Certyfikat FSC

FSC (Forest Stewardship Council) jest organizacją zajmującą się działaniami na rzecz zrównoważonego użytkowania, ochrony, odbudowy lasów na świecie. Certyfikat FSC stanowi gwarancję, że produkty pochodzą z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny i z zapewnieniem korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

certyfikat FSC

Jakich produktów dotyczy certyfikat FSC?

Etykiety FSC można znaleźć zarówno w markecie jak i w kawiarni na wielu produktach na całym świecie. Certyfikat ten jest przyznawany:

 1. drzewnym produktom leśnym, takim jak:
 • meble
 • papier
 • papier toaletowy
 • książki
 • kartony
 • pokrycia podłogowe
 • okna
 • drzwi
 • instrumenty muzyczne.
 1. bezdrzewnym produktom pochodzenia leśnego, takim jak:
 • syrop klonowy
 • kauczuk
 • orzechy brazylijskie.
certyfikat FSC

Kto powinien posiadać certyfikat FSC?

Wchodząc w posiadanie wyrobów FSC, firma staje się ich prawnym właścicielem. Nie oznacza to jednak, że może je sprzedawać z oświadczeniem FSC. Do celu dalszej sprzedaży produktów jako certyfikowane należy zadbać o pozyskanie własnego certyfikatu.

Dotyczy to firm, które zajmują się produkcją i przetwórstwem, organizacji, które nie magazynują i/ lub nie przewożą towarów osobiście, czyli również firm zajmujących się handlem, przepakowywaniem czy transportem wyrobów. Wyjątek stanowią natomiast sprzedawcy detaliczni, których punktem zbytu towarów są użytkownicy końcowi, a nie inne firmy czy organizacje.

Wynika z tego, że o certyfikat FSC mogą ubiegać się właściciele i zarządcy obszarów leśnych (certyfikat FSC FM), a także producenci wyrobów z drewna i papieru (certyfikat FSC CoC). Warto przy tym zauważyć, że procedury dotyczące FSC w firmach zajmujących się produkcją czy magazynowaniem są bardziej wymagające niż w przypadku firm, które nie zajmują się przechowywaniem towarów.

Certyfikat FSC CoC

Konieczność posiadania certyfikatu FSC CoC obowiązuje względem każdej organizacji będącej częścią łańcuchu dostaw. W procesie tym razem z nabyciem produktu następuje przejęcie praw własności wyrobów certyfikowanych. W związku z tym do zdobycia certyfikatu FSC CoC zobowiązuje się wszystkie podmioty zajmujące się:

 • sprzedażą wyrobów posiadających certyfikat FSC i potwierdzającymi ten fakt na dokumentach sprzedaży,
 • nadawaniem na wyroby etykiet certyfikatu FSC,
 • ingerencją w strukturę produktu sprzedawanego z certyfikatem FSC poprzez zmianę jego składu (np. dodanie tworzyw pochodzenia leśnego) lub nanoszenie zmian w jego wyglądzie podczas przepakowywania czy modyfikowania oznaczeń wyrobu,
 • promowaniem wyrobów z certyfikatem FSC (wyjątek stanowią gotowe produkty, oznaczone wcześniej etykietą FSC na mocy standardu FSC-STD-50-002).
Import z Chin w 2021

Trzy etykiety FSC

Ze względu na pochodzenie drewna wykorzystywanego w wyrobach, wyróżnia się trzy kategorie oznakowania:

1. FSC 100% –  oznacza, że drewno w produkcie pochodzi w całości z dobrze zarządzanych lasów z certyfikatem FSC.

2. FSC Recycled – oznacza, że całe drewno lub papier danego produktu pochodzi z odzyskanego lub ponownie użytego materiału.

3. FSC Mix – oznacza, że drewno w produkcie pochodzi z lasów z certyfikatem FSC, materiałów pochodzących z recyklingu lub drewna kontrolowanego. Kontrolowane drewno, choć nie posiada certyfikatu FSC, nie może pochodzić z nielegalnych zbiorów, być zbierane:

 • z naruszeniem praw tradycyjnych i obywatelskich,
 • w lasach, w których zagrożone są wysokie wartości ochronne
 • w lasach przekształcanych w plantacje lub użytki nieleśne
 • w lasach, w których sadzone są drzewa modyfikowane genetycznie.

Jak uzyskać certyfikat FSC?

 1. Skontaktuj się z akredytowaną jednostką certyfikującą
 2. Podejdź do audytu
 3. Uzyskaj certyfikat FSC

Certyfikat FSC a koszty

O kosztach certyfikacji decyduje kilka czynników: ilość ogniw biorących udział w certyfikacji, wielkość zatrudnienia i złożoność firmy, system kontroli pochodzenia produktu, ilość dystrybutorów oraz zleceń zewnętrznych. W praktyce stawki te ustalane są indywidualnie. Na koszty związane z certyfikacją składają się:

 • koszt samej certyfikacji,
 • opłaty licencyjne na rzecz Organizacji FSC®/ PEFC – naliczane niezależnie od wyboru jednostki certyfikacyjnej, a ich wysokość podyktowana jest wysokością obrotu firmy,
 • roczna opłata administracyjna AAF – uzależniona od rodzaju posiadanego certyfikatu, a także rozmiaru i rodzaju obszaru leśnego lub zakładu, jak również od obrotów rocznych.

O czym pamiętać?

Certyfikat FSC jest wydawany na 5 lat. Dodatkowo co roku dokonywany jest audyt okresowy przez akredytowaną przez FSC jednostkę certyfikującą. Sprawdzeniu podlega zgodność z kryteriami niezbędnymi do zdobycia certyfikatu. Natomiast w chwili, kiedy certyfikat przestaje być aktualny, należy podejść do audytu recertyfikacyjnego.

Więcej informacji na oficjalnej stronie organizacji FSC.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

4.8 / 5. Ilość głosów: 6