Problem z chińskim producentem a brak kontraktu

Przedsiębiorcy dla ograniczenia kosztów skłonni są nie podpisywać umowy handlowej z chińskim kontrahentem. Jednakże, jest to obciążone dużym ryzykiem, które może wygenerować jeszcze wyższe koszty. W artykule przedstawiamy jakie problemy z chińskim producentem może przynieść brak kontraktu.

problem z chińskim producentem

Problem z chińskim producentem a brak kontraktu handlowego

Podpisanie pisemnego kontraktu handlowego jest formą zabezpieczenia operacji. Bez niego szanse na odzyskanie poniesionych strat są bardzo niewielkie. Poniżej opisujemy problemy, z którymi można się spotkać w przypadku braku kontraktu z chińskim dostawcą.

– Towar jest niezgodny z zamówieniem

Sprowadziłeś towary z Chin, lecz nie są one zgodne z opisem. Co gorsza, nie są one takiej jakości, jak oczekiwałeś. Możliwe także, że dostawca wyśle Ci towar, lecz w zmniejszonej ilości niż zostało to ustalone. Jeszcze innym przypadkiem jest otrzymanie towaru np. w innym kolorze. W kontrakcie jasno byłyby określone jakość, specyfikacja i ilość zamawianego towaru. Na podstawie takich zapisów w umowie, w przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, można ubiegać się o zwrot pieniędzy lub ponowną wysyłkę towaru. W innym razie szanse na korektę zamówienia są znikome.

– Towar nie posiada oznaczeń i certyfikatów

Obiecano Ci produkty certyfikowane, np. wymaganym na rynku UE oznaczeniem CE. Okazało się jednak, że produkty nie spełniają norm i nie posiadają wymaganych certyfikatów. Oznacza to zatem, że nie mogą zostać wprowadzone na rynek i np. muszą zostać zniszczone. Umowa zobowiązywałaby chińską stronę do przysłania towaru o określonych wymogach certyfikacyjnych. W przypadku ich braku, można by było pociągnąć dostawcę do odpowiedzialności za przesłanie niecertyfikowanego towaru.

– Brak możliwości reklamacji oraz brak gwarancji

Bez podpisanego kontraktu, nie ma jak dochodzić swoich praw w przypadku otrzymania wadliwego produktu. Tak samo jest w przypadku, gdy towar zepsuje się po stosunkowo krótkim czasie użytkowania. Natomiast w umowie można umieścić zapisy dotyczące gwarancji na produkt.

– Niewłaściwe opakowanie

Bez konkretnych ustaleń spisanych w umowie handlowej, dostawca może opakować towary w nieodpowiednie opakowania, np. niedopasowane do produktu. Co więcej, importer musi upewnić się, że na opakowaniu produktu znajdą się wymagane ustawowo informacje. Dlatego w umowie powinna znaleźć się klauzula określająca właściwości opakowań artykułów. Jest to szczególnie istotne w przypadku robionych na zamówienie opakowań, np. gdy projektujemy własny wzór opakowania lub nanosimy na nie swoje logo.

Szkolenie: Import z Chin

– Opóźnienie produkcji i terminu dostawy

Istnieje wiele powodów, dla których produkcja może się przeciągać. Nawet jeśli dostawca będzie Cię drogą mailową informował o konkretnej dacie zakończenia produkcji lub zapewniał, że tego a tego dnia otrzymasz towar, nic go legalnie do tego nie wiąże.

– Transport jest realizowany na niekorzystnym Incoterms

Incoterms to Międzynarodowe Warunki Handlu, ustanawiające podział kosztów oraz ryzyka między nabywcę a sprzedawcę. Składa się na nie 11 pozycji. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują Incoterms 2020. W przypadku importu, często stosuje się zasady FOB i CIF. Nadający towar może wybrać nieopłacalną dla nabywcy zasadę, co skończy się dla importera zwiększonymi kosztami.

– Pieniądze zostały wpłacone na niewłaściwe konto

Jeśli ustalona kwota przez pomyłkę trafiłaby na niewłaściwe konto, odkręcenie tego byłoby trudne, a wręcz niemożliwe. Dzięki wpisaniu numeru konta bankowego w treści kontraktu, można uniknąć np. oszustwa na podmianę konta.

– Brak możliwości dochodzenia swoich praw w ChRL

W przypadku wystąpienia problemów z kontrahentem lub towarem, umowa z chińskim dostawcą pozwoli nam na dochodzenie swoich praw. Jeśli nie będziesz posiadał kontraktu sporządzonego zgodnie z prawem ChRL, nie będą Ci przysługiwały żadne roszczenia.

Chińskie sądy nie uznają faktury, wymiany e-mailowej czy zapisu rozmów telefonicznych za wystarczające dowody. Sąd będzie nalegał na okazanie pisemnego porozumienia spisanego w języku chińskim, które jednoznacznie wymienia strony i stanowi jego podstawę.

Jak uniknąć problemów z zamówieniem z Chin?

W przypadku natknięcia się na problem z chińskim producentem, tylko na podstawie prawidłowo podpisanego kontraktu handlowego można dochodzić swoich praw. Kontrakt powinien być spisany w języku chińskim, powinna na nim widnieć chińska nazwa firmy, być podpisany przez uprawnioną osobę z rejestru oraz przypieczętowany czerwoną pieczątką firmową. Umowa sporządzona po angielsku, bez pieczątki oraz podpisu osoby do tego uprawnionej ze strony chińskiej, nie ma mocy prawnej i nie ochroni importera. Niestety, bez podpisanego kontraktu, szanse na odzyskanie pieniędzy są nikłe, a wszelkie negocjacje – nieskuteczne. Warunki omówione np. przez pocztę elektroniczną nie mają mocy prawnej i dostawcy łatwo je ignorować. Tak samo nieskuteczne są próby dochodzenia swoich praw na podstawie zatytułowanej jako kontrakt faktury pro forma w języku angielskim (taki dokument w żaden sposób nie chroni importera).

Wszystkie wyżej wymienione aspekty powinny zostać wynegocjowane i następnie znaleźć swoje miejsce w kontrakcie ważnym w świetle prawa chińskiego. Zalecamy także przeprowadzanie inspekcji podczas procesu produkcyjnego i przed wysyłką towaru. Istnieje wiele argumentów, dla których przedsiębiorcy są przeciw podpisywaniu umowy z dostawcą. Przekonujemy, że prowadząc import z Chin, warto podpisywać kontrakty handlowe, szczególnie przy dużych zamówieniach. Przed tym najlepiej jednak zweryfikować potencjalnego kontrahenta. Jeśli chcesz chronić swoje interesy w Chinach, zapraszamy do kontaktu. Pomagamy m.in. w weryfikacji chińskich firm i przygotowywaniu kontraktów handlowych.

Kontrakt handlowy