Gwarancja u chińskiego dostawcy

Wyobraź sobie, że importujesz towary z Chin. Co się stanie, jeśli dostaniesz wadliwy produkt albo gorzej, wadliwą partię? Czy przysługują Ci z tego tytułu jakieś prawa? A co, jeśli konsument, którego zaopatrzysz w towar, wystosuje roszczenia wobec wadliwego wyrobu? Sprawdź, czy i komu przysługuje gwarancja u chińskiego dostawcy.

Gwarancja u chińskiego dostawcy

Czym się różnią rękojmia i gwarancja?

Na początku należałoby rozróżnić dwa sposoby, na które można złożyć reklamację – na postawie rękojmi lub gwarancji.

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne zbywanego towaru (konsumpcyjnego). Określana jest przez przepisy kodeksu cywilnego i zbywca nie może wpływać na te zasady. Jeśli nabywca dostrzeże i zgłosi wadę do dwóch lat po zakupie, na postawie dowodu zakupu przysługuje mu naprawa, wymiana towaru, w ostateczności rabat lub zwrot gotówki. Koszt wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.

Producent zaś daje gwarancję, że produkt jest wolny od wad i wysokiej jakości. Jest ona udzielana dobrowolnie i na taki termin, jaki ustanowi sobie producent. Gwarantem może także być importer, dystrybutor oraz sprzedawca.

W świetle prawa kupujący ma możliwość składać roszczenia z tytułu rękojmi niezależnie, czy dany produkt posiada gwarancję. Udzielenie gwarancji nie doprowadza do stracenia praw z tytułu rękojmi, a kiedy gwarancja nie może zostać spełniona, nabywca może powołać się na rękojmię.

Gwarancja u chińskiego dostawcy

Warto zacząć od tego, iż nie istnieje coś takiego jak „gwarancja międzynarodowa”. Dopisek „warranty” przy ofercie produktu np. na Alibabie zazwyczaj oznacza, że firma ustanowiła politykę dotyczącą dla przykładu wymiany wadliwego produktu, a nie oferuje gwarancji jako takiej. W głównej mierze, oferowanie gwarancji na produkty jest po prostu dla dostawcy nie opłacalne. Niektórzy partnerzy przyznają gwarancję, obowiązującą najczęściej od 12 do 36 miesięcy od daty wyprodukowania towaru.

Producent może zatem dać gwarancję, ale nie jest do tego zobowiązany. Wszystko zależy od praktyk w danej branży i samego dostawcy. Kupujący, czyli importer, może wpłynąć na swojego partnera handlowego, poprzez umiejętne przeprowadzenie negocjacji. Oprócz ceny i jakości dóbr, czy warunków sprzedaży, warto też zwrócić uwagę na warunki gwarancji.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Gwarancja u chińskiego dostawcy – rożne podejścia do sprawy

Załóżmy, że wadliwy towar trafił do dalszego klienta. Zazwyczaj jest tak, że aby zaoszczędzić na kosztach wysyłki, opłatę naprawczą pokrywa sprzedawca, od którego klient nabył towar, a następnie kwota jest mu zwracana przez producenta. Sprzedawca sam z siebie odpowiada za rękojmię.

Bywa też także tak, że importer ma dostęp do części zamiennych, lecz usługa wymiany leży po jego stronie. Przy sprowadzaniu dużej ilości dóbr mogą zdarzyć się felerne egzemplarze. Jeśli dostawca może sobie na to pozwolić oraz zależy mu na dobrej marce, wykaże się gestem i zrekompensuje stratę przy następnej dostawie. Praktykuje się to szczególnie wtedy, gdy nie opłaca się wysyłać wadliwej sztuki do Chin w celu naprawy.

W niektórych przypadkach chińskie firmy mają punkty odbioru reklamacji w Europie, więc opłaca się odsyłać pojedyncze egzemplarze. Oczywiście, dużych wyrobów nie opłaca się wysyłać; nie jest to po prostu korzystne z ekonomicznego punktu widzenia.

Niekiedy dostawca przyznaje, że mogą się trafić wadliwe towary lub ich części, dlatego są one zawarte w zamówieniu. Dostawcy dodają mały procent towaru „na zaś”; na przykład 1.5% wielkości zamówienia, bez dodatkowej opłaty. Takie części lub egzemplarze określa się je jako „spare parts”.

Najbezpieczniej jest więc podpisać kontrakt z dostawcą, w której zawarte będą klauzule dotyczące wymiany lub gwarancji produktów. Warto także wykonać lub zlecić inspekcję towaru przed jego wysyłką.

Gwarancja u chińskiego dostawcy w świetle chińskiego prawa

Domniemywa się, iż wszystkie oświadczenia przedstawione przez obie strony są zgodne z prawdą. W prawie ChRL nie istnieje taka sama koncepcja odszkodowania jak w prawie zwyczajowym. Nie ma uniwersalnych wymagań dotyczących minimalnych okresów rękojmi lub gwarancji. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia umowy podlegają badaniom związku przyczynowo-skutkowego i zasadności.

Klauzule dotyczące kary umownej są ważne i wykonalne w Chinach, pod warunkiem, że uzgodnione kary umowne są spowodowane naruszeniem, są racjonalnie przewidywalne i nie naruszają przepisów bezwzględnie obowiązujących w ChRL. Uzgodnione kary umowne podlegają korekcie przez sądy lub trybunały arbitrażowe.

Podsumowując, zasady gwarancji leżą w gestii producenta. Importer może oczywiście wpłynąć na nie, prowadząc negocjacje bezpośrednio ze sprzedawcą przy dokonywaniu transakcji czy, jeszcze bezpieczniej, podpisując umowę. Wiarygodność dostawcy umocniona zostanie przez pozytywne przejście weryfikacji.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

4.6 / 5. Ilość głosów: 9