Import z Chin – oznaczenie CE

Słownik terminów: oznaczenie CE.

Rozpoczęliśmy cykl wpisów blogowych, zatytułowanych „słownik terminów”. Tym razem opiszemy oznaczenie CE, którego obowiązek posiadania dotyczy wybranych grup produktów. Znak CE świadczy o ich zgodności z dyrektywami unijnymi, a jednocześnie zaświadcza o ich bezpieczeństwie dla środowiska i konsumentów. Omawiamy, czym dokładnie jest oznaczenie CE, jakie jest jego użycie i najczęstsze problemy z nim związane.

oznaczenie CE

Oznaczenie CE

Skrót CE oznacza „Conformité Européenne”. Ogólnie rzecz ujmując, oznaczenie to świadczy o tym, że produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa, zdrowotne i jakościowe. Wynika z tego, że może być sprzedawany na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej (obejmującej 28 kraje członkowskie UE oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię). Nie każdy produkt, który importujemy z Chin musi mieć oznaczenie CE. Odnosi się to wyłącznie do określonych kategorii produktów, zdefiniowanych w odnośnych dyrektywach.

Otrzymanie CE jest obowiązkiem producenta.

Producent musi przejść przez sześć kroków rejestracji:

1)      Sprawdzenie odnośnych dyrektyw.

2)      Weryfikacja wymagań dla poszczególnych grup produktów.

3)      Znalezienie instytucji certyfikującej znajdującej się na terenie któregoś z Państw Członkowskich, jeśli zachodzi taka potrzeba.

4)      Sprawdzenie produktu.

5)      Przygotowanie dokumentacji technicznej.

6)      Umieszczenie oznakowania CE.

W niektórych przypadkach, obowiązkowa jest niezależna procedura sprawdzająca. W innych zaś, chiński producent sam może nadać sobie oznakowanie CE.

Import z Chin w 2021

Proces otrzymania oznaczenia CE

Za cały proces odpowiada producent. Zatem często się zdarza, że niewiarygodne firmy z Chin przedstawiają dobrze przygotowane próbki do testów jakości, po czym rozpoczynają produkcję nie spełniającą standardów CE. Jeżeli wymagania związane z CE nie zostały włączone do kontraktu, wówczas firma z Europy nie ma możliwości podjęcia walki o swoje prawa. Importer musi się także upewnić, że produkty nie są niebezpieczne dla konsumentów. Powinien być w stanie przedstawić dokumentację technologiczną na życzenie stosownych organów państwowych. Kara za dostarczenie dóbr niespełniających wymagań może być surowa, więc jeśli podejmujemy się importu z Chin, warto udać się do fabryki i osobiście sprawdzić jakość towarów, bądź powierzyć to zadanie specjalistycznym firmom.

Fałszywe oznaczenia

Nie dalej jak dwa lata temu w kręgach importerów krążyło wiele pogłosek o tym, że ktoś wymyślił oznaczenie „China Export”, bardzo podobne z wyglądu do oznaczenia CE, i umieszcza je na produktach sprowadzanych do Europy. Cała ta historia to żart, niemniej jednak nieco „zmodyfikowane” logo CE pojawia się na produktach chińskich dość często i wygląda mniej więcej tak:

ce-oznaczenie-falszywe

Należy podkreślić, że wygląd oznaczenia CE jest określony przepisami, dlatego producent nie może po prostu umieścić dowolnie wyglądających liter „CE” na swoim produkcie. A zatem poniższe oznaczenia są albo źle użyte, albo fałszywe:

ce-falszywe-oznaczenia

Oznaczenie powinno być umieszczone albo na produkcie, albo na jego etykiecie (lub na dołączonych dokumentach). Musimy także pamiętać, że nie każdy produkt musi mieć oznaczenie CE, w związku z czym możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie tego znaku, jeśli umieścimy je na produkcie, co do którego takiego wymagania nie ma.

Podsumowując: Jeżeli kupujemy w Chinach produkty należące do kategorii, dla których oznaczenie CE jest obowiązkowe, to powinniśmy wyraźnie zdefiniować nasze wymagania w umowie handlowej z dostawcą. Powinniśmy być nawet ostrożniejsi niż zazwyczaj, gdyż to my poniesiemy odpowiedzialność, jeżeli sprowadzony przez nas okaże się niebezpieczny i wyrządzi jakieś szkody.

Zapoznaj się z naszym poradnikiem dotyczącym dokumentacji związanej z CE.

Zachęcamy również do obejrzenia naszego webinaru, który dokładnie omawia oznakowanie i certyfikację CE.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3