Kontrola jakości w Chinach

Kontrola jakości (ang. quality check) ma na celu osiągnięcie jak najwyższej jakości produktu poprzez jego kontrolę na różnych etapach produkcji. Pierwszym krokiem przy imporcie zawsze powinna być weryfikacja potencjalnego partnera biznesowego. Należy sprawdzić, czy faktycznie posiada swoją fabrykę i gdzie jest ona zlokalizowana. Importując z Chin, chcemy mieć też pewność, że gotowy produkt, który do nas dotrze, będzie jak najlepszy jakościowo. W celu upewnienia się, że jakość towaru odpowiada naszym wymaganiom, należy przeprowadzić jego inspekcję. Czym jest kontrola jakości w Chinach i kiedy powinniśmy ją robić?

Kontrola jakości

Jakość produktu to wynik świadomego działania wszystkich sektorów produkcji podczas jej trwania, a także przed eksportem, w trakcie pakowania towaru i przygotowań do jego transportu. Niestety, nie będąc na miejscu w fabryce, nie jesteśmy w stanie samodzielnie skontrolować towaru. Z tego powodu warto rozważyć skorzystanie z usługi firmy, która się tym zajmie.

Jakie są rodzaje kontroli jakości w Chinach?

Wyróżnia się cztery rodzaje kontroli produktu na różnych etapach, skupiające się na innych aspektach produkcji:

Audyt fabryki/Kontrola przed produkcją

Tego typu kontrolę wykonuje się po weryfikacji firmy, która będzie produkować towar. Pozwala sprawdzić warunki, jakie będą panować w fabryce podczas procesu produkcyjnego i zmniejsza ryzyko oszustwa. Celem przeprowadzenia audytu jest odkrycie ewentualnych problemów zanim rozpocznie się produkcja towaru.

Na tym etapie kontroli zostają poddane surowce, półprodukty potrzebne podczas wytwarzania towaru, ich dostępność, ale także próbki i maszyny. Szczegółowo sprawdzane jest więc przygotowanie fabryki do produkcji. Umożliwi to importerowi podjęcie ostatecznej decyzji, czy warto nawiązać współpracę z danym sprzedawcą. Po przeprowadzeniu kontroli można rozpocząć produkcję wyrobów w terminie.

Kontrola w trakcie produkcji

Odbywa się w momencie, w którym wyprodukowane zostało 10 – 60% towaru i rozpoczęto przygotowania do jego eksportu. Celem tego etapu jest wykrycie ewentualnych wad oraz niezgodności na początku procesu produkcyjnego. Produkt zostaje poddany kontroli fizycznej, która polega na weryfikacji losowo wybranych sztuk według normy AQL. Wyroby sprawdzane są pod kątem tego, czy ich produkcja odbywa się zgodnie z ustaleniami oraz harmonogramem.

Bezpłatna konsultacja

Kontrola przed wysyłką

Jest to inspekcja odbywająca się na końcu procesu produkcyjnego, gdy wyprodukowano już 80 – 100% towaru i jest on gotowy do eksportu. Kontrola obejmuje fizyczną weryfikację losowo wybranych wyrobów ze wszystkich partii zamówienia, według kryteriów AQL. Etap ten jest ostatnią możliwością wprowadzenia ewentualnych zmian lub zastosowania środków naprawczych przed ostatecznym zakończeniem produkcji.  Taką kontrolę warto przeprowadzić przed opłaceniem drugiej transzy za towar.

Pozwala ona na wykrycie wszelkich odchyleń oraz wad gotowych towarów. Raport z kontroli przedstawia dokładne opisy wszelkich defektów zaobserwowanych podczas inspekcji, a także ich fotografie. Informuje również o tym, jakiej skali są wykryte usterki.

Kontrola przy załadunku

Kontrola przy załadunku jest ostatnim etapem całego procesu kontroli jakości. Polega na sprawdzeniu, czy towary zostały odpowiednio przygotowane do transportu oraz czy dotrą do miejsca przeznaczenia we właściwych warunkach. W tym celu weryfikowany jest na przykład sposób zapakowania ładunku oraz jego zgodność z normami obowiązującymi dla transportu danego materiału, a także szczelność kontenera. Przeprowadza się ją, aby mieć pewność, że produkty nie ulegną uszkodzeniu i zostaną bezpiecznie przewiezione do miejsca docelowego.  

Kontrola ta odbywa się w fabryce, po kontroli przed wysyłką. Oprócz sposobu zapakowania towaru i jego przygotowaniu do eksportu, sprawdzana jest również cała niezbędna do tego procesu dokumentacja. Raport z takiej inspekcji zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu zapakowania towaru. Wskazuje, jakich materiałów użyto, a także ilość powstałych paczek i wykorzystanych kontenerów. 

Na co warto zwrócić uwagę w kwestii kontroli jakości?

Kontrola jakości w Chinach

Pamiętajmy, że przeprowadzenie kontroli towaru w Chinach na różnych etapach produkcji zmniejsza ryzyko ewentualnego oszustwa (na etapie przedprodukcyjnym) oraz minimalizuje ryzyko strat. Ponadto, przeprowadzając kontrolę jakości, zostaniesz odebrany jako profesjonalny kupujący. Ze względów bezpieczeństwa, zawsze rekomendujemy więc importerom zlecenie inspekcji oraz weryfikacji fabryki.

Kontrolę jakości towaru możesz przeprowadzić samodzielnie. Jeśli jednak nie masz możliwości wizytacji fabryki, warto zlecić ją specjalistom na miejscu w Chinach. Cena inspekcji może różnić się w zależności od miejsca, w jakim zlokalizowana jest fabryka, jak również i ilości i rodzaju towaru (np. sprawdzenie maszyny będzie bardziej skomplikowane od sprawdzenia poduszek).

Kontrola towaru to wydatek rzędu kilkaset euro, które jednak warto wydać, aby upewnić się co do jakości zamówionego towaru zanim jeszcze dotrze on do miejsca docelowego. W momencie, kiedy towar jest już w Polsce, a okaże się niezgodny z zamówieniem lub wymaganymi standardami, bardzo ciężko jest negocjować z chińską stroną o zwrot lub wymianę towaru.

Aby przeprowadzić kontrolę poszczególnych etapów produkcji towaru, a tym samym mieć pewność, że są one wysokiej jakości, zapraszamy do skorzystania z naszej usługi inspekcji fabryki oraz kontroli towaru w Chinach. Skontaktuj się z nami w celu otrzymania indywidualnej wyceny.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 6