Import maszyn rolniczych z Chin

Chiny są jednym ze światowych liderów w produkcji i eksporcie maszyn. Do tej grupy towarów należą maszyny rolnicze, których import z Chin jest coraz popularniejszy. Chińscy producenci sprzedają tego typu maszyny w korzystnych cenach, przy jednoczesnym zapewnieniu ich wysokiej jakości. Ponadto, cło na maszyny rolnicze z Chin jest bardzo niskie, dlatego ich sprowadzanie jest opłacalne. Sprawdź, jakie są stawki celne na import maszyn rolniczych z Chin. Dowiedz się, jakich kwestii musi dopilnować importer.

Import maszyn rolniczych z Chin

Gdzie produkuje się maszyny rolnicze w Chinach?

W produkcji chińskich maszyn rolniczych przodują prowincje Jiangsu, Zhejiang i Shandong. To tam ulokowało się najwięcej fabryk wytwarzających tego typu maszyny. Warto więc sprawdzić, co tamtejsi producenci mają w swoich ofertach. Mniejszymi, ale również wartymi uwagi zagłębiami produkcyjnymi są prowincje Henan, Hunan oraz Hubei. Sprawdź na poniższej mapie, gdzie szukać producentów maszyn rolniczych w Chinach.

Chińskich dostawców maszyn rolniczych szukaj w prowincjach:

 • Jiangsu (miasta: Wuxi, Suzhou, Changzhou)
 • Zhejiang
 • Shandong (miasta: Qingdao, Weifang, Jinan, Dezhou)
 • Henan
 • Hunan
 • Hubei.
Import maszyn rolniczych z Chin mapa producentów
Szkolenie: Import z Chin

Import maszyn rolniczych z Chin – Stawki celne

Importując jakiekolwiek towary do Unii Europejskiej, trzeba sprawdzić uprzednio ich stawki celne. Zarówno cło, jak i kody HS na dowolne produkty można odnaleźć w systemach ISZTAR oraz TARIC. Są to informacje niezbędne do dokonania odprawy celnej. Oba systemy są całkowicie darmowe, a sprawdzimy w nich aktualne informacje na temat ceł i VAT-u.

Cło na maszyny rolnicze z Chin:

 • Siewniki, sadzarki i przesadzarki, do bezpośredniego siewu w uprawie zerowej (8432310000) – 0%
 • Rozsiewacze nawozów (8432420000) – 0%
 • Spulchniarki i kultywatory (8432291000) – 0%
 • Glebogryzarki (8432295000) – 0%
 • Pługi (8432100000) – 0%
 • Kombajny zbożowe (8433510000) – 0%
 • Kopaczki do ziemniaków i kombajny ziemniaczane (8433531000) – 0%
 • Ogławiacze buraków i kombajny buraczane (8433533000) – 0%
 • Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych (8437100000) – 1.7%
 • Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające (8433400000) – 0%
 • Pozostałe urządzenia do przygotowywania siana (8433300000) – 0%
 • Urządzenia do przygotowywania karmy i paszy dla zwierząt (8436100000) – 1.7%
 • Inkubatory i wylęgarnie drobiu (8436210000) – 1.7%
 • Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych (8433600000) – 0%
 • Dojarki mechaniczne (8434100000) – 0%
 • Urządzenia mleczarskie (8434200000) – 0%

Jak można zauważyć, cło na import maszyn rolniczych z Chin jest bardzo niskie. Dla większości takich maszyn waha się ono od 0 do 1.7%. Jest to czynnik, który zdecydowanie wpływa na opłacalność ich importu.

Bezpłatna konsultacja

Import maszyn rolniczych z Chin – wymogi i obowiązki

Każdy importer musi zapoznać się z wymogami rynku docelowego na dany produkt. Nieznajomość odpowiednich regulacji i niezapewnienie zgodności wyrobów z wymogami skutkuje karami finansowymi i zatrzymaniem naszego ładunku. Import maszyn rolniczych z Chin wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu obowiązków, które mają zapewnić ich bezpieczeństwo i wysoką jakość. Poniżej omawiamy wybrane z nich.

Dyrektywa Maszynowa

Import maszyn do UE jest regulowany przede wszystkim przez Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn. Inaczej nazywa się ją również Dyrektywą Maszynową. Jest to jedna z Dyrektyw Nowego Podejścia, które wprowadzają wymogi bezpieczeństwa, jakości, oceny i oznakowania dla różnych grup produktów w Unii Europejskiej.

Zarówno obecnym, jak i przyszłym importerom maszyn zalecamy również zapoznanie się z Propozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dla produktów maszynowych. Komisja Europejska planuje bowiem wprowadzić pewne zmiany w obecnej Dyrektywie Maszynowej. Decyzja ta została podjęta głównie ze względu na przestarzałość dyrektywy w stosunku do zachodzących zmian technologicznych. Warto sprawdzić, jakie zmiany przewiduje owa propozycja, aby pozostać w tej kwestii na bieżąco.

