Poradniki - Słownik pojęć i skrótów przydatnych w imporcie z Chin

Słownik pojęć i skrótów przydatnych w imporcie z Chin

Poniżej przedstawiamy słownik najbardziej popularnych skrótów oraz pojęć związanych z importem towarów z Azji, transportem i logistyką.

ADR

OZNACZENIE TOWARU NIEBEZPIECZNEGO W TRANSPORCIE LĄDOWYM

AWB

AIRWAY BILL

LOTNICZY LIST PRZEWOZOWY

BAF = BUC

BUNKER ADJUSTMENT FACTOR

DODATEK PALIWOWY

BL 

BILL OF LOADING

KONOSAMENT, MORSKI LIST PRZEWOZOWY

C/O 

CERTIFICATE OF ORIGIN

CERTYFIKAT POCHODZENIA

CAF 

CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR

ZMIENNY DODATEK WALUTOWY

CBM  

CUBIC METRE

METR SZEŚCIENNY

CI

COMMERCIAL INVOICE

FAKTURA HANDLOWA

CIM 

KOLEJOWY LIST PRZEWOZOWY

CML 

LIST PRZEWOZOWY W TRANSPORCIE DROGOWYM MIĘDZYNARODOWYM

DEMMURAGE

OPŁATY Z TYTUŁU DEMURRAGE OBEJMUJĄ OKRES PO UPŁYWIE CZASU WOLNEGO DO PODJĘCIA KONTENERA Z PORTU.

DETENTION

OPŁATY Z TYTUŁU DETENTION OBEJMUJĄ OKRES OD MOMENTU PODJĘCIA DO ZDANIA PUSTEGO KONTENERA DO PORTU.

ENS 

OPŁATA ZA DEKLARACJĘ CELNĄ DLA TOWARÓW SPOZA UE

ETA 

Estimated time of arrival

PRZEWIDYWANY CZAS PRZYPŁYNIĘCIA

ETD 

ESTIMATED TIME OF DEPARTURE

PRZEWIDYWANY CZAS WYPŁYNIĘCIA

EXW, FOB, CFR i t.d.

INCOTERMS

CZYLI WARUNKI PRAWA HANDLOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO

FCL 

FULL CONTAINER LOAD

PRZESYŁKA PEŁNOKONTENEROWA

FCR 

FORWARDER CARGO RECEIPT

OŚWIADCZENIE DLA KLIENTA, ŻE TOWAR PRZYPŁYNĄŁ I CZEKA NA ODBIÓR

FORM A

ŚWIADECTWO POCHODZENIA TOWARU

FR 

FLAT RACK

KONTENER Z OTWARTYM DACHEM I BOKIEM

HBL 

HOME BILL OF LOADING

KONOSAMENT SPEDYTORSKI

HS CODE = NHM 

HARMONIZED SYSTEM CODE

KOD TARYFY CELNEJ

IMO 

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION 

OZNACZENIE TOWARU NIEBEZPIECZNEGO W TRANSPORCIE MORSKIM

ISPS 

INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY FEE

OPŁATA BEZPIECZEŃSTWA W PORCIE

LCL 

LESS THAN CONTAINER LOAD

PRZESYŁKA DROBNICOWA

LKW 

TRANSPORT SAMOCHODEM, DROGOWY

MBL 

MASTER BILL OF LOADING 

KONOSAMENT ARMATORSKI

MRN 

DOKUMENT PRZEKAZOWY DO URZĘDU CELNEGO (NA TERYTORIUM POLSKI)

NVOCC 

PRZEWOŹNIK NIEPOSIADAJĄCY STATKÓW, NP.SPEDYTOR

OP 

OPEN TOP 

KONTENER Z OTWARTYM DACHEM

OTK 

OPIS TECHNICZNY KONTENERA ROBIONY NA WYJEŹDZIE Z PORTU

PL

PACKING LIST

SPECYFIKACJA (WYDANIE ZEWNĘTRZNE)

POD

PORT OF DISCHARGE

PORT WYŁADUNKU

POL

PORT OF LOADING

PORT ZAŁADUNKU

PSS 

PICK SEASON SURCHARGE 

DODATEK SEZONOWY

RF = HCRF 

REEFER 

KONTENER CHŁODNICZY

SAD 

DOKUMENT DOPUSZCZAJĄCY TOWAR DO OBROTU

SI

INSTRUKCJA DO KONOSAMENTU WYSTAWIANA PRZEZ ZAŁADOWCĘ

TEU 

TWENTY EQUIVALENT UNIT 

JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA RÓWNA JEDNEMU KONTENEROWI 20’, STANDARDOWA JEDNOSTKA KONTENEROWA

THC 

TOTAL HANDLING CHARGES

CAŁKOWITA OPŁATA MANIPULACYJNA (OPŁATA PRZEŁADUNKOWA)

TT 

TRANSIT TIME 

CZAS TRANZYTU

VOCC 

ARMATOR, KTOŚ KTO POSIADA STATKI

W/M

WAGA/MIARA

1 CBM / 1 TONA