Co to jest Unified Social Credit Code?

Importując z Chin, spotykamy się z pewnymi pojęciami, których znajomość jest niezbędna. Jednym z nich jest właśnie Unified Social Credit Code (USCC). Jest to kod, który otrzymują wszystkie firmy i różne organizacje zarejestrowane w Chinach Kontynentalnych. Czym jest ten numer i dlaczego jest tak istotny? Jak sprawdzić Unified Social Credit Identifier i gdzie można go znaleźć?

Unified Social Credit Code

Co to jest Unified Social Credit Code?

Unified Social Credit Code to 18-znakowy numer (czasem zawierający też litery), unikatowy dla każdego chińskiego przedsiębiorstwa. Wszystkie firmy i organizacje w Chinach Kontynentalnych mają obowiązek jego posiadania. Kod ten poświadcza, że przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane i zweryfikowane przez chiński rząd, aby móc legalnie prowadzić swoją działalność. Co ciekawe, numer przyznawany jest nie tylko np. producentom towarów, ale również innym jednostkom, takim jak szkoły, szpitale, a nawet organizacje charytatywne.

W języku chińskim, kod nosi nazwę 统一社会信用代码 (tǒngyī shèhuì xìnyòng dàimǎ). Jednakże posiada kilka tłumaczeń na język angielski, w tym:

 • Unified Social Credit Identifier (USCN)
 • Unified Social Credit Code (USCC)
 • Unified Social Credit Indicator (USCI).

Chiński rząd postanowił połączyć numer rejestracyjny firmy, kod organizacji i numer dowodu rejestracyjnego, tworząc w ten sposób Unified Social Credit Code. Większość takich kodów wydaje State Administration for Industry and Commerce (AIC). Aczkolwiek, w zależności od rodzaju organizacji, organy dokonujące rejestracji mogą się różnić.

Pamiętaj! Organizacje zarejestrowane w Hongkongu, Makau i na Tajwanie nie posiadają takiego kodu, ponieważ są to osobne jurysdykcje.

Szkolenie: Import z Chin

Co oznaczają numery w kodzie USCC?

Każdy Unified Social Credit Identifier powstaje według pewnego wzoru. Nie jest to przypadkowy ciąg cyfr i liter. Każda jego część przenosi jakąś informację o firmie, do której kod należy. Poprzez jego wyszukanie, można dowiedzieć się o zakresie działalności przedsiębiorstwa, opodatkowaniu, karach administracyjnych, i innych. Z tego względu, jest przydatny zarówno dla tych, którzy zamierzają współpracować z chińską firmą, jak i dla chińskich władz nadzorujących rynek.

Kod USCC określa:

 • organ rejestrujący (np. cyfra „9” oznacza, że rejestracji dokonało AIC)
 • typ rejestrowanej jednostki (np. przedsiębiorstwo prywatne, przedsiębiorstwo państwowe, spółka typu joint venture itp.)
 • kod regionu (w którym firma jest zarejestrowana)
 • kod organizacji
 • cyfra kontrolna (pozwala na potwierdzenie prawidłowości kodu).

W tabeli można zobaczyć, o czym informują poszczególne znaki w kodzie.

Znaki w Unified Social Credit Code

Gdzie sprawdzić Unified Social Credit Identifier?

Chińska licencja biznesowa

Unified Social Credit Code można sprawdzić na kilka sposobów. Po pierwsze, spytaj o niego swojego dostawcę. Producent bez problemu powinien wysłać nam taki kod. Ponadto, przy imporcie z Chin zawsze należy poprosić o skan licencji biznesowej firmy, z którą nawiązujemy współpracę. Ten dokument jest niezbędny, aby legalnie prowadzić działalność w Chinach. Skan musi być wyraźny i w kolorze. W przeciwnym wypadku zwiększa się ryzyko, że licencja została sfałszowana.

Po otrzymaniu takiego dokumentu, możemy sprawdzić Unified Social Credit Identifier przedsiębiorstwa. Znajduje się on przy chińskich znakach: „统一社会信用代码”, zazwyczaj na środku licencji lub w jej lewym górnym rogu. Na zdjęciu poniżej widzimy przykład takiego dokumentu wraz z widniejącym na nim kodem.

Chińska Licencja Biznesowa

Unified Social Credit Code na dokumentach

Numer USCC pojawia się również na innych dokumentach. Można go szukać np. na Certyfikacie Rejestracji Handlu Zagranicznego, chińskim paragonie lub chińskim certyfikacie ISO9001, jeśli dostawca takowy posiada.

Dostawcy „Verified Supplier” na Alibabie

Niektóre firmy udostępniają swój numer na Alibabie – chińskiej platformie sprzedażowej typu B2B. Dotyczy to zwłaszcza tych producentów, oznaczonych jako „Verified Suppliers”. Znak ten oznacza, że niezależny organ kontrolny zweryfikował autentyczność licencji biznesowej firmy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że takie oznaczenie nie gwarantuje stuprocentowej rzetelności eksportera. Aby mieć pewność, że producent jest wiarygodny, należy zawsze samodzielnie go zweryfikować. Dodatkowa weryfikacja dostarczy nam wszelkich informacji niezbędnych do określenia, czy powinniśmy nawiązać współpracę z daną firmą. Dowiemy się na przykład, jaka jest jej zarejestrowana nazwa i adres, czy posiada licencję eksportową/importową i certyfikaty, jaka jest jej sytuacja finansowa, i o wiele więcej.

