Kod celny

Towary będące w obiegu gospodarczym identyfikuje się w różnych systemach klasyfikacyjnych. Na potrzeby handlu międzynarodowego sporządzono systemy taryfowe, w których każdy kod ma przypisaną do siebie stawkę celną. Importer musi uiścić odpowiednią należność, by jego towar dopuszczono do obiegu. Czym jest kod celny?

kod celny

Czym jest kod celny?

Kod celny to ciąg numeryczny przypisany do danej kategorii towarów. Na jego podstawie identyfikuje się dany produkt, by ściągnięto z niego odpowiednią należność przy odprawie.

Kod HS oznacza kod do sześciu cyfr zawarty w Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów, w skrócie Systemie Zharmonizowanym (HS – Harmonized System). Jest to najszerzej stosowana nomenklatura klasyfikacji produktów, obowiązująca w około 200 krajach, w tym w Chinach oraz na terenie Unii Europejskiej. System składa się z 21 sekcji oraz 99 działów. Jest opracowywany i utrzymywany przez Światową Organizację Celną (WCO), przechodząc aktualizację co 5-6 lat oraz coroczną weryfikację. Najbliższa nowelizacja będzie miała miejsce wraz z nadejściem 2022 roku. Nie oznacza to jednak, że w międzyczasie nie zmieniają się same stawki celne. Zmiany w stawkach są bowiem przeprowadzane o wiele częściej niż w kodach.

Z reguły wszystkie kody celne do tego samego typu produktu, niezależnie w jakim krajowym systemie zawarte, powinny dzielić ze sobą sześć pierwszych cyfr:

 • pierwsze dwie cyfry: dział w sekcji,
 • kolejne dwie cyfry: kategoria,
 • ostatnie dwie cyfry: podpozycja danej kategorii produktów.

Rozwinięcie kodu HS poprzez dodanie kolejnych cyfr wskazuje na daną podpozycję kategorii produktu w danym kraju lub na konkretnym obszarze. Zdarza się, że w jednym krajowym systemie dany produkt może być wyszczególniony w podpozycji, a w innym nie.

Jak sprawdzić kod celny?

Kody celne znajdują się w systemach taryfowych odpowiednich dla danego kraju, terytorium lub wspólnoty celnej. Systemy te działają z zasady tak samo: w wyszukiwarce należy wpisać interesujący nas typ towaru, hasło przedmiotowe lub skorzystać z drzewka nomenklatury. W danej pozycji produktowej widnieje tabela lub lista z odpowiednimi stawkami celnymi.

Do kodów celnych przypisane są różne stawki celne. Przykładowo, jeżeli interesuje nas stawka celna na towary z Chin, należy obrać stawkę celną widniejącą w pozycji erga omnes (wobec wszystkich krajów).

Znajomość kodu HS ułatwia import. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy dla Ciebie kody HS pasujące do Twoich produktów, a także sporządzimy listę dostawców z Chin specjalizujących się w danej branży.

Szkolenie: Import z Chin

Jakie kody celne obowiązują w różnych krajach?

Na terenie Unii Europejskiej stosuje się Scaloną Nomenklaturę (CN). Pieczę nad nią sprawuje Komisja Europejska. W UE obowiązuje ośmiocyfrowe rozwinięcie Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS). Aby znaleźć kody, należy wyszukać produkt w systemie TARIC – Zintegrowanej Taryfie Wspólnot Europejskich. Importując do Polski wygodniej będzie skorzystać z polskiego odpowiednika: ISZTAR – Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej. Oprócz stawek celnych oraz kodów, system ten zawiera informację na temat akcyzy oraz wysokości podatku VAT, które różnią się w danych państwach członkowskich.

HTS to skrót od Harmonized Tariff Schedule – Zharmonizowanej Taryfy Celnej Stanów Zjednoczonych. Określa ona klasyfikację towarów importowanych do Stanów Zjednoczonych. W HTS widnieje ponad 17 tys. kodów, niekiedy dziesięciocyfrowych. Lista publikowana jest przez Amerykańską Komisję ds. Handlu Międzynarodowego, chociaż najlepszym źródłem informacji, oprócz elektronicznego systemu, jest amerykańska służba celna.

