Import respiratorów z Chin

Rosnąca liczba zakażonych koronawirusem na świecie i w Polsce wpłynęła znacząco na zapotrzebowanie na różnego rodzaju wyroby ochronne oraz medyczne. W wielu krajach towarem deficytowym są respiratory, aparatura, która wspiera oddychanie i potrafi uratować życie. Polska nie jest wyjątkiem – również u nas są braki, co budzi zainteresowanie ewentualnym importem takiego sprzętu, na przykład z Chin. W artykule omawiamy obowiązki, z którymi wiąże się import respiratorów z Chin.

import respiratorów z Chin

Przede wszystkim należy pamiętać, że w świetle specustawy, respiratory zaliczają się do kategorii produktów objętych zakazem sprzedaży handlowej. Wyjątkiem jest ich sprowadzanie na potrzeby hurtowni farmaceutycznych i placówek medycznych. Należy także zwrócić uwagę na zagrożenie oszustwem oraz wymogi, jakie trzeba spełnić przy imporcie tego rodzaju towaru – postaramy się je przybliżyć.

Gdzie produkuje się respiratory w Chinach?

Urządzenia medyczne to dość skomplikowane mechanizmy, których produkcja wymaga zastosowania nowoczesnych technologii. Dlatego w Chinach produkuje się je w pobliżu najlepiej rozwiniętych ośrodków przemysłowych. Fabryki wiodących producentów respiratorów znajdują się w pobliżu takich chińskich miast, jak Shenzhen (prowincja Guangdong), Pekin, Nankin (prowincja Jiangsu) oraz Szanghaj.

Import respiratorów z Chin map

Stawka celna na import respiratorów z Chin

Opłacenie cła to jeden z podstawowych obowiązków importera. Aktualne stawki celne można przeglądać w systemie ISZTAR jak i również TARIC. Kody HS wymagane do odprawy celnej znajdziesz na portalu dlaimportera.pl.

Dla ułatwienia podajemy stawki celne na respiratory sprowadzane z Chin:

– 9019200000 – aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub pozostałe respiratory terapeutyczne – 0%

Jak widać, opłaty celne nie będą największym zmartwieniem importera tego typu sprzętu. Należy jednak nastawić się na wiele innych obowiązków związanych z jego sprowadzaniem do Polski.

Uwaga. Aktualnie został zniesiony obowiązek opłat celno-skarbowych w przypadku produktów ochronnych i medycznych stosowanych do walki pandemią koronawirusa sprowadzanych do UE przez organizacje państwowe i charytatywne.

Bezpłatna konsultacja

Ograniczenia i obowiązki importera respiratorów z Chin

Wspomniana już wcześniej specustawa (pełen tekst specustawy) objęła wyroby medyczne zakazem sprzedaży handlowej. Jednym z takich produktów są respiratory. W praktyce oznacza to, że można je sprowadzać tylko i wyłącznie na rzecz hurtowni farmaceutycznych i placówek medycznych. Jeżeli zdecydujemy się na tę opcję, to podczas kontroli celnej należy dokładnie podać jednostkę, na rzecz której sprowadzamy towar. W przeciwnym razie respiratory zostaną zarekwirowane na granicy. Ustawa dopuszcza ich sprowadzanie na własny użytek, jednak w przypadku dużej ilości również grozi nam zatrzymanie towaru przez celników. Takie zapisy mają zapobiegać nieuczciwym praktykom handlowym.

Dyrektywa medyczna

Poza tym, 26 maja 2020 r. w życie wejdzie dyrektywa o wyrobach medycznych (EU Medical Device Regulation), zmieniająca zasady obrotu tego typu towarem. W świetle jej zapisów importer wyrobów medycznych klasy IIb (do której zaliczają się respiratory), ma następujące obowiązki:

  • przechowywanie przez co najmniej 10 lat kopii deklaracji zgodności UE, a w niektórych przypadkach także kopii odpowiednich certyfikatów, w tym zmian i uzupełnień, wydanych zgodnie z art. 56 MDR
  • podanie na wyrobie, opakowaniu lub dołączonym dokumencie następujących danych importera: imię i nazwisko lub nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak handlowy, zarejestrowane miejsce prowadzenia działalności oraz adres kontaktowy
  • rejestracja produktu w bazie Eudamed
  • prowadzenie rejestru skarg
  • weryfikacja oznakowania CE oraz deklaracji zgodności UE dla danego produktu
  • sprawdzenie, czy podano producenta i czy wyznaczył on upoważnionego przedstawiciela oraz nadał wyrobowi kod UDI
  • sprawdzenie, czy wyrób został oznakowany zgodnie z MDR i czy dołączono instrukcję użytkowania
  • powiadomienie producenta oraz jego przedstawiciela o ewentualnej niezgodności z MDR i podjęcie dalszych działań w celu sprawdzenia bezpieczeństwa produktu.

W przypadku niezgodności produktu z postanowieniami dyrektywy MDR, będzie trzeba uzupełnić braki formalne, a w niektórych przypadkach nawet wycofać produkt z obrotu, co może narazić na znaczne straty finansowe. Do 2024 roku dla wyrobów certyfikowanych będzie trwał okres przejściowy, czyli o ile towar będzie posiadał certyfikaty zgodne z MDR, to można go wprowadzić do obrotu. Dlatego tak ważne, aby zweryfikować sprzedawcę, np. pod kątem autentyczności certyfikatów.

Import respiratorów z Chin – uwaga na oszustwa

Niestety, sytuacja zwiększonego zapotrzebowania na dany produkt to idealna okazja dla oszustów, liczących na spadek czujności zamawiających. W obecnych warunkach weryfikacja sprzedającego to absolutna konieczność, jako że ewentualna niezgodność towaru z przepisami lub niekompletność dokumentacji narazi nas na obowiązek wycofania produktu z obrotu – i w efekcie spore straty finansowe. Przede wszystkim należy sprawdzić autentyczność certyfikatów. Można poprosić sprzedawcę o przedstawienie tzw. test reports (raportów z badań), które stanowią podstawę do wydania certyfikatu. Jeśli spotkamy się z odmową lub podejrzanie wyglądającym, wystawionym dopiero co raportem z badania, to prawdopodobnie mamy do czynienia z oszustem. W jednym z artykułów podpowiadamy, jak weryfikować certyfikaty.

Poza przesyłaniem niezgodnych produktów zdarzają się też oszustwa „na przedpłatę”, czyli sytuacje, w których sprzedawca po pobraniu zaliczki nie przesyła zamówionych produktów. Wyegzekwowanie wyłudzonej kwoty w przypadku zamówienia z Chin jest bardzo trudne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność w sytuacji, kiedy sprzedawca wymaga przedpłaty. Warto pamiętać, że na Alibabie również zdarzają się oszustwa – gwarancji nie daje nam nawet oznaka Gold Supplier, którą da się po prostu wykupić.

W przypadku dużych zamówień weryfikacja sprzedającego i certyfikatów to podstawa. Jeżeli chcesz mieć pewność, że dany sprzedawca jest uczciwy, chętnie pomożemy go zweryfikować. Zapraszamy do kontaktu.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 7