Import z Chin bez VAT

Zgodnie z ustawą o podatku VAT, import ma miejsce tylko wtedy, gdy z terytorium państwa trzeciego (poza Unią Europejską) następuje przywóz towarów do UE. Przemieszczanie towaru pomiędzy państwami członkowskimi UE (np. z Niemiec do Polski) to wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT), natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – to nabycie towarów między Niemcami a Polską. Wykorzystując prawo do WDT i WNT możemy przeprowadzić import z Chin bez płacenia podatku VAT, ponieważ takie transakcje rozliczane są w deklaracji Intrastat.

import z Chin bez VAT

Standardowa procedura 40

Dokonując importu towarów, dobrze jest mieć dużą płynność finansową, gdyż najczęściej za zamówiony towar należy zapłacić z góry. Dodatkowo, należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty cła i VAT. Importując towar o niskiej wartości, kwota podatku VAT nie będzie zbytnio obciążać naszego portfela. Jednak w przypadku, gdy zamawiamy towary o dużej wartości, trzeba liczyć się z tym, że przyjdzie nam zapłacić kilka lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Przykład:

Firma dokonała importu z Chin do Polski towaru o wartości 80 tys. zł, która już zawiera opłaty celne. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, firma musi zapłacić podatek w wysokości 18 400 zł w ciągu 25 dni do Urzędu Skarbowego.

Jest to przykład tak zwanej standardowej procedury 40. Ma ona miejsce podczas importu towarów z kraju trzeciego (Chin) bezpośrednio do kraju UE (Polski). Osoby, które importują towary spoza Unii Europejskiej, a odprawę celnej dokonują w Polsce, zobowiązani są w ciągu 25 dni od otrzymania dokumentu celnego rozliczyć podatek VAT. Podatnik może odliczyć ten podatek, jeżeli sam dokona sprzedaży i będzie musiał wykazać podatek należny. Istnieje jeszcze opcja, w której importer może ubiegać się o jego zwrot. Oba te przypadki wiążą się z pewnym ryzykiem, gdyż importer w ten sposób „zamraża” swoje środki pieniężne włożone w podatek VAT. Zanim przedsiębiorca sprzeda zamówione towary może minąć sporo czasu. Ponadto, wnioskowanie o zwrot VAT też wymaga czasu, a wiele firm nie występuje o zwrot, ponieważ boi się, że taki wniosek spowoduje automatyczną kontrolę podatkową w firmie.

Wstrzymany zwrot podatku VAT to niekiedy duży problem, który może zagrozić płynności finansowej przedsiębiorcy. Istnieje jednak szereg możliwości optymalizacji podatkowej przy imporcie, które poprawiają płynność finansową.

Rozwiązaniem tego problemu może być skorzystanie z popularnej procedury celnej 42. Gdy importowany towar jest przedmiotem dalszej dostawy wewnątrzwspólnotowej, pozwala rozliczyć VAT dopiero w późniejszym czasie.

Szkolenie: Import z Chin

Import z Chin bez VAT – Procedura celna 42

Przykład:

Firma dokonała importu towaru z Chin do Niemiec. Następnie przedstawiciel fiskalny firmy w Niemczech (np. firma spedycyjna zarejestrowana na potrzeby VAT w tym kraju) dopełnia formalności celne i w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nadaje towar do Polski.

W tym przykładzie zilustrowano procedurę celną 42. Polega ona na imporcie towarów do jednego z krajów UE w zamyśle, że miejscem jego przeznaczenia jest inny kraj wspólnoty. Ta procedura pomaga na odroczenie płatności podatku VAT. Ale czy jest to legalne?

Transport towaru z kraju UE do innego należącego do wspólnoty jest traktowany jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Dla importera przemieszczenie transgraniczne będzie rozpoznane w kraju przeznaczenia jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i podatek będzie naliczony tylko z tego tytułu. W ten sposób podatek należny będzie równy podatkowi naliczonemu. Dopiero w momencie sprzedaży towaru powstanie konieczność odprowadzenia podatku należnego, ale wówczas najczęściej importer otrzyma już zapłatę za sprzedany towar i nie będzie musiał finansować podatku VAT z własnej kieszeni. W przypadku procedury 42, importer musi zapłacić wyłącznie cło.

