Import tabletów z Chin

Rozwijający się rynek tabletów, a co za tym idzie również ich funkcji, wpływa na wzrost popytu na te urządzenia. Niektórzy traktują tablet nawet jako zamiennik dla laptopa, wykorzystując urządzenie na przykład do pracy czy nauki. Import takiego sprzętu z Chin również rośnie na popularności, głównie ze względu na ich bardzo niskie cło i zainteresowanie wśród konsumentów. Jakie są stawki celne oraz wymagania na import tabletów z Chin?

Import tabletów z Chin

Zagłębia produkcyjne tabletów w Chinach

Głównym ośrodkiem produkcji tabletów jest miasto Shenzhen położone w prowincji Guangdong. Shenzhen to najistotniejsze zagłębie produkcyjne elektroniki w Chinach, które w tej branży nie ma sobie równych. To właśnie stamtąd pochodzi najwięcej ofert tabletów od chińskich dostawców. Zdecydowanie mniejszymi, ale również wartymi uwagi ośrodkami są prowincje Fujian, Jiangsu i Zhejiang

Ośrodki produkcyjne tabletów

Jakie wymogi muszą spełniać tablety?

Import dowolnych produktów wiąże się z obowiązkiem dopilnowania kwestii wymogów, jakie stawia wobec nich rynek Unii Europejskiej. Zanim zaczniemy więc sprowadzać towary z Chin, musimy zapoznać się z odpowiednimi regulacjami obejmującymi dane wyroby. Następnie, należy zgodnie z ich treścią skompletować właściwe dokumenty i nanieść określone oznaczenia. Jakie obowiązki dotyczą importu tabletów z Chin?

Oznaczenie CE i deklaracja zgodności

Wymóg naniesienia znaku CE na produkty importowane do UE dotyczy wszystkich urządzeń elektronicznych, w tym również tabletów. Oznaczenie to wskazuje na zgodność towaru z odpowiednimi dyrektywami, co świadczy o bezpieczeństwie ich użytkowania. Aby móc umieścić CE na wyrobach, muszą one zostać poddane weryfikacji w odniesieniu do treści właściwych regulacji. Na podstawie tego procesu zostaje sporządzony test reports, czyli raport z badań, który umożliwia jednostce certyfikującej wydanie certyfikatu zgodności CE. Oba te dokumenty upoważniają producenta do wystawienia deklaracji zgodności, a następnie naniesienia znaku CE na towary.

Znak CE

Importerzy tabletów mają obowiązek zapoznać się ze wszystkimi dyrektywami dotyczącymi urządzeń elektronicznych. Szczegółowo opisują one bowiem wymogi dotyczące takiego sprzętu. Przykładami takich dyrektyw są: 

 • Dyrektywa RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) – określająca dopuszczalną zawartość substancji niebezpiecznych w urządzeniach.
 • Dyrektywa niskonapięciowa LVD (ang. Low Voltage Directive) – dotycząca sprzętu pracującego pod napięciem od 50 do 1000V prądu przemiennego oraz od 75 do 1500V prądu stałego.
 • Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC (ang. ElectroMagnetic Compatibility) – do urządzeń zawierających aktywne elementy elektroniczne oraz takich, które generują bądź odbierają zakłócenia elektromagnetyczne.
 • Dyrektywa radiowa RED (ang. Radio Equipment Directive) – zawierająca regulacje dla urządzeń celowo emitujących lub odbierających fale radiowe.

Należy pamiętać, że w przypadku urządzeń elektronicznych wymagane jest również sporządzenie dokumentacji technicznej oraz instrukcja obsługi.

Znak ZSEE

Znak ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to symbol przekreślonego pojemnika na śmieci umieszczany na urządzeniach. Obowiązek jego naniesienia regulowany jest przez Dyrektywę WEEE, czyli Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Dotyczy ona postępowania w sprawie zużytych produktów elektronicznych i elektrycznych. Oznaczenie ZSEE na sprzętach zobowiązuje do przekazania ich do punktu zbiórki elektrośmieci ZSEEE, ze względu na ich szkodliwość dla środowiska.

ZSEE

Cło na tablety

Przed zainicjowaniem procesu importowego należy sprawdzić stawki celne na wybrane towary. Wysokość cła jest istotną kwestią, która również decyduje o jego opłacalności. Zarówno wartości celne, jak i VAT sprawdzimy za pomocą systemu ISZTAR. Cło na wszelkie wyroby znajdziemy w wierszu „ERGA OMNES” zawierającym stawki dla towarów sprowadzanych z państw trzecich.

Co ciekawe, tablety są przy odprawie celnej traktowane tak samo, jak laptopy. We wspomnianym systemie znajdziemy je za pomocą kodu 8471300000 dla przenośnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie nie większej niż 10 kg, składających się co najmniej z jednostki centralnej, klawiatury i monitora. Według danych przedstawionych w ISZTARZE, cło na tablety wynosi więc 0%, co sprawia, że ich import jest opłacalny. Są one również objęte podatkiem VAT w wysokości 23%.

Targi tabletów w Chinach

Wszystkich importerów zachęcamy do skorzystania z możliwości zapoznania się z ofertami dostawców na targach branżowych w Chinach. W ten sposób można nie tylko obejrzeć wybrane produkty, ale również negocjować ze sprzedającymi i nawiązać z nimi współpracę. Poniżej sporządziliśmy listę wartych uwagi targów dla importerów tabletów.

China Import and Export Fair (Canton Fair)

 • Najstarsze i największe wydarzenie handlowe w Chinach, znane wśród importerów na całym świecie. Odwiedza je 200 000 kupujących oraz do 25 000 eksporterów z różnych branż, także z elektronicznej.
 • Targi organizowane są dwa razy w roku.
 • Oficjalna strona internetowa: cantonfair.org.cn/en

Electronica China

 • Targi organizowane co roku, gromadzące nawet do 100 000 importerów. Jest to jedno z wiodących wydarzeń z tej branży w Azji, w którym bierze udział około 1600 wystawców.
 • Podczas targów można zapoznać się z ofertą zarówno urządzeń elektronicznych, jak i sprzętu AGD.
 • Oficjalna strona internetowa: electronica-china.com/en

Hongkong Electronics Fair

China Electronics Fair (CEF)

 • Wydarzenie, które gromadzi ponad 1400 wystawców produktów elektronicznych. Targi liczą około 60 000 uczestników.
 • China Electronics Fair odbywa się każdego roku.
Szkolenie: Import z Chin

Podsumowanie

Import tabletów z Chin jest opłacalny, zarówno ze względu na duży popyt na tego typu sprzęt, jak i zerową stawkę celną. Przy sprowadzaniu elektroniki należy jednak pamiętać o dopilnowaniu wszelkich kwestii związanych z wymogami określonymi przez rynek unijny. Obowiązkiem importera jest zadbanie o odpowiednie oznaczenia oraz kompletną dokumentację, aby zakupione towary mogły być dystrybuowane.

Warto jeszcze wspomnieć o jednym ważnym aspekcie importu sprzętu elektronicznego z Chin. Wiele spośród produktów przeznaczonych na olbrzymi rynek chiński to podróbki (lub mniej lub bardziej udane „wariacje na temat”) produktów uznanych firm, takich jak Apple czy Samsung. Musimy być świadomi tego, że choć w Chinach prawa własności przemysłowej nie są jakoś szczególnie przestrzegane, to podczas odprawy celnej towary te mogą zostać zarekwirowane i nie będzie ich można wwieźć do UE.

Oceń post

4.2 / 5. Ilość głosów: 5