Certyfikaty przy imporcie – pytania i odpowiedzi

Ilość formalności przy imporcie potrafi przytłoczyć. Nieodpowiednie przygotowanie może kosztować wiele, gdyż okazanie przy odprawie celnej niekompletnej dokumentacji sprowadza tylko do większej liczby procedur. Dlatego przygotowaliśmy zbiór „Certyfikaty przy imporcie – pytania i odpowiedzi”, by rozwiać wątpliwości importerów i ułatwić im przeprowadzenie procesu importowego.

Certyfikaty przy imporcie

Certyfikaty przy imporcie – pytania i odpowiedzi o CE

Czy jeżeli towar posiada certyfikat CE i test reports, to muszę dodatkowo wyrobić jakiś certyfikat w Polsce/na rynek docelowy?

Test reports oraz deklaracja zgodności to wymóg unijny. Możliwe, że w przypadku Twojego produktu obowiązują także osobne przepisy krajowe.

Jeśli kupuję na Alibaba od producenta, to mogę otrzymać potrzebne dokumenty. Co w przypadku, gdy kupuję od „tradera”? Też mogę się domagać deklaracji i test reports?

„Trader” to pośrednik między Tobą a producentem. Jako importer musisz posiadać test reports oraz deklarację zgodności do odprawy celnej, jeśli chodzi o produkty wpadające pod poszczególne dyrektywy. Pośrednik musi od producenta uzyskać te dokumenty i przekazać je importerowi.

Jak wygląda sytuacja z certyfikatami wystawianymi na siebie przez hurtownika/pośrednika? Czy lepiej domagać się certyfikatu wystawionego na producenta?

Certyfikat powinien być wystawiony przez niezależną organizację kontroli jakości.

Czy CE oraz test reports wystarczą przy odprawie?

Przy produktach z CE wymagana jest deklaracja zgodności

Na podstawie test reports wystawiany jest certyfikat, a na podstawie certyfikatów – deklaracja zgodności. Czy na podstawie samych test reports można wystawić deklarację zgodności?

Tak, na podstawie test reports producent może wystawić deklarację zgodności, ale powinien dostać od jednostki certyfikującej zarówno test reports jak i certyfikat.

Deklarację zgodności wystawia dostawca czy importer?

Deklarację zgodności wystawia producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

Czy mogę sam wystawić deklarację zgodności, jeżeli sprzedaję pod swoim logo, a dostawca z Chin go nie wystawia?

Jeżeli importer chce sprzedawać produkty pod swoim znakiem towarowym i nazwą, wówczas staje się producentem i może wystawić deklarację zgodności na dane wyroby.

Czy deklaracja zgodności musi mieć swój unikalny numer? Jeśli tak, kto go nadaje?

Osobny numer dla deklaracji zgodności nie jest wymagany.

Czy importer może sam wystawić certyfikat CE/deklarację zgodności na podstawie wykonanych w Chinach testów?

Certyfikat CE a deklaracja zgodności to dwie różne rzeczy. Obowiązek przeprowadzenia testów oraz wystawienia deklaracji zgodności należy do producenta, chyba że w danym przypadku przepisy wskazują inaczej. Jeżeli importer uzyska od swojego dostawcy w Chinach pisemne upoważnienie, na mocy którego staje się upoważnionym przedstawicielem, wówczas może również wystawić deklarację zgodności. Certyfikat CE zaś wystawia jednostka certyfikująca.

Czy to prawda, że CE nie zawsze musi być wystawione przez jednostkę notyfikowaną? Jeśli klasa towaru to nr 4, to raczej nie jest to wymagane?

CE nie zawsze musi być wystawione przez jednostkę notyfikowaną, zależy to od kategorii produktu. Informacje dotyczące konkretnych kategorii wyrobów można znaleźć na tej stronie Komisji Europejskiej.

Jak zweryfikować, czy test reports i certyfikat zgodności nie są fałszywe?