Ponadto, przed importem z Chin zalecamy organizację inspekcji w chińskiej fabryce. Przeprowadza się ją na różnych etapach łańcucha produkcyjnego. Możemy zacząć od audytu fabryki. Jego celem jest sprawdzenie warunków w fabryce i eliminacja ewentualnych problemów jeszcze przed rozpoczęciem produkcji. Taka kontrola pozwoli nam podjąć ostateczną decyzję, czy warto współpracować z wybranym przedsiębiorstwem.

Co więcej, inspekcja na każdym etapie umożliwi nam pełny wgląd do procesu produkcyjnego naszych wyrobów. Działanie to zapewni nam, że są one wytwarzane zgodnie z pierwotnymi ustaleniami i wymogami, że nie posiadają żadnych defektów, i zostaną wysłane do nas w odpowiedni sposób i prawidłowej ilości.

Skontaktuj się z nami, a zorganizujemy za Ciebie inspekcję w chińskiej fabryce na każdym etapie!

Import z Chin w 2021

Kontrakt handlowy z chińskim dostawcą

Zwróć uwagę, że kod musi pojawić się w umowie z chińskim kontrahentem. Dlatego, jeśli podpisujemy kontrakt z dostawcą, musimy upewnić się, że zawarł on w nim Unified Social Credit Identifier swojej firmy. Czynność ta należy bowiem do obowiązków chińskiego sprzedającego. Oprócz tego, chińska nazwa przedsiębiorstwa także musi pojawić się w dokumencie.

Kontrakt z chińskim kontrahentem należy sporządzić w dwóch językach – chińskim i angielskim. Musi on zawierać Unified Social Credit Identifier producenta i jego chińską nazwę. Kontrakt należy również poprawnie podpisać. Jedynie po spełnieniu tych warunków taka umowa staje się legalnie wiążąca.

Zawsze warto podpisać kontrakt handlowy ze swoim partnerem biznesowym, aby uchronić się przed ewentualnymi stratami. Na przykład, jeśli okaże się, że jakość naszych produktów nie zgadza się z naszymi ustaleniami, możemy nie odzyskać z powrotem naszych pieniędzy. Kontrakt handlowy stanowi dla nas natomiast podstawę do ubiegania się swoich praw.

Pamiętaj, że koszt sporządzenia umowy handlowej będzie niższy niż straty związane z wadliwym zamówieniem. Kontrakt z chińskim dostawcą zabezpiecza Twoją transakcję, ale również chroni firmę przed możliwymi ogromnymi stratami finansowymi.

Jeśli chcesz podpisać umowę z chińską firmą, która będzie egzekwowalna w Chinach, skontaktuj się z nami!

Czym jest chiński Social Credit System?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, Unified Social Credit Code jest przydatny dla chińskich władz, które odpowiadają za nadzór rynku. Social Credit System zapewnia, że chińskie przedsiębiorstwa postępują zgodnie z powszechnymi standardami i poprawia ich postępowanie poprzez ocenę ich osiągnięć i ogólnej postawy. Jeśli firma nie stosuje się do obowiązujących reguł, mogą zostać wyciągnięte wobec niej surowe konsekwencje. Jednocześnie, przedsiębiorstwa są również wynagradzane za tak zwane „dobre sprawowanie”.

Przedsiębiorcy o bardzo małej ilości punktów w systemie są narażeni na różne kary, takie jak wysokie opłaty, audyty, wykluczenie z polis preferencyjnych i wiele więcej. W ekstremalnych przypadkach wpisuje się ich na czarną listę, co prowadzi do kolejnych restrykcji. Firmy znajdujące się na czarnej liście to takie, które na przykład nie przestrzegały zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa, które trafiają na czerwoną listę wykazują stałą zgodność z różnymi regulacjami.

W związku z surowymi wymogami, chińskie firmy muszą jak najszybciej zidentyfikować własne braki i wprowadzić poprawki zapewniające im zgodność z systemem.

Szkolenie: Import z Chin

Unified Social Credit Code – podsumowanie

 • Unified Social Credit Identifier jest obowiązkowy dla wszystkich firm i organizacji w Chinach Kontynentalnych. Jednostki z Hongkongu, Makau i Tajwanu nie posiadają takiego numeru.
 • Unified Social Credit Code jest niezbędny, aby prowadzić legalną działalność w Chinach.
 • USCC kod powstaje według określonego schematu, a jego znaki zawierają informacje o przedsiębiorstwie, do którego on należy.
 • Numer USCC można znaleźć na licencji biznesowej producenta. Często pojawia się również na Certyfikacie Rejestracji Handlu Zagranicznego, chińskim paragonie lub chińskim certyfikacie ISO9001.
 • Pamiętaj, żeby zawsze zweryfikować swojego dostawcę zanim złożysz zamówienie! W ten sposób upewnisz się o jego wiarygodności.

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 2