Poradniki - Chińska Licencja eksportowa – Licencja importowa

Chińska Licencja eksportowa – Licencja importowa

(dowiesz się min. czym jest chińska licencja eksportowa, jak wygląda licencja importowa)

Chińska Licencja Importowo-Eksportowa

Nie każda chińska firma jest uprawniona do eksportowania swoich produktów. Prawo to jest ograniczone do firm, które uzyskały licencję importowo-eksportową z chińskiego Ministerstwa Handlu. Należy także pamiętać, że niektóre produkty podlegają ograniczeniom bądź zakazom eksportu.

Eksport jest źródłem chińskiego sukcesu. Nic więc dziwnego, że rząd chiński kontroluje proces eksportu za pomocą zezwoleń, które są tym trudniejsze do uzyskania, im ważniejsza branża. Warto więc zatem sprawdzić prawne ograniczenia w eksporcie przed rozpoczęciem takiej działalności. Obecnie aż 48 rodzajów produktów objętych jest kwotami eksportowymi, obszerna lista jest przedstawiona tutaj – zawarte tam pozycje są mocno zróżnicowane, od mąki kukurydzianej aż po minerały ziem rzadkich. Import napojów alkoholowych podlega szczególnym regulacjom, a pewne artykuły są całkowicie wyłączone z obrotu: niebezpieczne chemikalia, antyki, patogeny, substancje silnie uzależniające. Ograniczenia importu dotyczą przykładowo radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, metali szlachetnych (dalsze informacje tutaj).

Chińska firma, która stara się o licencję eksportową, musi zwrócić się do lokalnego Biura Handlowego i przedstawić stosowne dokumenty: zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, umowę między firmą chińską a jej zagranicznym klientem oraz wymagane zaświadczenia notarialne. Od niedawna część tego procesu można przeprowadzić online. Gdy tylko Biuro Handlowe wyda zgodę, firma może sprzedać towar zagranicznemu kupującemu.

Jednak czy licencja eksportowa jest nieodzowna w handlu z Chinami? Niekoniecznie. W większości przypadków zasadniczym powodem kupowania chińskich produktów jest ich konkurencyjna cena. Duże firmy z doświadczeniem wyceniają jednak swoje produkty zbyt drogo, zwłaszcza z perspektywy takiego rynku, jak polski. Wówczas pozostaje handel z małymi firmami, które najczęściej handlowały jednak wyłącznie na rynku wewnętrznym i nie mają doświadczenia w uzyskiwaniu licencji eksportowej. W odwodzie pozostaje zawsze firma handlowa: może łatwo wykupić towar od małej firmy i sprzedać go zagranicznym podmiotom, cała procedura jest absolutnie legalna i wielokrotnie stosowana w takich sytuacjach. Rzecz jasna, firma handlowa także potrąca swoją prowizję, dlatego warto starannie skalkulować wydatki i rozważyć opłacalność całego przedsięwzięcia. Niektórzy mają skłonność, by postrzegać licencję eksportową jako rodzaj gwarancji jakości. Nie jest to dobre podejście, firmy wcale nie są wybierane przez odnośne władze na podstawie wyśrubowanych wymagań – muszą po prostu przejść przez opisaną powyżej procedurę. W niektórych sytuacjach trafia się na firmy, które nigdy wcześniej nie miały doświadczenia w eksportowaniu.

Licencja eksportowa ma zazwyczaj sześciomiesięczną ważność, wygasa też ona przed końcem roku kalendarzowego (31 grudnia). W zasadzie każda licencja może być wydana wyłącznie na jedną partię towaru, choć niekiedy na podstawie jednego dokumentu można wysłać nawet sześć partii.

Chińska Licencja Eksportowa

Na samej licencji znajdują się: 1) nazwa firmy po chińsku i angielsku, 2) zakres działalności firmy, 3) lista eksportowanych dóbr, 4) oficjalna pieczęć Biura Handlowego.