Aby zweryfikować dokumentację:

  1. Sprawdź podmiot (np. jednostkę notyfikowaną), który wydał certyfikat.
  2. Wyszukaj podaną jednostkę na liście podmiotów, które otrzymały uprawnienia do wystawiania certyfikatów w danym zakresie.
  3. Potwierdź numer widniejący na certyfikacie w bazie.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule o CE.

Bezpłatna konsultacja

Czy urząd celny w jakiś sposób weryfikuje certyfikaty i ich wiarygodność?

Tak, urząd celny weryfikuje certyfikaty. Jeżeli dokumentacja jest niewiarygodna lub niepełna, wszczyna postępowanie naprawcze.

Zamówiłem towary u hurtownika z Chin i przedstawił mi on certyfikaty fabryki. Czy zostaną one zaakceptowane przy odprawie?

Certyfikaty przede wszystkim muszą odpowiadać dyrektywom/rozporządzeniom dotyczącym produktów oraz być wystawione przez jednostki notyfikowane. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, to nie powinno być problemów przy odprawie.

Czy mając jeden produkt w kilku wariantach np. w różnych kolorach, to muszę posiadać deklarację na każdy wariant osobno? Czy jeden test report może być dla kilku modeli?

Dopuszczalne jest wymienienie różnych modeli w jednej deklaracji pod warunkiem, że dokumenty CE poświadczają zgodność z normami wszystkich modeli. Każdy model ma osobny test report.

Dostawca ma jedynie certyfikat CE. Co zrobić w takim przypadku?

Certyfikat CE jest wydawany na podstawie test reports. Jeśli dostawca nie jest w stanie przedstawić test reports oznacza to, że certyfikat CE jest fałszywy. Musisz uzyskać test reports oraz deklarację zgodności – i dopiero po tym można nałożyć oznakowanie CE.

Kto jest odpowiedzialny za certyfikację – importer/właściciel marki czy producent/dostawca produktu? Czy mogę wymagać certyfikacji od producenta, jeśli wspólnie rozwijamy produkt?

Za czynności związane z certyfikacją odpowiada producent produktu, natomiast wszelką odpowiedzialność za niewłaściwą certyfikację lub jej brak ponosi importer.

Jaki jest koszt zlecenia wykonania test report oraz wystawienia certyfikatu dla LVD, EMC i RoHS w Chinach? Podobno w UE ceny są wysokie.

Koszty przeprowadzenia badań zależą od polityki cenowej danego laboratorium.

Czy mogą być pobierane opłaty za wydanie certyfikatu (chodzi o wgląd w skany przed zamówieniem towaru)?

Uczciwe firmy nie powinny mieć problemu z udostępnieniem skanów posiadanych przez siebie certyfikatów.

Jeżeli test reports i certyfikat zgodności CE są fałszywe, to czy zawsze importer ponosi za to odpowiedzialność?

Tak. To importer odpowiada za wprowadzanie na rynek UE wyrobów zgodnych z normami.

Na rynku jest cała masa pewnych urządzeń elektronicznych, które podlegają pod CE, lecz urządzenia nie mają oznaczenia, a żaden dostawca z Chin nie posiada stosownych dokumentów. Jak to możliwe, że produkt jest dostępny na naszym rynku?

Omyłki się zdarzają. Jeśli jednak organ nadzoru rynku zauważy nieścisłości nawet lata po wprowadzeniu produktu na rynek, importer może się liczyć między innymi z wysoką karą pieniężną.

Jaki jest udział na polskim rynku importowanych produktów, które nie mają certyfikatów lub są one fałszywe?

Niespełnione wymogi formalne to najczęstsza z nieprawidłowości wykrywanych przez organy nadzoru rynku. Dla przykładu, u prawie 27% zbadanych zabawek zaobserwowano nieprawidłowości w kwestii formalnej. W pewnym roku, 100% wyrobów przebadanych w ramach zgodności z dyrektywą SPVD zostało zakwestionowanych.

