Weryfikacja numeru EORI

Rejestracja w systemie EORI to jeden z podstawowych obowiązków każdego importera sprowadzającego towar spoza Unii Europejskiej. Ujednolicone numery EORI mają za zadanie ułatwić identyfikację podmiotów we wspólnotowym środowisku e-Customs. Posiadanie ważnego numeru EORI jest niezbędne m.in. do dokonania odprawy celnej. W artykule wyjaśniamy, jak przebiega weryfikacja numeru EORI.

Weryfikacja Numeru EORI

Numer EORI – najważniejsze informacje

Numer EORI zostaje nadany firmie po rejestracji w SISC (Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym) i złożeniu odpowiedniego wniosku. Jest to unikatowy numer składający się z kodu kraju i ciągu cyfr. Służy on identyfikacji przedsiębiorców we wspólnotowym systemie celnym.

Pełna polska nazwa systemu EORI to Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Skrót EORI pochodzi od anglojęzycznego Economic Operators’ Registration and Identification.

W Polsce numer EORI tworzony jest w oparciu o NIP. Dla podmiotów krajowych składa się on z liter PL, numeru NIP i pięciu zer (lub NIP + pięć ostatnich cyfr numeru REGON, jeśli podmiot go posiada).

Numer EORI

Posiadanie aktywnego numeru EORI to obowiązek każdego podmiotu, który prowadzi import spoza obszaru wspólnotowego UE (a więc również z Chin). Z tego względu czasem przydatna jest weryfikacja numeru kontrahenta lub ważności własnego.

Należy pamiętać, że choć nadanie numeru EORI jest bezpłatne, to nie następuje automatycznie – konieczne jest ubieganie się o jego nadanie. Można to zrobić w formie elektronicznej. Dokładną instrukcję wnioskowania o numer EORI znajdziesz w naszym poradniku.

Bezpłatna konsultacja

Weryfikacja numeru EORI

Weryfikacji numeru EORI można dokonać na specjalnie do tego przeznaczonej platformie Komisji Europejskiej. Wystarczy wprowadzić w dostępną na niej wyszukiwarkę numer EORI konkretnego podmiotu.

Weryfikacja numeru EORI - wyszukiwarka

Po załadowaniu wyników zobaczymy dane identyfikacyjne spółki (takie jak nazwa i adres siedziby) oraz informację, czy dany numer EORI jest ważny.

Weryfikacja numeru EORI może służyć upewnieniu się, czy rejestracja własnej firmy w systemie przebiegła pomyślnie, ale też sprawdzeniu informacji na temat innych podmiotów znajdujących się we wspólnotowej bazie.

Brak numeru EORI

Brak numeru EORI uniemożliwia dokonanie odprawy celnej importowej i innych operacji celnych. Dlatego tak ważne jest, aby najpóźniej w dniu przeprowadzania odprawy posiadać ważny numer EORI. W przeciwnym razie importera czekają problemy.

Jedną z konsekwencji braku numeru EORI jest zatrzymanie ładunku (ang. Detention). Towar zostanie zwolniony dopiero po złożeniu kompletnej dokumentacji. Choć za sam brak numeru nie grozi kara finansowa, to każdy dzień przetrzymania wiąże się z naliczaniem opłaty postojowej (ang. Demurrage). Dlatego warto zadbać o wszelkie formalności z wyprzedzeniem.

Import towaru z Chin oraz innych państw nienależących do Unii Europejskiej wiąże się także z kolejnymi obowiązkami, takimi jak rejestracja w BDO czy dopełnienie procedur celnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszym webinarem na temat odprawy celnej.

Numer EORI a import
Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 7