Poradniki - Najczęstsze zagrożenia przy imporcie z Chin

Najczęstsze zagrożenia przy imporcie z Chin

(dowiesz się min. o nieistniejących firmach braku certyfikatów CE, wpłat pieniędzy na niewłaściwy numer konta, konsekwencje umowy handlowej, sztuczek chińskich firm handlowych)

1. Wprowadzenie.

Jeżeli decydujemy się na współpracę z firmą z Chin, warto przyjrzeć się bliżej klimatowi biznesowemu, który panuje w Państwie Środka. W szczególności trzeba poznać specyficzne uwarunkowania prowadzenia biznesu oraz związane z tym ryzyko. Agencje ratingowe przyznają Chinom ocenę B, co oznacza gorsze zachowania płatnicze i podwyższone ryzyko. Chiny są obecnie jednym z głównych partnerów handlowych Polski, a import z Chin wyniósł w 2010 roku ponad 11 mld dolarów. Rośnie również rokrocznie eksport z Polski do Chin, jak również liczba przedsiębiorstw, które decydują się na wzajemną wymianę po raz pierwszy – chętnych przybywa.

Wzrost zainteresowania współpracą handlową z Chinami potwierdza analiza liczby zapytań o ocenę kondycji danego podmiotu z Chin. W 2011 roku przybyło blisko 25 proc. więcej zapytań o weryfikację wiarygodności chińskich kontrahentów. Polskie firmy są zainteresowane pozyskaniem jak najbardziej wiarygodnych informacji na temat ich potencjalnych partnerów z Państwa Środka, co jest z pewnością trudniejszym zadaniem niż sprawdzenie kondycji przedsiębiorstw z Europy Zachodniej.

Jak zatem prowadzić bezpieczny biznes z partnerami handlowymi z Chin? Jak, nie mając doświadczenia, uniknąć zagrożeń i nieporozumień?

O czym zawsze trzeba pamiętać, to, zgodnie z chińskim ustawodawstwem, wszelkie relacje handlowe pomiędzy firmami z Chin i ich partnerami powinny być sformalizowane umową na piśmie i to tylko jeżeli jesteśmy pewni, że firma z którą podpisujemy umowę też jest prawnie w Chinach zarejestrowana. Dlatego konieczne jest sprawdzenie jej KRS.

Dlaczego powstają zagrożenia handlu z Chinami?

Chiny od ponad 20 lat notują średnio 10% wzrostu PKB rocznie. Państwo Środka przeszło przemiany nieznane światu, z kraju zacofanego gospodarczo stało się drugą największą gospodarką świata (w najbliższych

10-15 latach Chiny prześcigną Stany Zjednoczone i będą numerem jeden), miasta na wschodnim wybrzeżu należą do najnowocześniejszych na świecie, a ponad 400 milionów ludzi przeniosło się ze wsi do miast.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że przemiany te zachodzą w kraju o ponad 5000 letniej historii i całkowicie odmiennej kulturze od znanej nam na zachodzie. Genezę problemów wynikających w handlu z Chinami dzielimy na dwie kategorie:

- pierwsza to grupa problemów powstających przy różnicach kulturowych. Otóż od lat handlując z krajami Europy zachodniej czy z USA zostaliśmy przyzwyczajeni do pewnych standardów, etykiety i zasad biznesu. Azjatycka kultura biznesowa jest zupełnie inna, nie poznanie jej chociaż powierzchownie może doprowadzić do szeregu błędów, które skutkować będą wielkimi problemami w handlu – problematykę tą postaramy się opisać w kolejnym poradniku.

- drugą kategorią są problemy wynikające ze strony Chin. Otóż na tle tak szybko rozwijającej się gospodarki i przemian powstają setki tysięcy nowych firm i fabryk. Niestety Chiny należą do krajów o największych nierównościach społecznych, wiele osób chce bardzo szybko wzbogacić się i niestety nie działa w tym celu uczciwie, dodatkowo wykorzystywana zostaje niewiedza zagranicznych partnerów handlowych, którzy nie dość, że nie znają kultury czy obyczajów w Chinach to również spotykają się w wielka barierą językową, nie znając przepisów prawa oraz procedur. Jednak nieuczciwe firmy z Chin najczęściej wykorzystują pozycję, w której Chiny się obecnie znajdują, otóż niemal każda firma na świecie jest związana z Chinami – każdy tam jest, każdy importuje, każdy wie, że Chiny to tani producent, dlatego też wszyscy chcą tam za wszelką cenę zaistnieć. Ten pośpiech zostaje wykorzystany przez nieuczciwe firmy i to często w sposób brutalny.