Jakie wyroby muszą posiadać CE?

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zdecydowały się na zniesienie licznych barier wzajemnego handlu oraz na ustanowienie wspólnej polityki wobec partnerów spoza UE. Dzięki temu powstał Jednolity Rynek Europejski. Jedną z głównych przeszkód stanowiły krajowe wymagania dotyczące np. jakości i bezpieczeństwa wyrobów. Aby umożliwić swobodny przepływ towarów, zharmonizowano systemy krajowe w taki sposób, żeby na terenie całej Wspólnoty towary podlegały takim samym wymaganiom. Powstały więc Dyrektywy Nowego Podejścia. Określają one zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla produktów, które planuje się wprowadzić na Jednolity Rynek Europejski. Oznakowanie CE jest deklaracją producenta, że dany produkt jest zgodny z dyrektywami. Poniżej omawiamy jakie wyroby muszą posiadać CE.

Jakie wyroby muszą mieć CE?

Kiedy oznakowanie CE jest obowiązkowe?

Oznakowanie CE musi być umieszczone na:

 • wszystkich nowych wyrobach wytworzonych w państwach członkowskich lub państwach trzecich na rynek Unii Europejskiej podlegających Dyrektywom Nowego Podejścia;
 • wyrobach używanych importowanych z państw trzecich;
 • wyrobach istotnie zmodyfikowanych (które w ten sposób podlegają dyrektywom odnoszącym się do nowych wyrobów).

Oznakowanie CE jest obowiązkowe i musi być umieszczone zanim wyrób zostanie wprowadzony do obrotu. Dotyczy jednak tylko niektórych grup wyrobów. W takim razie jakie wyroby muszą posiadać CE? Są to między innymi maszyny, sprzęt elektryczny, zabawki, urządzenia ciśnieniowe i gazowe oraz sprzęt ochrony indywidualnej. Oznaczenie CE umieszcza się na przykład na sprzęcie RTV i AGD, zabawkach, telefonach komórkowych, kosiarkach do trawy i wiertarkach, komputerach, kaskach rowerowych oraz okularach przeciwsłonecznych.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Jakie wyroby muszą posiadać CE?

Pełen wykaz grup wyrobów wraz z przykładami, wobec których Dyrektywy Nowego Podejścia przewidują oznakowanie CE:

 • urządzenia spalające paliwa gazowe;
 • wyroby medyczne osadzane aktywnie;
 • urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób;
 • eko-projektowanie produktów związanych z energią (odkurzacze, grzejniki; dyrektywa ekoprojektu);
 • kompatybilności elektromagnetycznej (pralki, rowery elektryczne; dyrektywa EMC);
 • urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem (oświetlenie, gniazdka);
 • materiały wybuchowe do użytku cywilnego;
 • kotły wodne;
 • chłodziarki domowe i zamrażarki;
 • urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro (zestawy do testów diagnostycznych);
 • windy i dźwigi (urządzenia wyciągowe);
 • urządzenia „niskiego napięcia” oraz sprzęt elektryczny (suszarki do włosów, oświetlenie LED; dyrektywa LVD);
 • maszyny (łańcuchy, liny, prasy hydrauliczne; dyrektywa maszynowa);
 • przyrządy pomiarowe (przeliczniki do gazomierzy, taksometry);
 • urządzenia medyczne (wózki inwalidzkie, implanty zębów, strzykawki; dyrektywa o wyrobach medycznych);
 • urządzenia emitujące hałas do środowiska (pojazdy samowyładowcze, przycinarki do trawnika);
 • wagi nieautomatyczne (wagi przemysłowe i używane w handlu detalicznym);
 • środki ochrony osobistej/indywidualnej (zatyczki do uszu, kaski, maski ochronne, okulary);
 • urządzenia ciśnieniowe (zbiorniki ciśnieniowe);
 • urządzenia gazowe (kuchenki);
 • pirotechnika (fajerki, napinacze pasów bezpieczeństwa);
 • radiowe urządzania telekomunikacyjne (smartfony, urządzenia RFID, słuchawki na Bluetooth; dyrektywa RED);
 • łodzie rekreacyjne (silniki napędowe);
 • zabawki dla dzieci do lat 14 (elektroniczne i drewniane zabawki; dyrektywa zabawkowa);
 • proste zbiorniki ciśnieniowe.

Istnieją wyjątki; na przykład są zabawki, wobec których nie ma wymagania oznakowania CE.

Sprawdź, jakie produkty nie muszą posiadać oznakowania CE.

Deklaracja zgodności na towary podlegające oznakowaniu CE

Deklaracje zgodności na różne typy wyrobów mają zwykle podobny układ, jednak zawarte na nich informacje mogą się od siebie różnić:

 • zdjęcie wyrobu w przypadku deklaracji zgodności dla zabawek;
 • dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznaczenie CE dla wyrobu zostało nadane po raz pierwszy w przypadku deklaracji zgodności dla urządzeń elektrycznych;
 • imię i nazwisko osoby, która odpowiada za stworzenie dokumentacji technicznej wyrobu w przypadku deklaracji zgodności dla maszyn.

Sprawdź różne typy deklaracji zdolności.

Dyrektywy nowego podejścia dopuszczają zastąpienie oznakowania CE innym typem oznakowania w uzasadnionych przypadkach. Dla przykładu, dyrektywa dotycząca wyposażenia morskiego zakłada umieszczania na wyrobach (zamiast oznakowania CE) znaku zgodności w kształcie koła sterowego.

Wyroby podchodzące pod kilka dyrektyw

Jeśli do danego wyrobu odnosi się kilka dyrektyw wymagających umieszczenia oznakowania CE, producent może umieścić jeden znak CE, jeśli potwierdzi zgodność produktu ze wszystkimi dyrektywami, którym podlega ten wyrób. W zależności od ryzyka, jakie stwarza produkt oraz od uregulowań zawartych w dyrektywach, przewidziane są różne procedury oceny zgodności (moduły).

Również przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić do obrotu lub oddać do użytku wyroby pochodzące spoza terytorium UE, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Turcji, muszą zadbać o to, aby ich towary spełniały wymagania dyrektyw nowego podejścia. Należy pamiętać o tym, że deklaracja zgodności, podobnie jak cała dokumentacja techniczna wyrobu, musi być aktualizowana.

Masz pytania dotyczące certyfikatów przy imporcie? Sprawdź nasz zbiór „Certyfikaty przy imporcie – pytania i odpowiedzi” lub skontaktuj się z nami.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 8