Import z Chin na Ukrainę

Ukraina znajduje się w pierwszej 50-tce największych importerów i eksporterów na świecie. Chiny to największy partner handlowy Ukrainy. Na Ukrainę importuje się chińskie maszyny, elektronikę, pojazdy, przedmioty z tworzywa sztucznego i nie tylko. Import wiąże się z obowiązkiem opłacenia cła, zgodnością ze standardami oraz zakontraktowaniem transportu towarów. Jak przeprowadzić import z Chin na Ukrainę?

Import z Chin na Ukrainę

Import z Chin na Ukrainę – produkty

Z Chin pochodzi 13% towarów importowanych na Ukrainę. Produkty te trafiają głównie z chińskich prowincji Zhejiang, Guangdong, Shandong i Jiangsu, a także z Szanghaju. Import z Chin na Ukrainę to przede wszystkim aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, zabawki i półprzewodniki.

Chińskie produkty importowane na Ukrainę o największej wartości to:

 • telefony
 • komputery, laptopy
 • środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze
 • urządzenia półprzewodnikowe
 • wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej
 • monitory i projektory
 • rowery trzykołowe, skutery, samochodziki poruszane pedałami i podobne zabawki na kołach
 • krew ludzka i zwierzęca
 • opony gumowe.

Ile wynosi cło z Chin na Ukrainie?

Jeśli importujesz między różnymi terytoriami celnymi, jesteś zobowiązany do opłacenia cła. Cło zależy m.in. od wartości przesyłki i stawki celnej dla danego towaru. Na Ukrainie funkcjonuje kod UKTZED, który jest ujęty w zgłoszeniu celnym. Ukraińska Klasyfikacja Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej dzieli towary na sekcje, działy i grupy, dlatego każda kategoria produktów ma swój kod celny i przypisaną stawkę celną. Stawki celne wynoszą zazwyczaj 0-20%.

Aby znaleźć cło na produkty importowane na Ukrainę, skorzystaj z przeglądarki taryfowej lub sprawdź akt prawny dot. podatku celnego Ukrainy.

Przykładowe cło na artykuły importowane na Ukrainę:

 • przetwory homogenizowane z owoców tropikalnych (2007 10 91 00) – 10%
 • żelatyna i jej pochodne (3503 00 10 00) – 10%
 • mydło w postaciach płatków, granulek lub proszków (3401 20 10 00) – 6,5%
 • papier lub tektura, siarczanowe lub faliste, niebielone (4707 10 00 00) – 0%
 • surowy jedwab, nieskręcony (5002 00 00 00) – 10%
 • metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (7111 00 00 00) – 5%
 • maszyny do produkcji pudeł, pudełek, tub, bębnów lub podobnych pojemników, metodami innymi niż formowanie (8441 30 00 00) – 0%
 • klawiatury (8471 60 60 00) – 0%.

Agregaty prądotwórcze, transformatory baterie oraz niektóre inne urządzenia elektryczne są czasowo zwolnione z cła i podatku VAT.

Szkolenie: Import z Chin

Ile wynosi VAT na Ukrainie?

Przesyłki importowane z Chin podlegają opodatkowaniu VAT w wysokości 20%. Import produktów farmaceutycznych i medycznych podlega stawce VAT w wysokości 7%. 

Akcyza na Ukrainie

Podatek akcyzowy nałożony jest na wwóz produktów takich jak:

 • alkohol etylowy i inne destylaty alkoholowe, napoje alkoholowe, piwo (z wyjątkiem kwasu chlebowego)
 • wyroby tytoniowe (papierosy), tytoń i zamienniki tytoniu
 • produkty ropopochodne, gaz skroplony (benzyna silnikowa, olej napędowy)
 • samochody i inne pojazdy.

Więcej informacji znajdziesz w art. 215 dot. podatku akcyzowego na Ukrainie.

Transport towarów z Chin na Ukrainę

Z racji, że obydwa kraje leżą na tym samym kontynencie eurazjatyckim, dostępne są aż cztery metody przewozu towarów z Chin na Ukrainę: drogą morską, lotniczą, kolejową i za pomocą samochodów ciężarowych.

Import drogą morską z Chin na Ukrainę

Najpopularniejsza metoda transportu towarów w handlu międzynarodowym to przewozy morskie. Jest to najtańsza metoda towaru biorąc pod uwagę dystans i ładowność. Ukraina leży nad Morzem Czarnym i nie ma dostępu do oceanu, dlatego nieuniknione będzie przeładowanie towarów na pewnym etapie podróży. Kontener z portu w Szanghaju może płynąć na Ukrainę przez około 50 dni. Jeśli wybierzesz tę formę transportu, nie zapomnij ubezpieczyć cargo.

Transport lotniczy z Chin na Ukrainę

Szybko psujące się towary lub o wysokiej wartości dodanej najlepiej przewozić samolotem cargo. Transport lotniczy gwarantuje najszybszą dostawę i oznacza mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. Ta forma transportu jest jednak kosztowna. W Chinach kontynentalnych największe lotnisko cargo znajduje się w Szanghaju. Transport lotniczy z Chin na Ukrainę trwa około 9 dni.

