Jakie wyroby muszą posiadać CE?

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zdecydowały się na zniesienie licznych barier wzajemnego handlu oraz na ustanowienie wspólnej polityki wobec partnerów spoza UE. Dzięki temu powstał Jednolity Rynek Europejski. Jedną z głównych przeszkód stanowiły krajowe wymagania dotyczące np. jakości i bezpieczeństwa wyrobów. W celu umożliwienia swobodnego przepływu towarów należało zharmonizować systemy krajowe w taki sposób, żeby na terenie całej Wspólnoty towary podlegały takim samym wymaganiom. W ten sposób powstały dyrektywy nowego podejścia. Określają one zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla produktów, które planuje się wprowadzić na Jednolity Rynek Europejski. Oznakowanie CE jest deklaracją producenta, że dany produkt jest zgodny ze wspomnianymi wcześniej dyrektywami. Poniżej omawiamy jakie wyroby muszą posiadać CE.

Jakie wyroby muszą mieć CE?

Kiedy oznakowanie CE jest obowiązkowe?

Oznakowanie CE musi być umieszczane na:

 • wszystkich nowych wyrobach, wytworzonych w państwach członkowskich lub państwach trzecich,
 • wyrobach używanych importowanych z państw trzecich,
 • wyrobach istotnie zmodyfikowanych (które w ten sposób podlegają dyrektywom odnoszącym się do nowych wyrobów)

Oznakowanie CE jest obowiązkowe i musi być umieszczone zanim wyrób zostanie wprowadzony do obrotu. Dotyczy jednak tylko niektórych grup wyrobów. W takim razie jakie wyroby muszą posiadać CE? Są to między innymi maszyny, sprzęt elektryczny, zabawki, urządzenia ciśnieniowe i gazowe, sprzęt ochrony indywidualnej. Oznaczenie CE umieszcza się na przykład na sprzęcie RTV i AGD, zabawkach, telefonach komórkowych, kosiarkach do trawy i wiertarkach, komputerach, kaskach rowerowych oraz okularach przeciwsłonecznych itp.

Webinar: Oznakowanie CE

Jakie wyroby muszą posiadać CE?

Pełen wykaz grup wyrobów, dla których dyrektywy Nowego Podejścia przewidują oznakowanie CE:

 • Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Wyroby medyczne osadzane aktywnie
 • Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób
 • Eko-projektowanie produktów związanych z energią
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem
 • Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
 • Kotły wodne
 • Chłodziarki domowe i zamrażarki
 • Urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro
 • Windy/ dźwigi
 • Urządzenia „niskiego napięcia”/ sprzęt elektryczny
 • Maszyny
 • Przyrządy pomiarowe
 • Urządzenia medyczne
 • Urządzenia emitujące hałas do środowiska
 • Wagi nieautomatyczne
 • Środki ochrony osobistej/ indywidualnej
 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Urządzenia gazowe
 • Pirotechnika
 • Radiowe urządzania telekomunikacyjne
 • Łodzie rekreacyjne
 • Zabawki dla dzieci do lat 14
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe

Deklaracja zgodności na towary podlegające oznakowaniu CE

Deklaracje zgodności na różne typy wyrobów mają zwykle podobny układ, jednak zawarte na nich informacje mogą się od siebie różnić. Czasem na deklaracji trzeba umieścić zdjęcie wyrobu (np. deklaracja zgodności dla zabawek) albo trzeba umieścić dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznaczenie CE dla wyrobu zostało nadane po raz pierwszy (deklaracja zgodności dla urządzeń elektrycznych). W innym przypadku trzeba podać imię i nazwisko osoby, która odpowiada za stworzenie dokumentacji technicznej wyrobu (deklaracja zgodności dla maszyn). Dyrektywa nowego podejścia dopuszcza zastąpienie oznakowania CE innym typem oznakowania w uzasadnionych przypadkach, np. dyrektywa dotycząca wyposażenia morskiego zakłada umieszczania na wyrobach (zamiast oznakowania CE) znaku zgodności w kształcie koła sterowego.

Jeśli do danego wyrobu odnosi się kilka dyrektyw wymagających umieszczenia oznakowania CE, producent może umieścić znak CE, jeśli potwierdzi zgodność produktu ze wszystkimi dyrektywami, którym podlega ten wyrób. W zależności od ryzyka, jakie stwarza produkt oraz od uregulowań zawartych w dyrektywach, przewidziane są różne procedury oceny zgodności (moduły). Również przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić do obrotu lub oddać do użytku wyroby pochodzące spoza terytorium UE, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Turcji, muszą zadbać o to, aby ich towary spełniały wymagania dyrektyw nowego podejścia. Należy pamiętać o tym, że deklaracja zgodności, podobnie jak cała dokumentacja techniczna wyrobu, musi podlegać aktualizacji.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 5