Szkolenie: Import z Chin

Certyfikaty przy imporcie – pytania i odpowiedzi o wymogach formalnych przy konkretnych typach produktów

Chcę sprzedawać materiały medyczne w USA. Czy muszę być zarejestrowany w FDA, z czym wiąże się taka czynność?

W zależności od kategorii sprzętu medycznego, importer zobowiązany jest do uzyskania licencji, aby sprzedawać dany produkt na terenie Stanów Zjednoczonych. Więcej o FDA przeczytasz w naszym artykule.

Czy test na ftalany zgodny z normą US będzie wystarczający do wystawienia deklaracji zgodności, czy muszę zrobić badania zgodnie z normą europejską, nawet jeśli wynik mieści się w normie? Czy badanie na ftalany są drogie? Gdzie mogę się dowiedzieć konkretnie, które zabawki potrzebują takich badań?

Importując na rynek Unii Europejskiej, skarbnicą wiedzy są strony internetowe organów UE oraz akty prawne. Wysokość nieodpowiedniego stężenia ftalanu w zabawkach oraz artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci został określony w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 552/2009. Normy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych nie pokrywają się z tymi w UE, dlatego zalecamy wykonanie testów dla rynku UE. Informacji o cenach polecamy zasięgnąć w laboratoriach.

Co jest potrzebne do wprowadzenia środków medycznych na rynek?

Środki medyczne muszą spełniać wymogi zasadnicze dotyczące bezpieczeństwa i działania zgodnie z ich zastosowaniem oraz przejść ocenę kliniczną. Na podstawie test reports oraz deklaracji zgodności należy nałożyć oznakowanie CE.

Czy zegary podlegają dyrektywie EMC?

Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów zostały określone w normie PL-EN 60335-2-26:2004 w ramach dyrektywy LVD (niskonapięciowej).

Jakie certyfikaty wymagane są przy imporcie maszyn do UE?

Urządzenia mechaniczne powinny przede wszystkim posiadać oznaczenie CE nałożone na podstawie deklaracji zgodności. Maszyna powinna mieć tabliczkę znamionową oraz piktogramy ostrzegawcze. Konkretne certyfikaty będą także zależały od tego jakiego rodzaju jest to maszyna. Szczegółowe wymagania dotyczące maszyn w znajdziesz w artykule o dyrektywie maszynowej.

Jak wygląda sprawa z importowaniem odkurzaczy budowlanych? Aktualnie muszą mieć do 1200W mocy czy więcej?

Dopuszczalna jest sprzedaż na terenie UE odkurzaczy o mocy powyżej 1200W.

Czy włączniki światła oraz gniazdka podlegają pod dyrektywę LVD?

Dyrektywa niskonapięciowa LVD nie obejmuje wtyczek oraz gniazdek do użytku domowego. Włączniki światła wpadają pod dyrektywę LVD.

Czy import złącz stosowanych w elektronice (blaszka w plastikowej obudowie) musi mieć CE? Czy podlega on pod LVD, EMC, RoHS?

Złącze tego typu wpada pod dyrektywę RoHS. W związku z tym wymagane jest oznakowanie CE i odpowiednia dokumentacja.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Czy zasilacz do produktu również musi mieć certyfikat oraz test report?

Tak. Zasilacz powinien posiadać deklarację zgodności sporządzoną na postawie test reports w zakresie dyrektyw LVD oraz RoHS. Część zasilaczy wpada pod ekoprojekt – rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1782.

Importuję zasilacze UPS, które składają się z wielu modułów. Całe zasilacze podlegają pod LVD, EMC i RoHS i mam na to stosowane dokumenty. Co w sytuacji, gdy chcę ściągać same pojedyncze moduły do serwisowania tego urządzenia?

Części sprzedawane osobno także powinny mieć stosowną dokumentację.

Jakie certyfikaty powinny mieć części samochodowe?

W zależności od typu części, potrzebna będzie ocena zgodności z m.in. REACH, EMC, LVD. Można także uzyskać certyfikat Oeko-Tex dla użytych tekstyliów. Zalecamy zapoznać się z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz (WE) nr 661/2009.

