Kontrola jakości w Chinach

Kontrola jakości (ang. Quality check) ma na celu osiągnięcie jak najwyższej jakości produktu poprzez jego kontrolę na różnych etapach produkcji. Jakość produktu to wynik świadomego działania wszystkich działów produkcji w jej trakcie oraz przed eksportem, podczas pakowania, przygotowań do transportu. Importując z Chin, chcemy mieć pewność, że gotowy produkt, który do nas dotrze, będzie jak najlepszej jakości. Niestety, nie będąc na miejscu, w fabryce, sami nie jesteśmy w stanie skontrolować towaru, dlatego istnieją specjalne firmy, które tym się zajmują. Należy pamiętać, że pierwszym krokiem zawsze jest weryfikacja firmy — nie tylko chińskiej — czy faktycznie posiada swoją fabrykę i gdzie jest zlokalizowana. Czym jest kontrola jakości w Chinach i kiedy powinniśmy ją robić?

kontrola jakości w Chinach

Kontrola jakości w Chinach – jakie są rodzaje?

Istnieją cztery rodzaje kontroli produktu na różnych etapach:

Pre-production Inspection (PPI) – wykonuje się ją po weryfikacji firmy, która będzie produkować towar. Pozwala sprawdzić warunki, jakie będą panować w fabryce podczas procesu produkcyjnego i zmniejsza ryzyko oszustwa. Po tej kontroli można rozpocząć produkcję w terminie. Co dokładnie sprawdza PPI? Wszystkie surowce, półprodukty potrzebne podczas wytwarzania towaru, ich dostępność, ale także próbki i maszyny. Kontroluje przygotowanie fabryki do produkcji.

During Production Inspection (DUPRO)  czasami nazywana również Inline Product Inspection (IPI). Odbywa się w momencie, w którym 10-60% towaru jest wyprodukowane i rozpoczęły się przygotowania do jego eksportu. Pozwala wykryć ewentualne wady na początku procesu produkcyjnego. Jest to fizyczna kontrola produktu, kilka do kilkunastu losowych sztuk zostaje poddanych kontroli według AQL.

Pre-shipment Inspection (PSI) – odbywa się na końcu procesu produkcyjnego, gdy 80-100% towaru jest już wyprodukowane i gotowe do eksportu. Jest to fizyczna kontrola produktu, kilka do kilkunastu losowych sztuk zostaje poddanych kontroli według AQL.

Container Loading Supervision (CLS) – polega na skontrolowaniu, czy towary są odpowiednio przygotowane do transportu i czy dotrą do miejsca przeznaczenia we właściwych warunkach. Odbywa się w fabryce, po kontroli Pre-shipment Inspection. Sprawdza również całą potrzebną dokumentację przed eksportem oraz czy kontener jest uszczelniony.

Szkolenie: Import z Chin

Linki do partnerów wykonujących kontrolę jakości:

Asia Quality Focus (AQF)

Asia Quality Control (AQC)

Ile trwa i ile kosztuje kontrola jakości?

AQC, podobnie jak AQF, oferuje wykonanie kontroli jakości w ciągu 48 godzin lub nawet w razie potrzeby w ciągu niecałych 24 godzin. Aby dowiedzieć się, jakie są konkretne ceny wykonania kontroli, należy zarejestrować się na jednej z powyższych stron oraz uzupełnić dane potrzebne do wyceny (przykładowo: cena może różnić się w zależności od miejsca, w jakim jest zlokalizowana fabryka, w której chcemy wykonać kontrolę towaru). Według informacji na różnych stronach internetowych, kwota za dzień pracy oscyluje około 250-300$.

Pamiętajmy, że przeprowadzenie kontroli towaru w Chinach na różnych etapach produkcji zmniejsza ryzyko ewentualnego oszustwa (na etapie przedprodukcyjnym) oraz minimalizuje ryzyko strat.