczane do terminalu w kraju importera, natomiast DPP (Delivered at Place Paid) – do wybranego miejsca przeznaczenia. W ten sposób powstanie zbiór czterech uzupełniających się formuł: gdy towary dostarczone są do terminalu docelowego z pokryciem przez sprzedającego cła i VAT-u (DTP) lub bez (DAT) oraz gdy towary dostarczone są do określonego miejsca przeznaczenia z pokryciem przez sprzedającego cła i VAT-u (DPP) lub bez (DAP).

ShipHub.pl

Czy FOB i CIF się zmienią?

Reguły FOB i CIF są najczęściej używanymi Incoterms 2010 w przypadku światowego importu z Chin. Odnoszą się do transportu ładunków masowych drogą morską. Nie są zalecane przy przewozie towarów w kontenerach, jednak ze względu na ich popularność, często używa się ich niepoprawnie. Tym bardziej, że 80% światowego handlu odbywa się w kontenerach. W wersji Incoterms 2020 możliwe są zmiany, na podstawie których FOB i CIF będą odnosić się również do transportu kontenerowego.

Incoterms 2010 vs Incoterms 2020

Zniknąć ma również reguła FAS, którą przedsiębiorcy wybierają rzadko, gdyż jej zastosowanie często pokrywa się z popularniejszymi FCA czy FOB. Natomiast reguła FCA może zostać podzielona na jedną odnoszącą się do transportu morskiego i drugą odnoszącą się do transportu lądowego.

Międzynarodowa Izba Handlowa planuje wprowadzenie nowej formuły – CNI (Cost and Insurance), która miałaby wypełnić lukę między FCA a CFR/CIF. Zgodnie z nową regułą, poniesienie kosztów ubezpieczenia towaru byłoby obowiązkiem sprzedawcy, za to kupujący pokrywałby koszty tranzytu.

Oprócz usunięcia niektórych formuł i stworzenia nowych, komitet ICC analizuje także dodatkowe kwestie, które uwzględni w Incoterms 2020. Wśród nich znajdują się takie tematy jak bezpieczeństwo transportu, regulacje związane z ubezpieczeniem transportu oraz związek między Incoterms a międzynarodową umową handlową.

Szkolenie: Import z Chin