Cło na produkty chemiczne z Chin

Chiński przemysł chemiczny rozwinął się dynamicznie w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Produkty chemiczne z Chin coraz częściej pojawiają się w Polsce. Można śmiało przyjąć, że Chiny generują jedną trzecią światowego popytu na chemikalia (więcej niż Europa). Rząd dość ściśle kontroluje zagraniczne inwestycje w Chinach. Ponadto stara się rozwijać przede wszystkim państwowe przedsiębiorstwa, które nie są jednak w stanie zaspokoić rosnącego popytu.

  Produkty chemiczne z Chin

Stawki celne na produkty chemiczne z Chin

Jak wiadomo, znaczenie produktów przemysłu chemicznego w rozwoju budownictwa czy też produkcji dóbr konsumpcyjnych i samochodów jest kluczowe. Chiny importują niektóre z produktów swojego przemysłu chemicznego, jednak stawki celne są dość zróżnicowane i warto dokładnie je zanalizować, by wysokie cło nie odbiło się na opłacalności całego zamówienia.

Szkolenie: Import z Chin 

Produkty chemiczne to bardzo niejednorodna i zróżnicowana rodzina produktów: poniższa tabela zawiera stawki celne na te najczęściej sprowadzane, według stanu na listopad 2013 roku.

Nazwa produktu Stawka celna dla Chin Komentarz
Cementy, zaprawy, masy betonowe 2.7%  
Chemikalia do uzdatniania wody 1.7% Kontrola przywozu fluorowanych gazów cieplarnianych
Dodatki do olejów smarowych 5.3%  
Gotowe spoiwa do form odlewniczych 6.5%  
Kalafonia i kwasy żywiczne 5% Może obowiązywać lotnicze zawieszenie taryfowe.
Kleje kazeinowe 8.3% Podlega kontroli weterynaryjnej.
Ładunki do gaśnic 6.5% Podlega następującym procedurom: dopuszczenie do wolnego obrotu, kontrola przywozu fluorowanych gazów cieplarnianych.
Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego 5%  
Nawozy stałe 6.5%  
Nawozy – superfosfaty 4.8%  
Odczynniki diagnostyczne 0% Podlega kontroli weterynaryjnej.
Olej talowy 0%  
Pasty węglowe do elektrod 5.3%  
Polimery 6.5% Zakaz przywozu, jeżeli wyrób zawiera w swym składzie azbest.
Polimery naturalne 5%  
Hydrauliczne płyny hamulcowe 6.5%  
Smoła drzewna i jej produkty 2.1%  
Sztuczny grafit 3.6%  
Środki chwastobójcze 6% Podlega kontroli wywozu.
Środki grzybobójcze 4.6% Podlega kontroli wywozu.
Środki owadobójcze 6%  
Terpentyna balsamiczna 4%  
Węgiel aktywowany 3.2%  

Analiza stawek celnych

Uwagę przyciąga spore zróżnicowanie stawek celnych w przypadku nawozów: w zależności od charakterystyki i cech szczególnych produktu, cena może być różna. Warto zatem znać dokładnie sprawdzić w systemie Isztar bądź w agencji celnej konkretny produkt – niekiedy nawet stawka wynosi 0%, tak jak w przypadku chlorku potasu.

Produkty chemiczne, które mają pochodzenie organiczne, mogą być objęte prawodawstwem weterynaryjnym dotyczącym przywozu (w myśl aktu prawnego Komisji Europejskiej o sygnaturze L116/9).

Przywóz niektórych substancji chemicznych wymaga zezwolenia importowego na substancje przyczyniające się do niszczenia powłoki ozonowej (Ozone-depleting substances, ODS). Wniosek o wydanie takiego zezwolenia można wysłać online za pomocą systemu internetowego Komisji Europejskiej.

Do innej kategorii należą jeszcze odczynniki do oznaczania grupy krwi oraz preparaty kontrastowe do badań rentgenowskich, które jednak także objęte są cłem w wysokości 0%. Warto pamiętać, że produkty tego rodzaju (są to zarazem produkty medyczne) powinny posiadać oznaczenie CE.

ShipHub.pl

Produkty chemiczne z Chin a wybór odpowiedniego kontrahenta

Podczas importu produktów chemicznych wybór wiarygodnego i rzetelnego kontrahenta jest kwestią kluczową. Nagminna jest sytuacja, gdy dostawca wysyła spełniające warunki zamówienia próbki, by potem przesłać kiepski towar, nadający się jedynie do wyrzucenia. Złożoność regulacji prawnych dotyczących importu chemikaliów nie ułatwia sprawy. Warto zatem zwrócić się do firm godnych zaufania i dodatkowo sprawdzić ich dokumenty rejestracyjne i zakres działalności. Na terenie Chin działają też wyspecjalizowane firmy, zajmujące się kontrolą jakości próbek na miejscu w fabryce – korzystanie z ich usług jest jednak dość kosztowne i opłacalne tylko w wypadku dużych zamówień.

Na łamach serwisu ChinskiRaport.pl omawialiśmy także temat cła na części samochodowe oraz na tablety i telefony.

Planujesz import innych produktów? Zapoznaj się z cłem na inne produkty z Chin!

Cło na zabawki z Chin

Cło na elektronikę z Chin

Cło na drobną elektronikę z Chin

Cło na akcesoria do telefonów z Chin

Cło na odzież z Chin

Cło na drony z Chin

Cło na części samochodowe z Chin

Cło na akcesoria rowerowe

Cło na odczynniki chemiczne z Chin

Cło na produkty chemiczne z Chin

Cło na panele fotowoltaiczne z Chin

Cło na meble z Chin

Szkolenie: Import z Chin