Kontrakt handlowy – pytania i odpowiedzi

Kontrakt to rodzaj pisemnej umowy, która określa prawa i obowiązki stron w zakresie objętym tą umową. W przypadku importu z Chin prawidłowe sporządzenie kontraktu handlowego jest kluczowe, ponieważ stanowi podstawę do dochodzenia swoich praw. W artykule odpowiadamy na często pojawiające się pytania związane z zawieraniem tego typu kontraktów.

Kontrakt handlowy – najważniejsze informacje

Podpisanie kontraktu handlowego z chińskim partnerem biznesowym to niezbędny element bezpiecznej współpracy biznesowej. Spełnia on dwie podstawowe funkcje:

  • jest podstawą do dochodzenia swoich praw w przypadku nieprawidłowości
  • zmniejsza ryzyko padnięcia ofiarą oszustw, takich jak np. wysłanie towarów bez niezbędnych dokumentów i certyfikatów.

W przypadku importu z Chin kontrakt handlowy powinien być sporządzony w dwóch językach – chińskim i angielskim. Należy też zwrócić uwagę na jego jak najbardziej precyzyjną i wyczerpującą treść, dostosowaną do obowiązujących w Chinach przepisów. Najważniejsze elementy, które powinny znaleźć się w pisemnej umowie z chińskim dostawcą, to:

  • dane kupującego i sprzedającego
  • informacje o produkcie – m.in. jakość, opakowanie, opis
  • warunki dostawy (Incoterms), płatności, ubezpieczenia oraz gwarancji
  • dokumentacja
  • informacje dotyczące arbitrażu, w tym wskazanie odpowiedniego sądu arbitrażowego w Chinach
  • informacje o kontach bankowych.

Dodatkowe informacje na temat zawierania kontraktów handlowych z partnerami chińskimi znajdziesz w naszym wcześniejszym artykule.

Kontrakt z chińskim dostawcą – pytania i odpowiedzi

1. Informacje ogólne o kontrakcie

Od jakiej wartości zamówienia warto podpisywać kontrakt?

Spisanie kontraktu wskazane jest bez względu na wielkość i wartość zamówienia. Raz spisany kontrakt można wykorzystać jako bazę dla późniejszych umów z chińskimi partnerami biznesowymi, w związku z czym poniesiony koszt prędzej czy później się zwróci.

Gdzie w Chinach rozstrzygane są spory handlowe?

W Chinach arbitrażem zajmuje się między innymi China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC). Siedziba komisji znajduje się w Pekinie, ale CIETAC posiada też podkomisje w Szanghaju, Tianjinie, Shenzhen i Chongqingu.

Czy istnieje ubezpieczenie kontraktu?

Nie, ponieważ to sam kontrakt jest zabezpieczeniem transakcji – w razie nieporozumienia czy utraty pieniędzy przy jego pomocy możemy dochodzić naszych praw w Chinach.

Bezpłatna konsultacja

Czy warto podpisywać kontrakty z pośrednikami?

Z zasady najlepiej jest podpisywać umowy bezpośrednio z producentem, jeśli tylko mamy taką możliwość. Kiedy decydujemy się na usługi pośrednika, ryzyko oszustw wzrasta i dużo ważniejsza staje się weryfikacja kontrahenta.

Kontrakt podpisujemy z tą firmą, na rzecz której uiszczamy płatność za zamówienie. Jeśli współpracujemy z pośrednikiem, to z nim powinniśmy zawrzeć umowę.

2. Wymogi formalne

W jakim języku powinien być sporządzony kontrakt?

Kontakt handlowy musi być sporządzony po chińsku, inaczej nie będzie miał mocy prawnej w Chinach. Najlepiej, żeby był sporządzony w dwóch językach: chińskim i angielskim.

Czy kontrakt handlowy powinien zawierać zapisy o jakości towaru, czy tylko o warunkach jego dostawy?

W kontrakcie handlowym powinien znaleźć się zapis dotyczący wymaganej jakości towaru (określonej np. w oparciu o dostarczone próbki). Należy zawrzeć też informacje o trybie postępowania w przypadku otrzymania produktów złej jakości.

Co musi zawierać chińska pieczątka firmowa umieszczona na kontrakcie?

Pieczątka powinna zawierać chińską nazwę firmy oraz czerwoną gwiazdę pośrodku. Specjalne pieczątki kontraktowe mogą dodatkowo posiadać chiński napis „pieczątka do kontraktów”.

Czy pieczątki firmowe powinny znajdować się także na fakturach?

Tak, ponieważ w Chinach pieczątki firmowe są odpowiednikiem podpisów.

3. Proces podpisywania kontraktu handlowego

Ile trwa proces podpisywania kontraktu handlowego?

Czas, który upływa od pierwszych ustaleń do podpisania kontraktu różni się w zależności od rodzaju umowy. Kontrakt handlowy powinien być starannie przygotowany i zatwierdzony przez obydwie strony, w związku z czym proces ten może się przedłużać. Średni czas to około miesiąca.

W jaki sposób podpisać kontrakt handlowy na odległość?

Jeśli nie mamy możliwości podpisania umowy osobiście, można zawrzeć ją w formie elektronicznej, wysyłając sobie skany podpisanego kontraktu. Jest to powszechna praktyka przy podpisywaniu kontraktów z chińskimi firmami.

Czy kontrakt handlowy musi być poświadczony przez notariusza?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Zdarza się, że chińskie firmy naciskają na takie działanie i wspólne poniesienie kosztów poświadczenia – jest to praktyka nieuczciwa.

Kontrakt handlowy – podsumowanie

Zawarcie umowy z kontrahentem z Chin to ważny krok procedury importowej. Gwarantuje ono większe bezpieczeństwo transakcji i zwiększa nasze szanse na odzyskanie pieniędzy, jeśli zamówienie nie spełni wymogów określonych w umowie. Istotnymi elementami zabezpieczającymi importera przed oszustwami są też weryfikacja chińskiej firmy oraz kontrola jakości.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu prawidłowego i zgodnego z chińskim prawem kontraktu handlowego, zapraszamy do kontaktu.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 17