EORI – co to jest?

Czym jest numer EORI?

Jednym z nowych elementów towarzyszących importowi- w tym oczywiście importowi z Chin- jest system EORI. Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (po angielsku Economic Operators’ Registration and Identification – w skrócie EORI), jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej  programu e-Customs – tj. „bez-papierowego” środowiska dla administracji celnych i handlu w Unii Europejskiej. Osoba importująca z Chin niezależnie czy jest to początkujący importer czy duża firma importowa musi posiadać numer EORI, bez tego towar nie przejdzie odprawy celnej.

Złożenie wniosku o nadanie numeru EORI jest jednym z pierwszych kroków, które powinniśmy wykonać przed rozpoczęciem naszej przygody z importem towarów z Państwa Środka. Jak to zrobić?

EORI

Co to jest numer EORI?

Od 1 lipca 2009r. wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek posługiwania się tym numerem podczas dokonywania jakichkolwiek operacji celnych na obszarze UE.

Każdy numer EORI jest unikatowy, przyznaje się go jednorazowo.

Numer EORI dla podmiotów krajowych składa się z liter PL, numeru NIP uzupełnionego pięcioma zerami (lub dla podmiotów posiadających 14-znakowy numer REGON, ostatnie pięć znaków numeru REGON). Dla podmiotów z krajów trzecich: liter PL, oraz sekwencyjnego, unikalnego ciągu 14 cyfr ze znakiem „Z” na końcu.

Na przykład:

PL585141253800000

PL5854125370000Z

Szkolenie: Import z Chin

Kto musi go posiadać?

Przewóz towarów dopuszczonych do swobodnego obrotu na terenie UE nie wymaga rejestracji w EORI. Ten numer jest wymagany dla podmiotów gospodarczych, które importują na teren Unii towary spoza jej obszaru, co obejmuje również sprowadzanie dóbr z Chin (dotyczy to wszystkich importujących towary z Chin).

Dla osób fizycznych importujących z krajów spoza UE nie ma obowiązku posiadania EORI. Podczas zgłoszeń celnych należy wpisać- „NATURAL PERSON” w odpowiedniej rubryce.

Gdzie mogę się po niego zgłosić?

Składanie wniosku o nadanie EORI odbywa się przez Internet. Najpierw należy założyć konto na stronie puesc.mf.gov.pl, a następnie przesłać wniosek. Rejestracja w systemie jest jednorazowa.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty (m.in. odpis z rejestru działalności gospodarczej KRS/EIDG, NIP, REGON, tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym) w przeciwnym razie nadany numer EORI będzie miał charakter tymczasowy.
Dokumenty należy uzupełnić w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobimy, numer EORI zostanie zdezaktywowany.

W systemie EORI mamy także dostęp do katalogu z informacjami na temat podmiotów prowadzących import do krajów UE.

Wniosek w formie papierowej można złożyć we wszystkich jednostkach administracji celnej.

Ile to kosztuje? Ile muszę czekać na nadanie numeru EORI?

Uzyskanie numeru jest bezpłatne. Najczęściej jest on przypisywany już tego samego dnia.

Nie posiadam numeru EORI. Czy mimo to mogę importować towar?

Zgłoszenie pozbawione EORI nie przejdzie poprawnie walidacji systemowej ( nie spełni wymagań), nie ma żadnej możliwości, żeby to ominąć.

Bez tego numeru nie można przeprowadzić żadnej operacji importowej. Zamówione przez nas towary zostałyby zatrzymane przez Urząd Celny. A każdy dzień zwłoki z dostarczeniem dokumentów wiązałby się z dodatkowymi kosztami. Uzyskanie numeru powinno nastąpić najpóźniej w trakcie przeprowadzania pierwszej operacji celnej.

Podsumowanie:

  • uzyskanie numeru jest bezpłatne
  • zgłoszenie złożymy przez Internet
  • przypisywany jest w przeciągu 1 dnia
  • Posiadanie numeru EORI jest konieczne przy imporcie z Chin!

Zajmujesz się importem? - bądź na bieżąco!