Poradnik importera

Import oznacza zakup i przywóz towarów z zagranicy, aby wykorzystać je na rynku wewnętrznym. Formalnie, z perspektywy Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, import to handel z krajami nienależącymi do UE. Na proces importowy składa się wiele kroków. Przedstawiamy uniwersalny poradnik importera, gdzie przeprowadzimy Ciebie krok po kroku po procesie importowym.

Poradnik importera

Poradnik importera – import krok po kroku

Krok 1. Założenie firmy importowej

Aby wprowadzać towary do obrotu trzeba założyć działalność gospodarczą. Forma działalności jest dowolna – może być na przykład działalność jednoosobowa lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Otrzymany numer NIP jest potrzebny, by później uzyskać numer EORI oraz zarejestrować się w BDO.

Krok 2. Zdobycie numeru EORI

Import wiąże się z dokonywaniem zgłoszeń celnym przed wprowadzeniem towaru do obrotu w Unii Europejskiej. Zasadniczo towary zgłasza się elektronicznie w systemie PUESC. W celu prowadzenia komunikacji z organami celnymi w krajach UE, należy wystąpić o numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators’ Registration and Identification, EORI). Przedsiębiorca może mieć nadany tylko jeden numer EORI w całej UE.

Zarejestruj się na portalu PUESC, by złożyć na nim wniosek o numer EORI. Na portalu możesz także złożyć wniosek o nadanie statusu AEO, czyli upoważnionego przedsiębiorcy z przywilejami celnymi.

Szkolenie: Import z Chin

Krok 3. Zarejestrowanie w BDO

Wszyscy importerzy sprowadzający do Polski:

 • produkty w opakowaniach,
 • opakowania,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • baterie, akumulatory,
 • opony, oleje oraz pojazdy

muszą widnieć w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Figurowanie w Bazie zobowiązuje do składania deklaracji i uiszczania opłat rocznych oraz produktowych. Wysokość opłat zależy od ilości wprowadzonych produktów do obrotu.

Zobacz, jak zarejestrować się w BDO online.

Krok 4. Pozyskanie dostawcy

Dostawcę (producenta) można znaleźć na trzy sposoby:

 • za pomocą platform typu B2B – strony typu made-in-china.com czy tradeindia.com umożliwiają dostęp do tysięcy sprzedawców i milionów produktów w jednym miejscu
 • biorąc udział w targach branżowych – targi handlowe to świetne miejsce na poszerzenie swojej sieci biznesowej oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami w branży
 • odwiedzając główne regiony produkcyjne danego produktu – wyjazdy biznesowe do zagłębi produktowych umożliwiają porównanie ofert podobnych producentów i przeprowadzenie inspekcji na miejscu.

Zalecamy weryfikację potencjalnego kontrahenta, gdyż oszustwa przy imporcie są na porządku dziennym ze względu na odległość między partnerami handlowymi. Zweryfikujemy wiarygodność dostawcy z Chin, a także z innych krajów azjatyckich.

Poradnik importera krok 5. Zamówienie próbek i kontrola jakości

Zanim złożysz większe zamówienie u wybranego wiarygodnego dostawcy, warto jest zamówić próbki towaru. Pozwoli Ci to na sprawdzenie jakości produktu i ewentualne wyrażenie chęci wprowadzenia modyfikacji. Sprowadzenie próbek zwolnione jest z opłat celnych i podatku VAT.

Aby mieć pewność, że towar będzie zgodny z zamówieniem, zalecamy kontrolę jakości. Istnieją cztery główne rodzaje kontroli:

 • audyt fabryki – kontrola przygotowania fabryki do zleconej produkcji
 • kontrola w trakcie produkcji – weryfikacja jakości towaru po wyprodukowaniu jego partii
 • kontrola przed wysyłką/kontrola po produkcji – sprawdzenie losowych egzemplarzy przed wysyłką
 • kontrola przy załadunku kontenera – sprawdzenie przygotowania do transportu oraz dokumentów.
Bezpłatna konsultacja

Krok 6. Realizacja płatności za zamówienie

Płatność za zamówienie zazwyczaj jest podzielona na transze (np. 70% i 30%). Klauzula regulująca sposób, wysokość i termin płatności powinna znaleźć się w kontrakcie handlowym.

Istnieją różne formy transferu środków pieniężnych. Mogą być one przekazane za pośrednictwem odpowiednich to tego platform (wyższe ryzyko związane z płatnością), bezpośrednio na konto bankowe kontrahenta lub przelewem zabezpieczonym akredytywą.

Krok 7. Wybranie metody transportu towaru i przewoźnika

W zależności od tego, skąd importujesz, możesz wybrać transport:

 • morski (najlepszy na długie dystanse)
 • kolejowy (przyjazny środowisku)
 • drogowy
 • lotniczy (najszybszy, ale także najdroższy fracht)
 • multimodalny (łączący kilka rodzajów metod transportu).

Przewoźników na rynku jest od liku. Bez względu na kierunek i destynacje, oferty sprawdzonych spedytorów łatwo porównasz na ShipHub.pl.

Wyceń transport za darmo

Krok 8. Cło i odprawa towaru

Sprowadzając produkty na rynek UE należy uiścić należności celno-skarbowe. Stawka celna zależy od rodzaju towaru oraz kraju pochodzenia. Taryfa celna dostępna jest w systemie ISZTAR (polski portal), a także TARIC (dla całej Unii Europejskiej). Nie zapomnij sprawdzić, czy Twój produkt nie wpada pod cło antydumpingowe lub podatek akcyzowy.

Jeśli masz wątpliwości, do której pozycji zakwalifikować swój towar, ponieważ nie został on przewidziany w Nomenklaturze Scalonej, wystąp o Wiążącą Informację Taryfową na platformie PUESC.

Do odprawy celnej potrzebny jest zestaw dokumentów:

Oraz w zależności od typu towarów:

 • jeśli występują preferencje celne – świadectwo pochodzenia od eksportera
 • w przypadku towaru objętego Dyrektywami Nowego Podejścia – deklarację zgodności
 • drewniane palety, skóry, ziarna itp. – certyfikat fumigacji od władz celnych lub sanitarnych
 • roślin i produktów roślinnych – świadectwo fitosanitarne
 • okazy fauny i flory – świadectwo CITES
 • objęte akcyzą – wniosek o wydanie decyzji określającej jej wysokość
 • inne licencje, certyfikaty oraz dokumenty – zależy od typu produktu.

Przy odprawie zwykłej otrzymasz elektroniczne dokumenty ZC299 (Poświadczone zgłoszenie celne) oraz ZC291 (Powiadomienie o długu celnym).

Importer jest zobowiązany do uiszczenia podatku z chwilą powstania długu celnego. Przy zgłoszeniu celnym można rozliczyć podatek VAT (termin 10 dni na zapłatę) lub dokonać tego w składanej co miesiąc deklaracji VAT.

Sumę należności skarbowych i celnych łatwo obliczysz za pomocą darmowego kalkulatora opłat celno-skarbowych.

Poradnik importera – podsumowanie

Poradnik importera krok po kroku

W kilku krokach przedstawiliśmy proces importu do UE, od założenia działalności do pomyślnie odbytej odprawy celnej. Dostarczenie odprawionego towaru do miejsca przeznaczenia to nie koniec przygody. Trzeba znaleźć odpowiednie kanały dystrybucji na rynku docelowym i dopilnować, by dokumenty (np. deklaracja zgodności) były przechowywane przez min. 10 lat w celu okazania przy ewentualnej inspekcji.

Masz pytanie dotyczące importu? Zadzwoń lub napisz do nas!

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 10