Import paneli fotowoltaicznych z Chin

Unia Europejska otwiera się na import paneli fotowoltaicznych z Chin. 3 września 2018 roku zniesiono cło antydumpingowe na produkty fotowoltaiczne pochodzące z tego kraju. Restrykcje celne zostały wprowadzone ze względu na próbę ochrony unijnego rynku przed napływem tanich produktów z Państwa Środka. Na zmianę decyzji wpłynęło rosnące zapotrzebowanie na tę grupę wyrobów, spadek cen ogniw i modułów fotowoltaicznych na światowych rynkach, jak również próba ocieplenia stosunków z rządem w Pekinie.

import paneli fotowoltaicznych z Chin

Należy zaznaczyć, że obecnie Chiny odpowiadają za produkcję 65% wszystkich obecnych na rynku światowym paneli fotowoltaicznych, a Europa stanowi główny rynek zbytu. Na jej teren przed wprowadzeniem ceł antydumpingowych trafiało ok. 80% eksportowanych przez Chiny paneli fotowoltaicznych.

Import paneli fotowoltaicznych z Chin – wcześniejsze ustalenia

W 2017 roku Komisja Europejska zgodziła się na stopniowe obniżanie minimalnych cen importowych chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych. Dotyczyło to jednak przedsiębiorców uczestniczących w tzw. porozumieniu cenowym. W ten sposób utworzono listę 131 chińskich firm, które wyraziły zgodę na to, żeby nie sprzedawać swoich produktów po sztucznie zaniżonych cenach. Na liście nie znaleźli się jednak wszyscy czołowi chińscy producenci. Część z nich zrezygnowała z uczestnictwa, aby wyrazić swoją niechęć wobec unijnego podejścia. Pozostałych usunięto w związku z naruszeniem zasad importu obowiązujących na terenie Wspólnoty. Stawki celne na import paneli fotowoltaicznych z Chin dla firm uczestniczących w porozumieniu cenowym w założeniach nie miały przekraczać 30%. Natomiast stawka dla producentów, którzy zdecydowali się nie podejmować współpracy mogły osiągnąć aż 67.9%.

Zajmujesz się importem? - bądź na bieżąco!

Poprzednia strategia okazała się nieskuteczna, ponieważ chińscy przedsiębiorcy znaleźli sposób na jej obejście. Zaczęto produkować panele poza granicami kraju. Tym samym ominięto konieczność uiszczenia cła antydumpingowego. Firmy mogły zatem wprowadzać swoje produkty na europejski rynek po cenach znacznie niższych niż ich europejska konkurencja. Różnica w cenie wynikała często z kosztów produkcji, które Chińczycy obniżyli korzystając z nowoczesnych technologii.

Szkolenie: Import z Chin

Nadpodaż paneli fotowoltaicznych w Chinach

Przewiduje się znaczący spadek cen modułów fotowoltaicznych. Głównym czynnikiem jest zapowiedź rządu chińskiego odnośnie ograniczenia inwestycji w elektrownie tego typu. Decyzja Pekinu o ograniczeniu instalacji spowodowała, że chińscy producenci dysponowali około 30 gigawatami nadwyżki mocy. Przy czym całkowity rynek UE to około 7 gigawatów. Zmniejszenie dynamiki inwestycji doprowadziło do nadpodaży i tym samym powinno skutkować obniżeniem cen.

Import paneli fotowoltaicznych z Chin na unijny rynek

Producent wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu i późniejszego umożliwienia wykorzystania produktu w budownictwie (na podstawie normy PN-EN 1090-1) na samym początku musi spełnić szereg wymogów takich jak:

 • przeprowadzenie wstępnych badań typu według punktu 6.2 przedmiotowej specyfikacji
 • przyznanie (przez Instytut Techniki Budowlanej) Krajowej lub Europejskiej Oceny Technicznej
 • wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) – nadzór przez jednostkę posiadającą odpowiednią notyfikację nadaną przez Polskie Centrum Akredytacyjne (PCA)
 • prefabrykacja konstrukcji według normy PN-EN 1090-1
 • jednostka notyfikowana dokonuje inspekcji i wydaje certyfikat zgodności ZKP opatrzony nazwą jednostki oraz numerem notyfikacji (rodzaj tego certyfikatu zależy od systemu oceny zgodności przyznanemu produktowi)
 • uzyskanie certyfikatu ZKP uprawnia do wystawiania deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem CE.

Należy również pamiętać o tym, że:

 • odkonstrukcje wykorzystywane do budowy instalacji fotowoltaicznych podlegają systemowi oceny zgodności „2+”
 • certyfikat ZKP na zgodność z normą PN-EN 1090-1 jest wydawany tylko i wyłącznie w odniesieniu do systemu oceny zgodności 2+
 • zakres badań dla podkonstrukcji przeznaczonych do budowy elektrowni fotowoltaicznych obejmuje:
 1. klasyfikację wyrobów pod kątem kształtu, wymiarów na zgodność z PN-EN 755-9:2010
 2. klasyfikację kształtowników aluminiowych pod kątem trwałości wg normy PN-EN 1999-1-1:2011. W tym zakresie konstrukcja powinna spełniać min. klasę B bez powłoki ochronnej i musi być potwierdzenie, że może być stosowana w środowiskach o danej kategorii korozyjności atmosferycznej wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001
 3. klasyfikację wyrobów stalowych pod kątem antykorozyjności
 4. badania wytrzymałościowe połączeń
 5. badanie obciążenia paneli PV wraz z konstrukcją nośną
 6. masę zestawów
ShipHub

Ustawy odnoszące się do paneli fotowoltaicznych

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570 z późn. zm): wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu. Potwierdzenie spełnienia tych warunków przez wyrób stanowi wydanie Krajowej Oceny Technicznej. 25 czerwca 2015 r. wprowadzono zmiany do ustawy o wyrobach budowlanych. W art. 5 ustawy uściślono zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1165 z późn. zm). Należy obowiązkowo potwierdzić badaniami cechy techniczne wyrobu, uzyskać Krajową lub Europejską Ocenę Techniczną i pozyskać deklarację właściwości użytkowych.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. wprowadziło zmiany dotyczące uzyskiwania Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Konstrukcje przeznaczone do budowy elektrowni fotowoltaicznych wymieniono w załączniku nr IV do powyższego rozporządzenia i oznaczono kodem 20 „Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze”.
 • Obowiązek wdrożenia ZKP wynika z ustawy o systemie oceny zgodności, rozporządzeń powołanych przez ustawę oraz z dyrektywy budowlanej CPD 89/106/EEC.

Przykładowe stawki celne na import paneli fotowoltaicznych z Chin

Poniżej podajemy cło na panele fotowoltaiczne z Chin wraz z kodem HS. Wysokość stawek celnych można również sprawdzać na bieżąco za pomocą systemu ISZTAR.

 • 8541 40 90 00 – Światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody elektroluminescencyjne -LED (0%)
Szkolenie Online: Import z Chin