Numer EORI

Jednym z nowych elementów towarzyszących importowi- w tym oczywiście importowi z Chin- jest system EORI. Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (po angielsku Economic Operators’ Registration and Identification – w skrócie EORI), jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej programu e-Customs – tj. „bez-papierowego” środowiska dla administracji celnych i handlu w Unii Europejskiej. Osoba importująca z Chin, niezależnie czy jest to początkujący importer, czy duża firma importowa, musi posiadać numer EORI. Towar zgłoszony przez importera bez numeru EORI nie przejdzie odprawy celnej.

Złożenie wniosku o nadanie numeru EORI jest jednym z pierwszych kroków, które powinniśmy wykonać przed rozpoczęciem naszej przygody z importem towarów z Państwa Środka. Jak to zrobić?

Co to jest numer EORI?

Od 1 lipca 2009 r. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek posługiwania się tym numerem EORI podczas dokonywania jakichkolwiek operacji celnych na obszarze UE.

Każdy numer EORI jest unikatowy oraz przyznaje się go jednorazowo.

Numer EORI dla podmiotów krajowych składa się z liter PL, numeru NIP uzupełnionego pięcioma zerami (lub dla podmiotów posiadających 14-znakowy numer REGON, ostatnie pięć znaków numeru REGON).

Dla podmiotów z krajów trzecich, numer EORI składa się z liter PL oraz sekwencyjnego, unikalnego ciągu 14 cyfr ze znakiem „Z” na końcu.

Na przykład:

PL585141253800000

PL5854125370000Z

W systemie EORI możliwy jest dostęp do katalogu z informacjami na temat podmiotów prowadzących import do krajów UE.

Szkolenie: Import z Chin

Kto musi posiadać numer EORI?

Przewóz towarów dopuszczonych do swobodnego obrotu na terenie UE nie wymaga rejestracji w EORI. Ten numer jest wymagany dla podmiotów gospodarczych, które importują na teren Unii towary spoza jej obszaru, co obejmuje również sprowadzanie dóbr z Chin. Innymi słowy, dotyczy to także wszystkich importujących towary z Chin do Unii Europejskiej.

Dla osób fizycznych importujących z krajów spoza UE nie ma obowiązku posiadania EORI. Podczas zgłoszeń celnych należy wpisać- „NATURAL PERSON” w odpowiedniej rubryce.

Gdzie mogę się zgłosić po numer EORI?

Składanie wniosku o nadanie EORI odbywa się przez Internet.

1. Najpierw, należy założyć konto na stronie PUESC. Konto może posiadać tylko osoba fizycznie pełnoletnia, bez znaczenia, czy jest polskiej narodowości, czy obcokrajowcem. Tak samo jak numer EORI jest przypisany do jednej osoby, można posiadać tylko jedno (aktywne) konto.

 • Załóż konto na PUESC, wybierając opcję „Załóż konto bezpośrednio na PUESC” lub „Inne sposoby rejestracji”, która umożliwi automatyczne połączenie konta PUESC z usługą login.mf.gov.pl (profil zaufany, konto bankowe, m-Obywatel, itp.). 
 • Następnie wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji „Podstawowy zakres uprawnień” lub „Rozszerzony zakres uprawnień” w zależności od tego, jaką działalność planujesz prowadzić na platformie PUESC. Oba konta dadzą Ci dostęp do innych funkcji:
Zakres uprawnień PUESC

UWAGA! Ubiegający się o numer EORI, muszą wybrać „rozszerzony zakres uprawnień” podczas rejestracji na platformie PUESC.

 • Po wyborze jednego z zakresów uprawnień, należy wypełnić e-formularz rejestracyjny. Osoby rejestrujące się w sposób podstawowy, nie muszą podpisywać wniosku ani potwierdzać swojej tożsamości. Przyszli użytkownicy konta z rozszerzonym zakresem uprawnień muszą natomiast potwierdzić swoje dane przez:

– podpisanie wniosku podpisem kwalifikowanym;

– podpisanie wniosku profilem zaufanym;

– stawienie się z dowodem osobistym w najbliższej placówce organu celnego – w urzędzie celno-skarbowym, delegaturze urzędu celno-skarbowego lub w oddziale celnym.

 • Osoby planujące korzystać z rozszerzonego zakresu uprawnień zostaną również poproszone wybranie dokładnego zakresu rejestracji z dostępnych opcji. Możesz wybrać jedną lub kilka opcji. Do uzyskania numeru EORI należy wskazać co najmniej cel „Chcę powiązać się z firmą”.
 • Następnie zaakceptuj klauzulę RODO i podpisz formularz (obowiązkowe tylko dla rozszerzonego zakresu).
 • Ostatnim krokiem rejestracji jest jej potwierdzenie. Na podany w trakcji rejestracji adres e-mail otrzymasz kod weryfikacyjny. Aby potwierdzić utworzenie konta, zaloguj się na PUESC i wpisz otrzymany kod.
 • Sprawdź czy otrzymałeś/aś UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru)! UPO potwierdza złożenie elektronicznego wniosku. Aby sprawdzić, czy posiadasz UPO, śledź następujące kroki:

Mój pulpit > Moje sprawy i dokumenty > Dokumenty

Jeśli wniosek nie został jeszcze obsłużony, znajdziesz go natomiast w zakładce „Sprawy”.