Import koleją z Chin na Ukrainę

Dobrą alternatywą dla przewozu towarów z Chin na Ukrainę jest transport kolejowy. Czas transportu jest krótszy w porównaniu z drogą morską, a fracht kolejowy jest tańszy niż lotniczy. Można wybrać regularną trasę z Wuhan do Kijowa albo prowincją Guangdong a portem morskim niedaleko Odessy. Transit time drogą kolejową między tymi dwoma krajami wynosi 2-3 tygodnie w zależności od kondycji korytarzy transportowych.

Transport drogowy z Chin na Ukrainę

Coraz więcej firm przewozowych oferuje przewóz towarów z Chin na Ukrainę za pomocą sieci drogowej. Ogromnym plusem transportu drogowego jest bezpośredni przewóz towarów, tzw. door-to-door. Minusem jest mała ładowność, do około 60 ton. Transport drogowy z Chin na Ukrainę trwa około dwa tygodnie.

Szukasz spedytora? Oferty rzetelnych spedytorów dla Twojej przesyłki łatwo porównasz na ShipHub.pl.

Wyceń transport za darmo
Bezpłatna konsultacja

Jak przeprowadzić import z Chin na Ukrainę?

Importer wprowadzający towary do swobodnego obrotu na Ukrainie musi uzyskać akredytację ukraińskich organów celnych. W celu dokonania zgłoszenia celnego i uiszczenia należności celnych można zatrudnić agenta celnego.

Import z Chin – niezbędne dokumenty

Dokładna lista wymaganych dokumentów towarzyszącym towarom, które są wprowadzone na Ukrainę, zależy od kodu celnego wg Ukraińskiej Klasyfikacji Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej (UKT ZED). Dokumenty potrzebne do odprawy celnej towarów importowanych na Ukrainę:

 • pozwolenie na import (w przypadku niektórych produktów)
 • karta akredytacyjna (do uzyskania w urzędzie celnym)
 • świadectwo pochodzenia 
 • faktura handlowa (w wersji dwujęzycznej lub przetłumaczona na jęz. ukraiński) w przypadku preferencyjnej stawki taryfowej
 • list przewozowy (konosament morski Bill of Lading, lotniczy Air Waybill, TIR dla przewozów drogowych)
 • zgłoszenie celne
 • kontrakt handlowy z chińską stroną
 • umowa utylizacji pojemników i opakowań
 • lista pakowa (P/L, specyfikacja towaru)
 • inne dokumenty (kontrola sanitarno-higieniczna; świadectwo fitosanitarne; certyfikat zgodności; zezwolenie na kwarantannę).

Jeśli odprawie celnej poddawane są próbki lub przedmioty sklasyfikowane jako prezenty, należy dostarczyć zgłoszenie celne, fakturę i specyfikację towaru.

Ważne! Ukraina nie jest Państwem Członkowskim Unii Europejskiej, dlatego nie mają tam zastosowania normy unijne (choć większość jest z nimi zharmonizowana) oraz deklaracja zgodności CE. Aby produkty mogły być wprowadzone na rynek ukraiński, muszą być one zgodne ze stosowanymi wobec nich przepisami (weterynaryjnymi, fitosanitarnymi, ukraińskimi technicznymi standardami, posiadać atesty i certyfikaty).

Import na Ukrainę a stan wojenny

W związku z wprowadzonym stanem wojennym na Ukrainie: 

 • uproszczono m.in. procedury importowe dla wwozu leków (można wprowadzać zarejestrowane leki w zagranicznych opakowaniach i niezarejestrowane produkty lecznicze wraz z certyfikatem jakości producenta) i odzieży ochronnej dla jednostek obronnych
 • zmieniono wymagania dotyczące oznakowania wprowadzanej żywności na rynek ukraiński (język ukraiński jest wymagany nie na jednostkowych opakowaniach, tylko zbiorczych).

To tylko przykłady wprowadzonych uproszczeń wobec importu, choć nie obejmują one produktów z Rosji i Białorusi („agresorów przeciwko Ukrainie”).

Problemami, z którymi mogą się spotkać przedsiębiorcy importujący na Ukrainę, to otrzymywanie wezwań do zapłaty zbyt wysokich należności celnych nakładanych przez ukraińskie służby celne, przedłużające się odprawy celne, przeciągający się proces zwrotu podatku czy notoryczne kontrole podatkowe.

Import z Chin na Ukrainę – najważniejsze informacje

 • Chiny to największy partner handlowy Ukrainy. Popularny jest import telefonów, komputerów, pojazdów i przedmiotów z tworzywa sztucznego.
 • Stawki celne na towary importowane na Ukrainę wynoszą zazwyczaj 0-20%.
 • Transport towarów z Chin na Ukrainę trwa do siedmiu tygodni.
 • Upewnij się, że sprowadzane produkty są zgodne z wymogami na rynku docelowym.
 • Ochroń się przed oszustami i zweryfikuj chińskiego dostawcę, zleć audyt fabryki oraz kontrole jakości na różnych etapach produkcji.
Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 1