Jak sprawdzić ISO 9001?

Certyfikat ISO 9001

Standardy międzynarodowej oceny jakości, takie jak ISO 9001, są bardzo użyteczne w kontaktach z chińskimi firmami. Stanowią dowód na to, że stosująca je firma podchodzi z zaangażowaniem do swoich zadań i stosuje dobre praktyki w zarządzaniu. Należy jednak mieć się na baczności, bo certyfikat ten nie zawsze został uzyskany zgodnie z procedurami.

ISO 9001

Certyfikat ISO 9001 odnosi się do jakości zarządzania. Obecna norma została opublikowana i wprowadzona w życie w 2008 roku. Uzyskanie certyfikatu wymaga wdrożenia dwóch rodzajów audytu. Przede wszystkim sprawdzenia przez firmę zewnętrzną, jak także ustanowienie audytu wewnętrznego, który będzie kontrolował bieżącą działalność firmy. ISO 9001 to najbardziej rozpoznawalny standard tego rodzaju na świecie. Pozwala firmom na poprawienie wyników, zachowanie zasobów i zdobycie większej liczby klientów. Standard ten ma charakter uniwersalny, co oznacza, że może być wdrożony w każdej firmie, niezależnie od jej profilu (tak więc developer oprogramowania, klub sportowy i fabryka butów – wszystkie mogą wdrożyć ISO 9001). W celu przyspieszenia procesu adaptacji, różne branże wprowadziły specyficzne wymagania dotyczące konkretnych dziedzin, a zatem np. TickIT to zbiór zasad używanych w technologiach informacyjnych, ISO/TS 16949:2009 jest używane w firmach samochodowych.

Szkolenie: Import z Chin 

Zastosowanie w Chinach

W Chinach zastosowanie ISO 9001 jest dość rozpowszechnione. Jest tam więcej certyfikowanych firm niż w jakimkolwiek innym kraju (obecnie Włochy są na drugimi miejscu, a Rosja na trzecim). Chińskie firmy uważają zdobycie certyfikatu za szansę na ekspansję na zagraniczne rynki i pozbycie się negatywnych stereotypów na swój temat, przypisujących im niską jakość produktów. Czy tym certyfikatom można jednak zaufać? W tej chwili w Chinach wydano około 330 tys. certyfikatów ISO 9001. Wiele z nich zostało przyznanych bez przeprowadzenia odpowiedniej procedury audytu.

Nierzadko instytucja dokonująca audytu po prostu zainkasowała pieniądze bez podejmowania jakichkolwiek kroków. Niekiedy firma ubiegająca się o certyfikat na czas audytu zakamuflowała najpoważniejsze naruszenia reguł, na co dobrze opłacona instytucja audytujaca mogła po prostu patrzeć przez palce. Pojawia się jeszcze jeden ważny aspekt. Ze względu na to, że liczba certyfikatów wydanych na świecie ogólnie spada, a w Chinach nadal rośnie, ISO nie chce zbyt dokładnie badań procedur wydawania certyfikatów, by nie pogorszyć swoich statystyk.

ISO certyfikat

Na co więc trzeba zwrócić uwagę, by upewnić się, że certyfikat został wydany prawidłowo?

  1. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za dokonanie audytu. Jeżeli certyfikat został wydany przez wiarygodną firmę w rodzaju SGS, to nie należy spodziewać sie problemów. Należy jednak ostrożnie podchodzić do instytucji o zagranicznie brzmiących nazwach, które wydają certyfikaty w Chinach – nierzadko działają tu w oparciu o swoje lokalne biuro, które może dopuszczać się nadużyć.
  2. Przeanalizuj sam certyfikat. Nie ma żadnego z góry określonego szablonu dla certyfikatów ISO, ale dokument ten powinien zawierać datę wydania, okres ważności, datę wygaśnięcia, nazwę i adres firmy, zakres jej działalnośći, numer seryjny certyfikatu i, przede wszystkim, nazwę instytucji, która certyfikat wydała. Warto zapamiętać, że certyfikat dotyczy poszczególnych fabryk/zakładów, a nie firmy jako całości, stąd trzeba sprawdzić zgodność adresu, bo może się okazać, że produkująca na nasze potrzeby fabryka wcale certyfikatu nie posiada.
  3. Skontaktuj się z jednostką certyfikującą. Na certyfikacie znajduje się nazwa jednostki certyfikującej, można się z nią skontaktować bezpośrednio, by zweryfikować przedstawiony nam dokument, cała procedura może często zostać dokonana przez internet.

Wprowadzenie norm ISO 9001 świadczy o dążeniu firmy do ciągłej poprawy i doskonalenia, nie stanowi jednak gwarancji jej uczciwości. Przed złożeniem zamówienia warto zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa.
Szkolenie: Import z Chin