Poradniki - Świadectwo pochodzenia

Świadectwo pochodzenia

Słownik terminów: świadectwo pochodzenia towaru

Znajomość podstawowych terminów używanych w handlu międzynarodowym jest kluczowa dla wzajemnego zrozumienia. Przedstawimy na naszym blogu te najbardziej powszechne i wyczerpująco je objaśnimy.

Czym jest Świadectwo pochodzenia towaru (ang. Certificate of Origin)?

Ogólnie rzecz ujmując, jest to dokument, który stwierdza, że dobra z poszczególnego transportu zostały pozyskane i wyprodukowane w konkretnym kraju. Nazwa ta bywa często skracana do C/O albo COO. Pochodzenie dóbr jest ważne z punktu widzenia instytucji nakładających podatek – na przykład, gdy towar pochodzi z konkretnego kraju, naliczane jest cło, a gdy z innego, nie. Wiele spośród chińskich produktów nie jest obłożonych cłem, jednak w wypadku niektórych kategorii Unia Europejska stosuje cła zaporowe, by chronić własny rynek wewnętrzny. Istnieją dwa typy świadectwa pochodzenia.

swiadectwo-pochodzenia
Pierwsze to niepreferencyjne świadectwo pochodzenia (Non-preferential Certificate of Origin), określa ono miejsce produkcji, ale towar nie podlega żadnemu szczególnemu traktowaniu. Drugi rodzaj to preferencyjne świadectwo pochodzenia (Preferential Certificate of Origin), które jest wykorzystywane w obrocie między krajami mającymi podpisaną umowę o wolnym handlu (na przykład kraje w obrębie UE, ASEAN, NAFTA, brytyjskiej Wspólnoty Narodów).

Zazwyczaj, świadectwo pochodzenia jest wystawiane przez właściwą izbę gospodarczą. Na przykład w Stanach Zjednoczonych odpowiada za to Izba Gospodarcza Stanów Zjednoczonych (US Chamber of Commerce).

W Chinach kontynentalnych, odbiorcy świadectwa pochodzenia powinni udać się do lokalnego biura kontroli celnej, podporządkowanego Generalnemu Zarządowi Nadzoru Jakości, Inspekcji i Kwarantanny (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine Administration (AQSIQ; po chińsku: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局) lub Chińskiej Radzie Promocji Handlu Międzynarodowego (China Council for the Promotion of International Trade) i jej lokalnych oddziałów.

W regionie autonomicznym Hongkongu odpowiedzialna za wydawanie świadectw pochodzenia jest Główna Chińska Izba Handlowa Chinese General Chamber of Commerce.

W przyszłości, znaczenie elektronicznych świadectw pochodzenia znacząco wzrośnie. Ta metoda wydawania dokumentów jest już wykorzystywana przez United States Council for International Business (USCIB), inne organizacje z pewnością pójdą w jej ślady.



Import z Chin – dokumenty związane z importem z Chin