Najpopularniejsze Incoterms – Chiny

Incoterms, inaczej Międzynarodowe Reguły Handlu, to warunki sprzedaży dóbr na całym świecie. By nadążyć za trendami w wymianie międzynarodowej, co dekadę reguły są aktualizowane przez Międzynarodową Izbę Handlową. Chiny to największy producent i rynek zbytu na świecie. Jakie Incoterms są najpopularniejsze w handlu z Chinami?

Najpopularniejsze Incoterms Chiny jakie wybrać

Dlaczego Incoterms są ważne?

Incoterms ustalają podział obowiązków, ryzyka i kosztów między sprzedającym a kupującym. Dzięki zastosowaniu tych uniwersalnych zasad wiadomo, która strona odpowiada za co. Warto znać najpopularniejsze reguły, by uniknąć stosowania tych niekorzystnych i nie być obciążonym ukrytymi kosztami.

Edycja Incoterms 2020 składa się z 11 zasad: EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP, podzielonych na cztery grupy: C, D, E, F.

Kto wybiera Incoterms?

Transport na warunkach Incoterms jest dobrowolny. Incoterms ustalane jest między sprzedającym a kupującym, np. dostawcą a importerem. Wybrany warunek (Incoterm) warto zapisać w umowie handlowej.

Bezpłatna konsultacja

Najpopularniejsze Incoterms w handlu z Chinami – top 5

Incoterm FOB

Import/eksport: neutralny

Import z Chin zazwyczaj odbywa się na warunkach FOB. FOB to skrót od Free on Board – “dostarczony na statek”. Ma on zastosowanie wyłącznie do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego. Koszty i ryzyko za towar przenoszone są ze sprzedającego na kupującego w momencie, gdy towar przekroczy burtę statku. Koszty załadunku ponosi sprzedający.

 • Kupujący ma więcej kontroli nad transportem cargo.
 • Możliwość wynegocjowania niższych kosztów ubezpieczenia, opłat manipulacyjnych itp. przez kupującego.

Odpowiednikiem FOB dla transportu kolejowego jest reguła FCA.

Incoterm CFR

Import: unikać

Reguła CFR (Cost and Freight, “koszt i przewóz”) z grupy C służy wyłącznie do przewozów wodnych. Dostawa jest uznawana za zrealizowaną, gdy towar zostaje załadowany na statek przewoźnika wskazanego przez sprzedającego. Na CFR nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia. Sprzedawca jest odpowiedzialny za transport.

 • Sprzedawca ponosi większe koszty od importera.
 • Kupujący musi się liczyć z ryzykami w podróży i opóźnieniem przesyłki.

Incoterm CIF

Import: unikać 

Warunek CIF (Cost, Insurance & Freights; “koszt, ubezpieczenie i przewóz”) to następny, który jest wykorzystywany tylko do przewozów wodnych. Ważną kwestią w CIF jest obowiązek wykupienia ubezpieczenia na minimalnym poziomie po stronie sprzedawcy. Do momentu dotarcia towaru do portu przeznaczenia, sprzedawca odpowiada za transport i ubezpieczenie.

 • Kupujący nie ma wielu obowiązków, gdyż sprzedawca pokrywa organizuje transport do portu docelowego i pokrywa minimalny poziom ubezpieczenia.
 • Po załadunku kupujący jest obciążony kosztami związanymi z transportem oraz innymi zdarzeniami. Sprawdź pułapki przy transporcie na CIF.

Porównaj warunki FOB i CIF.

Incoterm EXW

Reguła EXW jest polecana tylko bardzo doświadczonym importerom sprowadzającym towary z Chin. EXW (Ex Works), czyli “z zakładu” sugeruje, że punktem przeniesienia obowiązków itp. jest udostępnienie towaru i dokumentów na ustalonym terenie. Może to być zakład produkcyjny dostawcy lub magazyn. EXW można stosować do wszystkich metod przewozu.

 • EXW to najmniej skomplikowana zasada Incoterms.
 • Minimalne zaangażowanie ze strony sprzedawcy.
 • Niska cena towaru dla kupującego.
 • Niektórzy kupujący stronią od EXW, gdyż po ich stronie wiąże się ta reguła z odpowiedzialnością za koszty i towar już w momencie odbioru z fabryki/magazynu producenta. Dotyczy to także formalności eksportowych.

Incoterm DDP

Import: unikać

DDP (Delivered Duty Paid, “dostarczone, cło opłacone”) to jedyny Incoterms na liście z grupy D. Zasadę DDP stosuje się do transportu morskiego, lotniczego i lądowego. Wszystkie koszty wraz z podatkami i całe ryzyko związane z dostawą towarów są ponoszone przez sprzedawcę.

 • Minimalne zaangażowanie kupującego.
 • Przy DDP często pojawia się problem z odprawą celną. Zobacz, jakie są pułapki na DDP.

Jeśli sprzedawca proponuje DDP, warto jest wynegocjować regułę DAP. Polscy importerzy często mają problem z odprawą towarów na DDP, co można uniknąć wybierając DAP.

Incoterms

Eksport do Chin – który Incoterm wybrać?

Nie ma idealnego warunku Incoterm, który zadowoli równocześnie sprzedawcę i kupującego. Najbliższy ideałowi jest FOB i jest to odpowiedni Incoterm dla niedoświadczonego eksportera. Jeśli jednak masz już doświadczenie w eksporcie do Chin i Twój chiński kontrahent jest skłonny powierzyć ci cały proces transportowy, możesz wybrać DDP. Pozwoli Ci to na zmaksymalizowanie zysków.

Import z Chin – który Incoterm najlepszy?

Dla importerów rekomendujemy FOB. EXW oraz nieopisane FCA i DAP także są polecane importerom.

Przedstawiliśmy pokrótce pięć z jedenastu Międzynarodowych Reguł Handlu. Sprawdź wszystkie warunki Incoterms 2020.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 5