Oznaczenie CE i deklaracja zgodności

Dyrektywa Maszynowa zobowiązuje producenta (importera) między innymi do udostępnienia dokumentacji technicznej i dostarczenia instrukcji maszyny. Wszystkie maszyny, również te rolnicze, muszą ponadto posiadać oznaczenie CE. Aby móc nanieść taki znak na maszynę, należy najpierw przeprowadzić odpowiednie badania na produkcie. Wyniki z badań przedstawione są następnie w dokumencie test reports, który upoważnia jednostkę notyfikowaną do wystawienia certyfikatu zgodności CE. Posiadając komplet tych dwóch dokumentów, producent sporządza deklarację zgodności i nanosi znak CE na maszynę.

Uwaga! Warunki oznakowania dla np. ciągników rolniczych zawiera Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013.

Tabliczka znamionowa na maszynach

Zgodnie z treścią Dyrektywy Maszynowej, każda maszyna musi posiadać tabliczkę znamionową. Ma ona służyć widocznemu, czytelnemu i trwałemu oznakowaniu maszyny. Na takiej tabliczce widnieje na przykład oznakowanie CE, dane firmy i pełny adres producenta, określenie maszyny oraz jej serii i typu, rok wykonania, a także inne niezbędne dane. W zależności od specyfikacji maszyny, producent może być zobowiązany do podania innych informacji na tabliczce znamionowej.

Import z Chin w 2021

Weryfikacja dostawcy i kontrola jakości towaru

Przy imporcie z Chin zawsze zalecamy weryfikację dostawcy przed złożeniem u niego zamówienia. Niezależnie od tego, czy nawiązaliśmy ze sprzedającym kontakt przez serwis zakupowy online, czy na targach branżowych, warto sprawdzić jego wiarygodność. W ten sposób potwierdzimy, że firma faktycznie istnieje, jest producentem, i wytworzy towary zgodnie z naszymi wymogami.

W przypadku zamówień o dużej wartości np. właśnie maszyn rolniczych, szczególnie istotna jest również kontrola jakości towaru. Jest to sprzęt drogi, dlatego uprzednie sprawdzenie jego jakości jest tak ważne. Kontrola jeszcze przed wysyłką pomoże uniknąć sytuacji, w której opłacimy zarówno towar, jak i kosztowny transport, a maszyna dotrze do nas niezdatna do użytku. Inspekcja na tym etapie pozwoli na eliminację wszelkich defektów, a tym samym zapewni, że produkt będzie sprawny. Jednocześnie unikniemy poniesienia ogromnych strat finansowych.

Pamiętaj! Kontrola jakości znacznie zmniejsza ryzyko oszustwa, jak i narażenia nas na dodatkowe koszty i straty. Można ją zorganizować na kilku etapach, od inspekcji fabryki (przed produkcją), poprzez samą produkcję, a następnie kontrolę przed wysyłką i przy załadunku.

Targi maszyn rolniczych w Chinach

Jeśli chcesz znaleźć chińskiego dostawcę wybranego przez siebie towaru, zalecamy udział w targach branżowych w Chinach. Są one organizowane w wielu miastach i obejmują różne grupy towarów. Uczestnictwo w targach daje nam możliwość bezpośredniego kontaktu z dostawcami, sprawdzenie jakości produktów na miejscu, a także prowadzenie negocjacji. Ponadto, rozmawiając ze sprzedającym, natychmiast uzyskamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Sprawdź naszą listę targów maszyn rolniczych w Chinach:

 • China International Modern Agricultural Exhibition (CIMAE)

Lokalizacja: China International Exhibition Center, Pekin

Oficjalna strona internetowa: cimae.com.cn

 • Horti China

Lokalizacja: Qingdao Cosmopolitan Exposition, Qingdao

Oficjalna strona internetowa: en.hortichina.cn

 • Guangzhou World Agricultural Expo

Lokalizacja: Poly World Trade Center, Kanton

Oficjalna strona internetowa: wagrichina.com

 • EuroTier China

Lokalizacja: Nanjing International Exhibition Center, Nankin

Oficjalna strona internetowa: eurotierchina.com

 • Asia Forestry & Garden Machinery & Tools Fair

Lokalizacja: China Import and Export Fair (Caton Fair Complex), Kanton

Oficjalna strona internetowa: yljxz.com

Import maszyn rolniczych z Chin – podsumowanie

 • Import maszyn rolniczych z Chin jest szczególnie opłacalny ze względu na ich atrakcyjną cenę, wysoką jakość i niskie cło.
 • Stawki celne na większość maszyn rolniczych nie przekraczają 1.7%.
 • W Unii Europejskiej kwestie oceny i oznakowania maszyn rolniczych regulowane są przez Dyrektywę 2006/42/WE, czyli Dyrektywę Maszynową.
 • Komisja Europejska chce wprowadzić pewne zmiany w obecnej dyrektywie. Z tego względu warto zapoznać się z dostępną na jej oficjalnej stronie internetowej propozycją rozporządzenia.
 • Wszystkie maszyny muszą posiadać oznakowanie CE i związany z nim komplet dokumentów (test reports, certyfikat zgodności CE i deklarację zgodności).
 • Zgodnie z Dyrektywą Maszynową maszyny muszą być również oznakowane tabliczką znamionową.
 • Pamiętaj, aby przed złożeniem zamówienia na produkt z Chin, zawsze zweryfikować swojego dostawcę. W ten sposób będziesz mieć pewność, że jest on wiarygodny.
Bezpłatna konsultacja

Oceń post

4.7 / 5. Ilość głosów: 3