W Chińskiej Republice Ludowej stosuje się China Customs Commodity HS Code. Chińskie kody celne mogą mieć nawet trzynaście cyfr.

W Rosji, Kazachstanie, Armenii, Kirgistanie oraz Białorusi obowiązują Customs Union HS codes, rozszerzone o dwie cyfry wobec standardowych kodów. Kraje te należą do Euroazjatyckiej Unii Celnej.

Państwa wchodzące w skład Rady Współpracy Zatoki Perskiej także mają wspólny system taryfowy (Unified Customs Tariffe). Do sześciu istniejących cyfr HS zostały dodane dwie. Do Rady Krajów Zatoki należą: Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Oman, Katar oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W Australii obowiązuje kod do dziesięciu cyfr – dwie ostatnie zostały dodane ze względów statystycznych.

Kod celny – dodatkowe informacje

Jeżeli przedsiębiorca pragnie sprowadzić towary na polski rynek, może szukać kodu celnego lub stawki dla danego przedmiotu w systemie TARIC oraz ISZTAR, jako że taryfa celna jest taka sama dla całego EEA (Europejski Obszar Gospodarczy). Na obydwóch portalach zamieszczone są także informację na temat cła antydumpingowego, wynoszącego zazwyczaj do 80%. Jeżeli jednak taki przedsiębiorca importuje przede wszystkim na teren Polski, w ISZTAR znajdzie więcej przydatnych informacji.

W systemie ISZTAR w danej pozycji produktowej widnieją wszelkie noty odwołujące się rozporządzeń czy aktów, ustanawiających między innymi obowiązki importera. Ważne jest właściwe dobranie kodu do produktu, by z systemu taryfowego dowiedzieć się, jakie dokumenty importer powinien przygotować, np. CITES, świadectwa związane z kontrolą weterynaryjną, sanitarną itp.

Bez znaczenia jest, czy importujesz lub eksportujesz, musisz dopilnować, by przy odprawie celnej użyto kodu właściwego dla danego produktu w danym kraju. W przypadku gdy np. importujesz do Polski z Chin, sprawdź kod celny podany przez twojego kontrahenta – możliwe, że nie będzie on prawidłowy dla kraju docelowego. Kody we wspomnianych taryfach: TARIC, HTS czy CCC różnią się od siebie i częstym błędem importerów jest przyjęcie kodu celnego podanego przez dostawcę bez sprawdzenia. W konsekwencji podania nieprawidłowego kodu przy odprawie celnej naliczana jest niewłaściwa stawka celna. Od takiej decyzji urzędników celnych importer powinien się odwołać.

Przykładowe kody celne

Przedstawiamy przykładowe kody celne widniejące w różnych systemach taryfowych.

Szachy:

 • TARIC: 9504 90 80 00
 • HTS: 9504 90 60 00
 • CCC: 9504 90 30 00 99 9

Szkielety parasoli:

 • TARIC: 6603 20 00 00
 • HTS: 6603 20 30 00
 • CCC: 6603 20 00 00

Plecaki z tworzywa sztucznego:

 • TARIC: 4202 92 11 00
 • HTS: 4202 92 31 20
 • CCC: 4202 92 00 00 10 2

Kawa palona niepozbawiona kofeiny:

 • TARIC: 0901 21 00 00
 • HTS: 0901 21 00 45
 • CCC: 0901 21 00 00 99 9

Drukowane encyklopedie:

 • TARIC: 4901 91 00 00
 • HTS: 4901 91 00 40
 • CCC: 4901 91 00 00 2

Podobnie, pod jednym kodem mogą kryć się różne produkty, np. 1704 90 10 00

 • TARIC: wyciąg (ekstrakt) z lukrecji
 • HTS: kandyzowane orzechy
 • CCC: brak

Niepoprawnie wpisany kod taryfy celnej może przysporzyć importerowi kłopotów, szczególnie wtedy, gdy uiści za mało należności celno-przywozowych. Taki importer będzie musiał zapłacić zaległe należności celne oraz odsetki od nich. Przy dużych zamówieniach suma może być porażająca. Jeśli jednak nadpłaci się należności, tzn. importer uiści za wysoki dług celny, może się do tego odwołać poprzez złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej części.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak obliczyć cło oraz należności celne, przejdź do naszego poradnika na temat cła z Chin.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 8