Poświadczone Zgłoszenie Celne ZC299

Odprawa celna jest wymagana podczas importu towarów spoza obszaru Unii Europejskiej. Wiąże się to z koniecznością opłacenia ceł, podatków, ale również ze sprawdzeniem dokumentacji. Nieodłącznym elementem tego procesu jest sporządzenie zgłoszenia celnego, a co za tym idzie zdobycie PZC (skrót oznaczający Poświadczone Zgłoszenie Celne).

Poświadczone zgłoszenie celne - ZC299

System zgłoszeń importowych – zmiany

1 maja 2019 roku wprowadzono zmiany w systemie obsługiwania zgłoszeń importowych, a mianowicie zastąpiono system CELINA systemem AIS/IMPORT (Automatyczny System Importu). Zbudowano go w oparciu o przepisy Unijnego Kodeksu Celnego i przepisów wykonawczych. Od 27 grudnia 2017 r. funkcjonował razem z systemem CELINA, jednak obecnie AIS/IMPORT obsługuje wszystkie komunikaty przywozowe. Celem zmiany oprócz dostosowania do prawodawstwa było także usprawnienie procesu obsługi zgłoszeń celnych. Okazuje się również, że system AIS/IMPORT automatycznie sprawdza ważność oświadczeń/zaświadczeń złożonych w organie celnym.

Szkolenie: Import z Chin

PZC – Poświadczone Zgłoszenie Celne

W związku ze zmianą systemu Poświadczone Zgłoszenie Celne zyskało nową nazwę: komunikat ZC299. W uproszczeniu jednak, jak sugeruje rozwinięcie skrótu PZC, komunikat ten potwierdza import towarów dokonany przez podatnika. Ze względu na to, że występuje wyłącznie w formie elektronicznej zastępuje poświadczoną przez organ celny papierową kartę 8 zgłoszenia celnego dokonywanego na formularzu SAD.

Zwolnienie z podatku VAT

Ze względu na to, że Poświadczone Zgłoszenie Celne występuje w formie zapisu elektronicznego, wśród importerów pojawiają się wątpliwości czy można zastosować stawkę VAT 0%. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z tej stawki dla usług międzynarodowego transportu drogowego towarów importowanych do kraju, jest posiadanie potwierdzonego przez urząd celny dokumentu, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Jednocześnie z prawodawstwa nie wynika bezpośrednio w jakiej formie powinien występować wskazany dokument celny.

Jednak komunikat ZC299 jest dokumentem potwierdzającym zwolnienie towaru importowanego w określonej procedurze celnej. Tym samym upoważnia do odliczenia podatku naliczonego. Przy czym warto pamiętać, że numerem dokumentu, identyfikującym transakcję, jest numer MRN (Movement Reference Number) a nie numer ewidencyjny systemu AIS. Dokument PZC można pobrać przy użyciu niewizualnego interfejsu lub też za pomocą strony PUESC.

Co to jest PUESC?

PUESC to inaczej Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Umożliwia dostęp do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze obsługi i kontroli obrotu towarowego z państwami trzecimi i obrotu wyrobami akcyzowymi. Komunikat ZC299 jest dostępny na PUESC. Oprócz tego podmiot otrzymuje również komunikat na wskazany w zgłoszeniu adres email w momencie zwolnienia towaru do procedury. Jeśli komunikacja nie jest realizowana w formie elektronicznej takim potwierdzeniem może też być odpowiednia adnotacja na Zgłoszeniu Celnym.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 4