Import oświetlenia LED z Chin

Spośród różnorodnych towarów sprowadzanych z Chin, oświetlenie w ostatnich czasach cieszy się dużą popularnością. Nic dziwnego, że coraz więcej importerów decyduje się na import oświetlenia LED z Chin. Nie jest to zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie zalety tychże produktów. Cieszą się one m. in.:

  • większą trwałością (potrafią działać do 50 tys. godzin)
  • szerszym zakresem napięć roboczych
  • niskim zużyciem energii
  • brakiem zależności barwowej światła od napięcia

import oświetlenia LED z Chin

Dlatego też warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi importu tego typu towarów. Jednym z najbardziej istotnych aspektów jest kwestia wielkości cła, które możemy sprawdzić w internetowym systemie ISZTAR.

Cło na oświetlenie LED z Chin

Poniżej znajdują się przykładowe stawki na wybrane produkty oświetleniowe:

Nazwa produktu Cło
Lampy fluorescencyjne z termokatodą 2.7%
Lampy na pary rtęci i sodu 2.7%
Lampy żarowe 2.7%
Lampy z diod elektroluminescencyjnych (LED) 3.7%
Diody, inne niż fotodiody lub diody elektroluminescencyjne (LED) 0%
Diody elektroluminescencyjne (LED) 0%

Szkolenie: Import z Chin

Import oświetlenia LED z Chin

Jak widać powyżej, import produktów oświetleniowych zdaje się być niezwykle opłacalny biorąc pod uwagę dość niskie cło. Importerzy powinni jednak również pamiętać, iż od 2013 roku w Polsce zaczęła obowiązywać dyrektywa 2011/65/EU, znana też pod nazwą RoHS 2. Została ona wprowadzona, aby zmniejszyć ilość substancji szkodliwych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Wymaga ona oznaczania urządzeń znakiem CE, które są objęte jej zakresem. Należą do niej również produkty służące do oświetlenia w tym np. lampy sodowe i lampy fluorescencyjne. Dlatego też, te produkty, które podlegają pod dyrektywą powinny spełnić pewne wymagania prawne m. in uzyskanie Deklaracji Zgodności CE oraz ograniczenie użycia substancji wyznaczonych w dyrektywie, takich jak np.:

ShipHub.pl
  • kadm
  • rtęć
  • ołów
  • sześciowartościowy chrom
  • polibromowane bifenyle oznaczone symbolem „PBB”
  • polibromowane etery difenylowe oznaczone symbolem „PBDE”

CE na LED z Chin

Przy sprawdzaniu czy importowany towar oświetleniowy na pewno posiada certyfikat zgodności CE, importer powinien uważać również na podobieństwo oznakowania z chińskim znakiem CE, oznaczającym China Export. Znak ten nie jest zarejestrowany, a poza tym, nie potwierdza pozytywnych wyników badań i jest umieszczany przez chińskich producentów arbitralnie.

Targi oświetlenia LED w Chinach

Zapoznaj się również z nadchodzącym targami oświetlenia i targami LED w Chinach.

Szkolenie: Import z Chin