2. Upewnij się, że otrzymałeś/aś numer ID SISC, tj. unikalny identyfikator nadany przez SISC.

 • Zaloguj się i śledź poniższe kroki:

Mój pulpit > Moje sprawy i dokumenty > Dokumenty

 • Odszukaj dokument o nazwie „Potwierdzenie rejestracji w SISC”
 • Nadanie numeru ID SISC sprawdzisz również w zakładce:

Mój pulpit > Moje Dane

 • Po potwierdzeniu rejestracji obok ID SISC powinien widnieć nadany numer.

3. Co jeśli nie nadano mi numeru ID SISC?

 • Sprawdź, czy dostałeś/aś dokument informujący o konieczności uzupełnienia braków.
 • Jeżeli wniosek nie może zostać obsłużony przez prowadzącego sprawę, w zakładce „Dokumenty” znajdziesz dokument o nazwie „Dokument wezwania do weryfikacji tożsamości osoby fizycznej”. Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.Uzupełnij wymagane informacje i/lub dostarcz brakujące dokumenty zgodnie z treścią pisma.

Składanie wniosku o numer EORI – kolejne kroki

1. Zaloguj się na swoje konto PUESC z rozszerzonym zakresem uprawnień

2. Z listy formularzy dostępnych po zalogowaniu wybierz ten o nazwie „WRP0001­ Rejestracja danych firmy­ [SZPROT]”.

3. Teraz nadchodzi czas na wnioskowanie o nadanie numeru EORI. Wypełnij aktywne pola e-formularza. Do wniosku należy dołączyć podać poniższe informacje:

 • Numery NIP, REGON, KRS, VAT EU;
 • Rodzaj podmiotu oraz VAT UE (jeśli go posiadasz);
 • Adres siedziby i do korespondencji;
 • Dane kontaktowe;
 • Obszary działania (wybierz opcję „cło”, jeśli ubiegasz się o numer EORI oraz na pytanie „Czy nadać numer EORI?”, odpowiedz „TAK”);
 • Formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Kod PKD odpowiedni dla głównej działalności;
 • Na karcie REPREZENTANT (OSOBA FIZYCZNA) i REPREZENTANT (PODMIOT): W formularzu, który służy do rejestracji danych firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Może to wydłużyć czas rejestracji!
 • Zaznacz wszelkie zgody i oświadczenia.
 • Podpisz wniosek śledząc następujące kroki:

Mój pulpit > Do wysyłki i robocze > Dokumenty do wysyłki

 • W zakładce „Dokumenty do wysyłki” zaznacz wypełniony wniosek i wyślij.

Uwaga! Jeśli podczas rejestracji danych pojawi się komunikat „Brak możliwości rejestracji podmiotu.” oznacza to, że dane firmy zostały już zarejestrowane na PUESC. Jeżeli dane firmy zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne lub chcesz je zmienić, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

Sprawdzenie nadanego numeru EORI

Jak już wniosek został wysłany, należy czekać na potwierdzenie rejestracji oraz nadanie numeru EORI. Informacje o rejestracji, nadaniu numeru ID SISC oraz EORI jest przesyłane na konto osoby fizycznej wnioskującej o ww. numery.

Jeśli do wniosku nie zostaną dołączone wszystkie dokumenty, należy to wykonać w przeciągu 30 dni. W przeciwnym razie, numer zostanie zdezaktywowany.

Dodatkowo, jeżeli załączone dokumenty są sporządzone w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski. Bez dokumentów, numer EORI będzie nadany tylko tymczasowo.

Ile to kosztuje? Ile muszę czekać na nadanie numeru EORI?

Uzyskanie numeru jest bezpłatne. Najczęściej jest on przypisywany już tego samego dnia lub w ciągu następnych kilku dni. Z naszego doświadczenia wynika, że czas oczekiwania może wydłużyć się do kilku tygodni.

Nie posiadam numeru EORI. Czy mimo to mogę importować towar?

Zgłoszenie pozbawione EORI nie przejdzie poprawnie walidacji systemowej ( nie spełni wymagań), nie ma żadnej możliwości, żeby to ominąć.

Bez tego numeru nie można przeprowadzić żadnej operacji importowej. Zamówione przez nas towary zostałyby zatrzymane przez Urząd Celny. A każdy dzień zwłoki z dostarczeniem dokumentów wiązałby się z dodatkowymi kosztami. Uzyskanie numeru powinno nastąpić najpóźniej w trakcie przeprowadzania pierwszej operacji celnej.

Podsumowanie:

 • uzyskanie numeru jest bezpłatne
 • zgłoszenie złożymy przez Internet
 • przypisywany jest w przeciągu nawet jednego dnia
 • posiadanie numeru EORI jest konieczne przy imporcie z Chin!
Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

4.5 / 5. Ilość głosów: 16