Cło na wyroby medyczne czasowo zniesione

Walka z koronawirusem i jego skutkami trwa. Na początku kwietnia 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła wniosek państw członkowskich dotyczący czasowego zniesienia podatku VAT oraz ceł na sprowadzane wybrane produkty medyczne oraz ochronne. Na jaki okres cło na wyroby medyczne zostało zniesione?

Cło na wyroby medyczne czasowo zniesione

Cło na wyroby medyczne czasowo zniesione

COVID-19 to choroba zakaźna układu oddechowego, która zmuszając rządy niektórych krajów do wprowadzenia drastycznych środków, zachwiała globalną gospodarką. Według OECD obowiązujące restrykcje w przemieszczaniu się, ograniczenia w handlu i inne środki doprowadzą do największego od czasu kryzysu finansowego ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego. Na froncie walczą pracownicy ochrony zdrowia, i to oni są szczególnie narażeni na zakażenie. Jest duże zapotrzebowanie na sprzęt medyczny, jak respiratory oraz zestawy do testów, a także na odzież ochronną jak maski, przyłbice, rękawiczki i kombinezony.

Bezcłowe sprowadzanie wyrobów medycznych obowiązuje przez okres pół roku z datą wsteczną od 30 stycznia. Zniesienie cła sprawi, że artykuły staną się bardziej przystępne dla nabywcy – ich cena spadnie nawet o 30%. Z pewnością zwiększy to jego możliwości popytowe. Komisja Europejska udostępniła pełną listę wyrobów objętych ulgą.

Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, w szczególnych przypadkach możliwe jest wprowadzenie ulg podatkowych i celnych w celu udzielenia pomocy ofiarom katastrof. Ulga właśnie tego typu została wprowadzona w obliczu koronawirusa wobec importu dokonywanego przez „organizacje państwowe lub zatwierdzone organizacje charytatywne”. Ulgę można było otrzymać za zgodą Komisji na wniosek zainteresowanych państw członkowskich. Wszystkie kraje Unii Europejskiej wraz z Wielką Brytanią złożyły wymagany wniosek do 20 marca, otrzymując ulgi. Zwolnienie nie dotyczy importu dokonywanego przez przedsiębiorstwa prywatne.

Jeśli jesteś zainteresowany sprowadzaniem wyrobów medycznych z Chin, zapoznaj się ze specustawą oraz chińskim rozporządzeniem.

Na naszej stronie opisywaliśmy już charakterystykę importu różnorodnych produktów medycznych i ochronnych:

Należy pamiętać, że ulga nie zwalnia z odprawy celnej na granicy, gdzie sprawdzane są certyfikaty na wyroby medyczne. Przed importem trzeba się upewnić, że certyfikaty są autentyczne. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost liczby oszustów oferujących dobra medyczne.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 7