CPSC – Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich

CPSC (Consumer Product Safety Commission) to niezależna organizacja, zajmująca się ochroną konsumentów przed ryzykiem związanym z użytkiem różnego rodzaju produktów. Agencja posiada jurysdykcję nad szerokim zakresem towarów, które mają zostać wprowadzone na rynek Stanów Zjednoczonych. Jej działania przyczyniły się do spadku wskaźnika odnoszonych obrażeń, a nawet zgonów na skutek korzystania z produktów konsumenckich. Przedstawiamy szczegóły związane z działalnością organizacji CPSC.

Organizacja CPSC

Czym zajmuje się CPSC?

Amerykańska organizacja powstała w 1972 roku na mocy ustawy CPSA (Consumer Product Safety Act) o bezpieczeństwie produktów konsumenckich. Większość towarów podlegających jej jurysdykcji jest importowana do Stanów Zjednoczonych. W związku z bezpieczeństwem importu CPSC współpracuje z CBP (Customs and Border Protection) – Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Wspólnie zajmują się identyfikacją przesyłek w celu wykluczenia, że ich zawartość stanowi zagrożenie dla użytkowników. Towary, które mają zostać wprowadzone do sprzedaży na obszarze USA, muszą więc spełniać wszelkie obowiązujące normy oraz przepisy.

Agencja CPSC dąży do spełnienia swojej wizji, jaką jest „naród wolny od nieuzasadnionego ryzyka obrażeń i śmierci spowodowanych produktami konsumenckimi”. CPSC przyświecają cztery główne cele strategiczne:

Cele strategiczne CPSC

Jakie działania podejmuje CPSC?

Aby zapewnić amerykańskim konsumentom ochronę bezpieczeństwa, CPSC dokonuje analiz w oparciu o politykę regulacyjną oraz egzekwuje zgodności z normami. W ten sposób identyfikuje i przeciwdziała zagrożeniom związanym z użytkiem towarów. Organizacja podejmuje w tym celu następujące działania:

 1. Identyfikuje zagrożenia i poddaje je ocenie

CPSC gromadzi informacje dotyczące odnoszonych obrażeń oraz zgonów zaistniałych przy użytku towarów podlegających jej jurysdykcji. Na ich podstawie opracowuje i sporządza statystyki.

 1. Opracowuje standardy

Agencja bierze udział w opracowywaniu oraz umocnieniu zarówno standardów dobrowolnych, jak i przepisów obowiązkowych.

 1. Nadzoruje import

Zadaniem CPSC jest wykorzystanie oceny ryzyka do analizy danych importowych. Działanie to ma na celu identyfikację, a także zakaz naruszania towarów przed ich wprowadzeniem do Stanów Zjednoczonych.

 1. Egzekwuje zgodność produktów z przepisami

CPSC rzetelnie sprawdza, czy towary konsumenckie spełniają wszystkie obowiązkowe wymogi bezpieczeństwa dla użytkownika. Jest to konieczne, aby mogły być one importowane do Stanów Zjednoczonych i sprzedawane na jej terenie. W przypadku niezgodności z przepisami, może wycofać wadliwy produkt z rynku lub poddać go odpowiednim działaniom korygujących. Jeśli zaistnieje taka konieczność, podejmuje również z tego tytułu postępowania sądowe.

 1. Uświadamia

Organizacja dokłada również starań, aby zwiększać świadomość konsumentów, świata przemysłu, a także zagranicznych rządów. Edukuje na temat obowiązkowych i dobrowolnych wymagań, pojawiających się zagrożeń oraz wycofań towarów.

 1. Nawiązuje współpracę

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa konsumentów w USA, CPSC nawiązuje współpracę z zagranicznymi rządowymi agencjami bezpieczeństwa. Koordynuje również swoje działania z innymi partnerami rządu federalnego.

Działania CPSC

Jakie produkty obejmuje ochrona CPSC?

Organizacja CPSC obejmuje tysiące kategorii towarów. Jej głównym zadaniem jest ochrona przed produktami wadliwymi, które stwarzają zagrożenie pożarowe, elektryczne, chemiczne lub mechaniczne. Działania agencji zapewniają bezpieczeństwo towarów używanych w gospodarstwach domowych oraz ich najbliższym otoczeniu, jak i również w placówkach edukacji. Dotyczą takich produktów jak na przykład:

 • łóżeczka oraz zabawki dla dzieci
 • chemia gospodarcza
 • sprzęt AGD
 • przenośne generatory gazu
 • oraz wiele innych.

Zakres produktów podlegających pod CPSC jest bardzo szeroki, jednak nie obejmuje wszystkich kategorii. Towary, którymi nie zajmuje się ta organizacja to między innymi:

 • środki transportu np. samochody i łodzie
 • używki, takie jak alkohol oraz tytoń
 • broń palna
 • produkty farmaceutyczne i urządzenia medyczne
 • żywność
 • pestycydy.

Regulacjami związanymi z powyżej wymienionymi produktami zajmują się inne agencje federalne, między innymi FDA (Food and Drug Administration) – Agencja Żywności i Leków.

Import z Chin w 2021

Organizacja CPSC a certyfikaty

Produkty podlegające pod jurysdykcję organizacji CPSC muszą zostać poddane badaniom pod kątem zgodności z wymogami bezpieczeństwa. Musimy zwrócić szczególną uwagę na różnice w obowiązkowych przepisach dotyczących produktów do użytku przez dzieci oraz tych, które nie są dla nich przeznaczone.

Certyfikat zgodności w przypadku towarów dla dzieci musi zostać wystawiony przez laboratorium zaakceptowane przez CPSC. Sprawdza ono, czy towar zgodny jest z normami bezpieczeństwa i nie zagraża zdrowiu oraz życiu dziecka. Poświadczający o tym certyfikat to CPC (Children’s Product Certificate). Na świecie istnieje ponad 400 laboratoriów upoważnionych przez tę organizację do testowania produktów dla dzieci. W Polsce jest nim Instytut Włókiennictwa w Łodzi.

W przypadku towarów nieprzeznaczonych dla dzieci badania może przeprowadzić każde laboratorium. Nie potrzebuje ono specjalnej akceptacji przez CPSC. Certyfikat świadczący o bezpieczeństwie towarów innych niż do użytku dla dzieci to GCC (General Certificate of Conformity). GCC opiera się na wynikach testów wszystkich produktów i zostaje wydany przez laboratorium w przypadku zgodności towaru z wymogami bezpieczeństwa.

Jeśli towar okaże się spełniać wszelkie obowiązkowe przepisy, producent lub importer otrzyma certyfikat (CPC lub GCC), który świadczy o pozytywnych wynikach testów. Kopię certyfikatu w formie pisemnej lub elektronicznej należy dostarczyć sprzedawcy detalicznemu, dystrybutorowi, a także władzom, na ich żądanie.

CPSC – podsumowanie

Organizacja CPSC ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa amerykańskim konsumentom. Podejmuje szereg działań, aby zmniejszyć przypadki obrażeń oraz zgonów spowodowanych wadliwymi towarami. Produkty podlegające pod jurysdykcję CPSC muszą zostać przetestowane pod kątem spełniania wymogów oraz norm ustanowionych przez organizację. Importerzy oraz producenci takich towarów muszą poświadczyć o ich bezpieczeństwie odpowiednimi certyfikatami. W przeciwnym wypadku nie zostaną one wprowadzone do dystrybucji i sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych.

Więcej szczegółów odnośnie działalności CPSC można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej organizacji.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 11