Dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE

Wszystkie zabawki sprzedawane na terenie Polski muszą posiadać oznaczenie CE, poprzez które producent poświadcza, że dany produkt jest zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE (tzw. dyrektywy Nowego Podejścia – w tym przypadku dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE). Zabawka musi jednak spełnić wcześniej szereg warunków odnośnie m.in. wytrzymałości, konstrukcji czy użytych materiałów. Przepisy nakładają na wszystkich producentów zabawek obowiązek wystawienia deklaracji zgodności, której podstawą wystawienia jest dokumentacja techniczna procesu produkcji.

dyrektywa zabawkowa

Dyrektywa zabawkowa

Zabawki należą do produktów najbardziej restrykcyjnie traktowanych w Unii Europejskiej. Przepisy nakładają na producenta lub jego przedstawiciela w Polsce obowiązek przechowywania deklaracji zgodności zabawki przez 10 lat od chwili wprowadzenia jej do obrotu. W przypadku zabawek sprowadzanych z zagranicy część odpowiedzialności w tym zakresie przejmuje importer, który będzie miał obowiązek, przez 10 lat, umożliwić uprawnionym do kontroli organom dostęp do deklaracji zgodności.

Definicja zabawki

Zgodnie z przepisami zabawka to wyrób zaprojektowany lub przeznaczony do zabawy oraz taki, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne lub wygląd może być użyty do zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Niektóre produkty klasyfikuje się jako zabawki chociaż nie służą wyłącznie w tym celu, np. breloczki z maskotkami. Czy deskorolka jest zabawką czy sprzętem sportowym? Według nowych przepisów zależy to od wagi dziecka. Sprzęt sportowy przeznaczony dla dzieci o wadze poniżej 20 kg jest już zabawką. W takiej sytuacji wymagane są deklaracja zgodności jak również oznaczenia odnoszące się do zabawek. Przekroczenie kryterium wagowego klasyfikuje produkt do kategorii sprzętu sportowego, który podlega innym przepisom.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Dyrektywa zabawkowa – konieczne kroki

Aby móc sprzedawać zabawkę producent musi spełnić przepisy dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE, co potocznie nazywa się nadawaniem oznakowania CE. Proces ten składa się z kilku etapów, przede wszystkim:

  1. Zebranie dokumentacji wymaganej przez dyrektywę zabawkową,
  2. Udowodnienie bezpieczeństwa zabawki – przetestowanie zabawki zgodnie z normami EN 71,
  3. Wystawienie przez producenta deklaracji zgodności,
  4. Umieszczenie na zabawce odpowiednich ostrzeżeń i oznaczeń (CE).

Norma PN-EN 71

Zestaw norm polskich zharmonizowanych z normami europejskimi, określających różne aspekty bezpieczeństwa zabawek.

Aktualne normy zharmonizowane dla zabawek (dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE)

EN 71-1: Właściwości mechaniczne i fizyczne
EN 71-2: Palność
EN 71-3: Migracja określonych pierwiastków chemicznych
Ta część normy określa wymagania i metody badań dla migracji niektórych pierwiastków chemicznych z materiałów, z których została wykonana zabawka (opakowania nie są objęte tą normą). Badaniami jest objęte ulatnianie się pierwiastków między innymi z farb, lakierów, tkanin pochodzenia naturalnego albo syntetycznego, metali, szkła, drewna, skóry itd.

EN 71-4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych działań
EN 71-5: Zabawki chemiczne (zestawy) inne niż zestawy doświadczalne
EN 71-6: Symbole graficzne do ostrzegania przed wiekiem
EN 71-7: Farby do malowania palcami
EN 71-8: Huśtawki, zjeżdżalnie i podobne zabawki ruchowe do użytku domowego w domu i na zewnątrz
EN 71-9: Organiczne związki chemiczne – wymagania
EN 71-10: Organiczne związki chemiczne – Przygotowanie i ekstrakcja próbek
EN 71-11: Organiczne związki chemiczne – Metody analizy
EN 71-12: N-nitrozoaminy i substancje N-Nitrozowe
EN 71-13: Zapachowe plansze do gier, smakowe plansze do gier, zestawy kosmetyczne oraz zestawy smakowe
EN 71-14: Trampoliny do użytku domowego
EN 62115:2005+A2:2011+A11:2012+A12:2015+AC:2013 Zabawki elektryczne – Bezpieczeństwo użytkowania IEC 62115:2003 (Zmodyfikowana)

Dyrektywa zabawkowa określa, że jeśli producent zamierza sprzedawać zabawkę na terenie Unii Europejskiej, to musi na niej umieścić oznakowanie CE i udowodnić zgodność z normami EN 71. Jednakże nie ma wymogu umieszczania na produkcie symbolu EN 71.

Podsumowując:

  • Importer zabawek musi pamiętać o oznaczeniu CE i deklaracji zgodności (przechowywanej przez 10 lat)
  • Niektóre produkty klasyfikuje się jako zabawki, nawet jeśli nie służą tylko do zabawy
  • Zabawki wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej muszą spełnić przepisy dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE (zgodność z normami EN 71)
Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 1