Cło na przyłbice z Chin

Przyłbice są ważnym elementem stroju roboczego każdego, kto jest narażony na cząsteczki lub elementy zawisające w powietrzu w czasie pracy. Na przykład są przydatne pracownikom służby zdrowia, którzy są narażeni na choroby przy styczności z zarażającymi pacjentami. Przyłbic używają także weterynarze, pracownicy laboratorium, ratownicy, a tych o mocniejszej konstrukcji – funkcjonariusze policji, strażacy czy spawacze. Z powodu wybuchu pandemii COVID-19, zapotrzebowanie na przyłbice ochronne niebotycznie wzrosło. Jakie jest cło na przyłbice i elementy plastikowe z Chin?

cło na przyłbice z Chin

Gdzie produkuje się przyłbice w Chinach?

Głównymi ośrodkami zakładów produkujących przyłbice są Shenzhen, Qingdao oraz Kanton. To właśnie w prowincjach takich jak Guangdong czy Shandong znajdziesz najwięcej dostawców tych artykułów w Chinach.

Produkcja przyłbic w Chinach
Szkolenie: Import z Chin

Cło na przyłbice i elementy plastikowe z Chin

Importer sprowadzając towary musi uiścić opłatę celną. Obowiązujące stawki celne można bezpłatnie sprawdzić w systemach ISZTAR oraz TARIC.

Przyłbice przyporządkowane są do kodu 3926 90 97 90 (artykuły z tworzyw sztucznych), a tym samym cło na przyłbice wynosi 6.5%.

Uwaga. W celu walki z pandemią koronawirusa, obowiązek zapłaty cła i podatku VAT na produkty ochronne i medyczne został tymczasowo zniesiony na terenie UE (dotyczy to organizacji państwowych i zatwierdzonych organizacji charytatywnych).

Import przyłbic z Chin – obowiązki importera

Aby legalnie importować dobra, importer musi posiadać numer EORI i wpis do BDO. Przed nawiązaniem współpracy z dostawcą, zalecamy weryfikację przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby zebrać wszystkie potrzebne dokumenty do odprawy celnej. Oferty na transport porównasz na platformie ShipHub.

Jako importer, przed rozpoczęciem procedury sprowadzania danego dobra, musisz zapoznać się z jego specyfikacją oraz wymaganiami na rynku docelowym. To ty ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania produktu.

Środki ochrony indywidualnej muszą posiadać znak CE. Wymagana jest dokumentacja techniczna produktu, a także deklaracja zgodności WE. Do artykułów tych stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, zastępujące dyrektywę 89/686. W dodatku, na rynku Unii Europejskiej funkcjonują normy EN. Przyłbice wpadają pod normę EN166 dotyczącą ochrony indywidualnej oczu. Produkty objęte tą normą chronią oczy przed zagrożeniami spotykanymi w przemyśle, laboratoriach itp.

Jeśli importujesz artykuły o zastosowaniu medycznym, zapoznaj się ze specustawą.

Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności przy wyborze nowego dostawcy w przypadku importu środków ochronnych i medycznych z Chin. Przestrzegamy przed falą oszustw na maseczki i podobne produkty.

Zachęcamy do zapoznania się na naszym blogu z artykułami o sprowadzaniu z Chin innych dóbr.

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 7