Czy dywaniki, obrusy, poszewki na poduszki muszą mieć certyfikat REACH?

Tak. Tekstylia podlegają pod rozporządzenie REACH.

Czy REACH przy imporcie biżuterii potrzebny jest przy odprawie celnej?

Tak. Biżuteria podlega pod rozporządzenie REACH.

Czy do importu chemikaliów w workach czy beczkach jest potrzebne CE, czy może zastosowanie mają inne rozporządzenia?

Przy chemikaliach przede wszystkim zastosowanie ma rozporządzenie REACH.

Czy dla importu dekoracji solarnych, które zawierają w sobie akumulatory, potrzebny jest MSDS?

Karta charakterystyki obowiązkowa jest przy substancjach, które mogą stworzyć zagrożenie. Do transportu produktów z akumulatorami lub bateriami potrzebny jest MSDS (SDS).

Co z miskami dla zwierząt? Czy oznakowanie o kontakcie z żywnością jest wymagane?

Zgodnie z zasadami zapisanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 ws. materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, takie materiały nie powinny powodować przenikania do żywności składników w ilościach szkodliwych dla zdrowia człowieka. Może to oznaczać, że w przypadku wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przeznaczoną dla zwierząt, nie trzeba nanosić symbolu kieliszka z widelcem.

Czy importując materiały budowalne, mogę wystawić deklarację zgodności i wprowadzić towar do obrotu w Polsce, czy powinienem dodatkowo wyrobić certyfikat budowlany B?

Deklarację zgodności wystawia jedynie producent lub jego upoważniony przedstawiciel. W przypadku materiałów budowlanych, znak B dotyczy produktów, które nie podlegają pod normy unijne (wtedy jest CE), ale odnoszą się do nich osobne normy krajowe.

Czy palety z sklejki podlegają fumigacji?

Palety kartonowe lub ze sklejki nie podlegają fumigacji.

Czy drewniana szkatułka lub lakierowane krzesła drewniane wymagają certyfikatu fumigacji?

Kontrola fitosanitarna obejmuje przede wszystkim drewniane opakowania (surowe drewno, palety). Gotowe meble są zazwyczaj zwolnione z tego wymogu, może on jednak dotyczyć półproduktów, rzeźb z drewna, stolarki i tym podobnych wyrobów.

Czy naklejka ze składem jest obowiązkowa na każdym produkcie? Czy tylko na przykład na mającym styczność ze skórą?

Informacja o składzie produktu musi pojawić się przede wszystkim w przypadku produktów spożywczych, kosmetyków, odzieży i tym podobnych.

Gdzie można weryfikować dokumenty przy produktach podlegających pod RoHS/REACH/CE?

Dokumentację dotyczącą certyfikacji wyrobów zweryfikować można odszukując jednostkę, która wydała certyfikaty w odpowiedniej bazie podmiotów, które są do tego uprawione. Dokumenty można zweryfikować poprzez elektroniczną bazę jednostki certyfikującej albo kontaktując się z nią bezpośrednio.

Czy istnieje jakaś baza lub wyszukiwarka, gdzie można sprawdzić, jakie certyfikaty są wymagane do różnych towarów, np. CE i inne?

Nie ma żadnej konkretnej bazy. Kluczowe wymogi w ramach poszczególnych dyrektyw można sprawdzić na naszym blogu – jest to dobre miejsce do wstępnego rozeznania się w tej kwestii. Informacji można także zasięgnąć na stronie Komisji Europejskiej. W dyrektywach lub rozporządzeniach dotyczących danego typu produktu można szukać informacji, jakich certyfikatów i dokumentacji potrzebujemy. W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się z agencją celną.

Certyfikaty przy imporcie – pytania i odpowiedzi

Mamy nadzieje, że znalazłeś tu odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Jeśli masz dalsze zapytania w ramach wymagań formalnych przy imporcie, zapraszamy do kontaktu.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 19