Taka procedura jest całkowicie legalna. Należy jednak pamiętać, że nasz przedstawiciel fiskalny musi posiadać oświadczenie, że towar został dostarczony do docelowego miejsca przeznaczenia. Brak faktycznego dokonania wewnątrzwspólnotowego dostarczenia towarów jest karane wysokimi grzywnami.

Import z Chin w 2021

Jak przeprowadzić procedurę celną 42?

Przede wszystkim, aby móc dokonać procedurę celną 42, należy zarejestrować się do VAT w Polsce. Istnieje również możliwość powołania przedstawiciela podatkowego, który załatwi za nas wszelkie formalności celne. Powołanie przedstawiciela podatkowego nie jest trudne. Jest wiele firm, które świadczy tego typu usługi. Mogą być nimi m.in. spedytorzy. Przy korzystaniu z pomocy przedstawiciela trzeba udzielić mu wcześniejszego pełnomocnictwa, aby mógł w naszym imieniu dokonać odprawy celnej.

Do procedury 42 będą nam potrzebne poniższe dokumenty:

 • numer EORI,
 • kopia nadania VAT-EU,
 • zlecenie odprawy (opis towaru, kody celne),
 • dokumenty związane z dostawą (konosament, kopia faktury),
 • dokument założycielski importera np. wpis do KRS.

Sama procedura 42 wygląda następująco:

 • importer z Polski zamawia towar z kraju trzeciego np. z Chin,
 • importer nawiązuje współpracę z przedstawicielem fiskalnym np. w Niemczech,
 • towary dostarcza się do Niemczech,
 • przedstawiciel fiskalny dokonuje formalności celnych oraz sporządza zgłoszenie Intrastat,
 • przedstawiciel fiskalny nadaje towary do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz polskiego importera,
 • importer wykazuje w Polsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w informacji podsumowującej wskazuje numer VAT-UE przedstawiciela fiskalnego,
 • do przedstawiciela w Niemczech przesyła się oświadczenie informujące o dostarczeniu towarów do Polski.

Dowiedz się więcej o odprawie fiskalnej za granicą.

Odpowiedzialność importera

Przykład:

Przedsiębiorca dokonał importu towarów z kraju trzeciego do Holandii, które następnie w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy miały trafić do Polski. Niestety kontrahenci odpowiedzialni za wywóz towaru z kraju importu do innego państwa UE niewiarygodni i nie prowadzą działalności gospodarczej, dlatego towarów ostatecznie nie dostarczono do Polski.

Nieuczciwe działanie odbiorcy towaru w Holandii może narazić importera na konieczność zapłaty VAT, którego oczywiście nie spodziewał się w ramach realizacji procedury 42.

Na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, importer ponosi odpowiedzialność za tzw. dług celny, jeżeli eksporter okazał się nierzetelny, niezależnie od tego, czy nie zbadał z kim dokonuje transakcji, czy świadomie brał udział w nielegalnym procederze.

Środkiem minimalizacji tego ryzyka jest szczegółowa weryfikacja kontrahenta i przebiegu transakcji oraz staranne kompletowane i archiwizacja dokumentów potwierdzających prawidłowy przebieg procedury 42.

Import z Chin bez VAT – Koszty

Przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę koszty związane z ustanowieniem przedstawiciela fiskalnego. Firmy świadczące te usługi biorą pod uwagę liczbę kontenerów i zastosowanych kodów celnych. Koszt może zwiększyć też konieczność uwzględnienia formalności weterynaryjnych czy fitosanitarnych. Co ważne, wynagrodzenie przedstawiciela fiskalnego nie zależy od wartości importowanego towaru. Podstawowy koszt takiej usługi to od 150 do 200 euro. W przypadku zamówień towarów o wartości kilku lub kilkudziesięciu tysięcy złotych taka kwota wydaje się być mało znacząca. Dodatkowo, do kosztów należy także wliczyć wyższe opłaty portowe czy koszty transportu drogowego do Polski. Dlatego też, zastosowanie procedury 42 jest opłacalne tylko przy zamówieniach na duże wartości.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 8