Incoterms DDP przy transporcie kolejowym z Chin

Transport kolejowy z Chin rozwija się bardzo dynamicznie. Decydując się na taki sposób przewozu towarów z Chin, należy zastanowić się nad wyborem odpowiednich warunków kupna i sprzedaży. Przy transporcie kolejowym często rozważana jest reguła Incoterms DDP. Czy warto z niej skorzystać?

Incoterms DDP

Czy są Incoterms?

Incoterms to zbiór międzynarodowych warunków sprzedaży i zakupu. Są to formuły handlowe wyznaczające gestię transportową. Przedstawiają prawa i obowiązki zastrzeżone w umowie kupna-sprzedaży. Dotyczą przede wszystkim organizacji przewozu towaru oraz dotyczących go kosztów. W skrócie można określić ten zwrot po prostu jako „zarządzanie towarem”.

Zebrane w formuły zostały podzielone na cztery grupy (C, D, E, F). Grupy E i F dotyczą przede wszystkim praw i obowiązków należących do kupującego. Natomiast w grupach C i D, większą odpowiedzialność ponosi sprzedający. Największą ponosi w przypadku formuły DDP.

Założenia Incoterms regulują:

  • podział kosztów związanych z transportem towarów
  • moment przejęcia ryzyka od sprzedającego przez kupującego (w trakcie transportu).

Dzieli się je następująco:

  • odnoszące się do wszystkich rodzajów transportu (CIP, CPT, DAP, DAT, DDP, EXW, FCA).
  • odnoszące się wyłącznie do transportu morskiego (CFR, CIF, FAS, FOB).

Podczas jednego procesu wysyłki można korzystać tylko z jednej formuły, ponieważ działają one oddzielnie.

Szkolenie: Import z Chin

Incoterms DDP przy transporcie kolejowym z Chin

DDP (Deliver Duty Paid) – Często tłumaczy się po prostu jako „dostarczone, cło opłacone (do oznaczonego miejsca przeznaczenia)”. Sprzedający odpowiedzialny jest za organizację transportu. Ponadto pokrywa jego koszt, zajmuje się odprawą celną importową i ponosi ryzyko. Odpowiada za towar na całej trasie jego przewozu. Wyładunek towaru należy natomiast do obowiązków kupującego. Również ryzyko, które nastąpi podczas wyładowywania dotyczy wtedy odbiorcy.

Sprzedający zobowiązany jest do opłacenia kosztów związanych z tranzytem. W teorii musi również zapłacić cło, podatki i inne wydatki eksportowe. Winien jest powiadomić kupującego o wysyłce towarów i dokonywaniu wszelkich czynności technicznych. M.in. o kontroli jakości towaru podczas transportu.

Z punktu widzenia kupującego jest to bardzo dogodna formuła. 

Jedyne koszty, które musi ponieść to:

  • zakupu towaru
  • opłat związanych z towarem od momentu dotarcia przesyłki na miejsce
  • kontroli przedwysyłkowej towaru. (Poza wypadkami, gdy jest to wymagane przez kraj, z którego towar jest eksportowany)
  • uzyskania dokumentów, związanych z przewozem.

Ponadto, jak zostało wcześniej wspomniane, zobowiązany jest do odebrania i rozładunku dostawy.

Uwaga. Jak wielokrotnie wyjaśnialiśmy, reguła Incoterms DDP nie jest odpowiednią regułą do wyboru w przypadku importu z Chin. Chińscy dostawcy nie mają możliwości opłacenia cła i przesyłki wysyłane na DDP często docierają do odbiorców bez dokumentów potwierdzających odprawę celną. Wynika z tego wiele problemów, przede wszystkim nie można wprowadzić takiego towaru do obrotu na terenie Polski. W momencie, gdy dostawca wyśle do Ciebie towar na DDP i nie dostarczy potwierdzenia odprawy celnej – sam musisz zebrać potrzebne dokumenty i zgłosić się do urzędu celnego, aby odprawić towar.

Transport kolejowy a Incoterms DDP

Formuła DDP stosowana jest m.in. w transporcie kolejowym. Jest to jedna z popularniejszych gałęzi logistyki, a transport kolejowy z Chin rozwija się dynamicznie. Nowy Jedwabny Szlak staje się alternatywą dla transportu morskiego oraz lotniczego. Czas dostawy jest zróżnicowany. Zazwyczaj jednak trwa to ok. 14-17 dni. Warto również zauważyć, że przewóz towarów koleją odznacza się niewielkim ryzykiem. Przy użyciu tego środka przewozu wypadek czy kradzież wydają się mało prawdopodobne.

W Polsce istnieje już wiele firm zajmujących się organizacją tego typu transportu. Na licznych stronach możemy obliczyć przewidywany koszt dostawy. Wszystko zależne jest od rodzaju towaru – jego wagi i objętości.

Warto rozważyć ten sposób przewożenia towarów. Ze względu na stały rozwój tej gałęzi przewiduje się, że z czasem koszty dostawy będą się zmniejszać. 

Handlując z Chinami warto zapoznać się ze wszystkimi regułami Incoterms 2020. W przypadku transportu morskiego polecamy przyjrzeć się różnicom między FOB a CIF.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 5